Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa

Metodologia

El Màster universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa combina teoria i pràctica amb una metodologia molt participativa. L'objectiu docent és aprofundir tant en els marcs conceptuals, per entendre i analitzar el món de la direcció financera i comptable, com en les aplicacions més avançades que s'utilitzen actualment.

La metodologia pedagògica de la modalitat presencial fomenta la interacció entre els participants i combina, entre d'altres, casos, jocs d'empresa, treballs en grup i presentacions d'informes.

A l'exposició de conceptes teòrics per part dels professors s'hi afegeix la intervenció activa dels participants, que discuteixen i resolen casos pràctics; en equip, desenvolupen jocs de rol i d'empresa basats en problemes reals i actuals, i preparen un projecte que posa en pràctica tots els aprenentatges adquirits.

Entre sessions, els participants estudien la documentació proporcionada i preparen els exercicis que posteriorment es resoldran a classe. Per cada hora lectiva es calculen entre una i dues hores de feina fora de l'aula.

Avaluació

 

L'avaluació es fa prenent com a base l'assistència a classe (80%de les sessions de cada mòdul), la participació a classe, la realització de treballs, tests i exercicis.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.