Màster Universitari en Advocacia

Import

Preu:
7.250€

Títol màsters universitaris: s'haurà d'abonar la quantitat estipulada per la Generalitat de Catalunya en concepte de drets d'expedició de títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la taxa vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

Diploma de Postgrau en Advocacia Orientada: per l'obtenció d'aquest títol addicional és necessari abonar una taxa de 160 €, segon l'estipulat per les Condicions Generals (punt 18).

Com finançar el programa

 

  • Ajuts per programa : El programa disposa d'una ajuda específica que et pot permetre cobrir un percentatge de la matrícula.
  • Ajuts d'altres organismes : Consulta la llista d'entitats i institucions externes a la UPF Barcelona School of Management que ofereixen ajuts econòmics a estudiants que vulguin matricular-se en màsters o postgraus.
  • Descomptes : Beneficia't dels nostres descomptes si ets antic alumne, pertanys a la comunitat UPF o treballes en una de s nostres institucions col·laboradores.
  • Préstecs bancaris : Informa't sobre els préstecs bancaris amb condicions avantatjoses que la UPF Barcelona School of Management ha acordat amb les principals entitats financ
.