• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

Màster Universitari en Advocacia i Procura

Mujer vestida con traje mirando por la ventana de un edificio alto.

Màster Universitari en Advocacia i Procura

UPF-BSMMàstersMàster Universitari en Advocacia i Procura

És el màster d'accés a l'advocacia amb la taxa més alta d'aprovats a nivell estatal. Un programa de referència en la formació d'advocats pels seus continguts acadèmics, la seva metodologia pràctica, el seu programa de pràctiques professionals i els bons resultats aconseguits en l'examen d'accés a l'advocacia. A partir del curs 2023-24 el màster forma també per a l’exercici de la procura.

Dret empresarialLitigacióAssessorament legal
Pròxima edició
Inici classes: setembre 2024
IdiomaCastellà
ModalitatPresencial
HorariTardes
Durada15 mesos
Crèdits ECTS90
Preu7600 €

El Màster Universitari en Advocacia i Procura és el programa de referència en la formació d'advocats. Fruit de la col·laboració entre la UPF, que des de fa més de 30 anys imparteix formació de primer nivell a futurs advocats a través de la seva Facultat i Departament de Dret, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ​​que des de fa més de 150 anys reuneix els lletrats de la capital catalana, i importants firmes del món de l'advocacia que, a més, formen part del Consell Acadèmic del màster: Cuatrecasas, Garrigues, Roca Junyent, Uría Menéndez, Baker McKenzie, KPMG i RCD.

A partir del curs 2023/24 el Màster Universitari en Advocacia es transforma en el Màster Universitari en Advocacia i Procura.

El curs et forma en les àrees centrals de la litigació, l'ètica professional i l'assessorament legal empresarial. T'especialitza en matèries professionals concretes com el dret concursal, de danys, de la propietat intel·lectual, de la competència, del medi ambient, immobiliari i urbanístic, entre d'altres. Com a component central inclou una estada de pràctiques supervisada.

El Màster Universitari en Advocacia i Procura és un projecte singular que aplega institucions universitàries, professionals, públiques i privades, amb un objectiu comú: proporcionar als graduats en dret una formació d'excel·lència que, en el marc legal vigent, els permeti no només superar el futur examen oficial per tenir accés a l'advocacia, sinó, sobretot, afrontar amb les màximes garanties d'èxit el seu exercici de l'advocacia.

El Màster Universitari en Advocacia i Procura compta amb l'aval de la Universitat Pompeu Fabra, 1a universitat espanyola i 15a millor universitat del món (de les de menys de 50 anys d'història), segons el rànquing Times Higher Education. Al seu torn, la UPF Barcelona School of Management, compta amb l'acreditació EQUIS, el reconeixement de caràcter institucional més prestigiós per a les escoles de negocis a nivell global.

El Màster Universitari en Advocacia i Procura compta amb un consell acadèmic format per:

 • Ángel Rodrigo. Director del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Anna María Caballé. Degana de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Carles García. Diputat de formació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
 • Jaume Aso. Representant del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.
 • Marta Gispert. Advocada. Sòcia de Cuatrecasas.
 • Sergio Sánchez. Advocat. Soci de Garrigues.
 • Joan Roca. Advocat. President executiu i soci de Roca Junyent.
 • Mariona Xicoy. Directora de RRHH. Uría Menéndez.
 • Ares García. Advocada. Soci de Baker McKenzie.
 • Agnès Granés. Advocada. KPMG Abogados.
 • Ignasi Costas.  Advocat. Soci codirector de RCD.
Programa ofert juntament amb:UPF Unidad de Coordinación Académica de Derecho
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ICAB
Col·laboradors:Cuatrecasas
Garrigues
Roca Junyent
Uría Menéndez
Baker McKenzie
KPMG
DWF RCD - Rousaud Costas Duran

Per què triar aquest programa

01

Rep un pla d'estudis de qualitat

Els seus continguts han estat elaborats pel Departament i la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i per alguns dels despatxos d'advocats i firmes més prestigioses de la ciutat de Barcelona: Cuatrecasas, Garrigues, Roca Junyent, Uría Menéndez, Baker McKenzie, KPMG i RCD.

02

Posa en pràctica els continguts

El programa tracta l'advocacia i la procura de manera pràctica amb la realització d'exercicis, intervenció en debats i simulacions judicials. Al final del màster estaràs capacitat per superar l'examen oficial per accedir a l'exercici de l'advocacia o la procura.

03

Aprofita el programa de pràctiques

El màster proporciona l’accés a un programa de pràctiques a despatxos d’advocats i de procuradors, en empreses i a l’Administració pública i de justícia.

04

Aprova l'examen d'accés a l'advocacia

El 99% de l'alumnat del Màster Universitari en Advocacia de la UPF Barcelona School of Management que es va presentar a l'examen oficial d'accés a l'advocacia entre 2016 i 2019 va aprovar.

05

Forma’t en una escola acreditada

Forma't en una escola acreditada per EQUIS, distinció internacional que avala la qualitat de la nostra institució i ens converteix en la 1a escola de management vinculada a una universitat pública amb aquesta acreditació al nostre país.
 

Especialitzacions

El Màster Universitari en Advocacia i Procura ofereix la possibilitat de continuar la formació amb un segon màster d'especialització en dues de les àrees amb més demanda al mercat: Dret Penal Econòmic i Compliance i Dret Laboral i Seguretat Social.

 • Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance

  Dedica uns mesos més de formació per obtenir un segon Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance i complementar el teu perfil professional en la pràctica jurídica en una de les àrees del dret amb més demanda de professionals al mercat.

 • Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

  Continua la teva formació per obtenir un segon Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social i així especialitzar el teu perfil professional en una de les àrees del dret amb més sortides professionals.

A qui està dirigit

El Màster Universitari en Advocacia i Procura s'adreça als graduats en Dret amb els millors perfils acadèmics. També es dirigeix a aquells graduats d'altres universitats espanyoles amb molt bons expedients i/o que provenen de dobles graus (ADE+Dret, Dret+Criminologia...). En el cas d'estudiants internacionals els estudiants hauran de presentar una credencial d'homologació.

Acreditacions

Aquest màster és oficial i té el reconeixement acadèmic del Ministeri d'Educació del Govern d'Espanya. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat institucionalment a la UPF-BSM. Aquesta acreditació certifica tots els títols de màsters universitaris oficials que impartim i reconeix la qualitat del nostre model educatiu d'acord amb els criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

AQU-MUADVOC-CA

Pla d'estudis

El Màster Universitari en Advocacia i Procura s'imparteix en 3 idiomes: castellà, català i anglès. Es crearan 3 grups, les llengües vehiculars de dos dels quals seran el català, el castellà i l’anglès; a l’altre grup s’impartirà en castellà i anglès.

El programa consta de 90 crèdits ECTS. Un primer bloc de 30 crèdits ECTS correspon al contingut obligatori.

Un segon bloc de 24 crèdits ECTS correspon al contingut optatiu. Hi ha l'opció de matricular-se a més optatives de les 6 requerides abonant el corresponent import, que es podrà consultar un cop formalitzada la matrícula.

Per completar el curs cal desenvolupar un Treball Final de Màster (6 crèdits ECTS), així com realitzar pràctiques professionals (30 crèdits ECTS).

Continguts obligatoris (30 crèdits ECTS)

I. Litigació i matèries vinculades (19 ECTS)
II. Matèries professionals (11 ECTS)

Continguts optatius (28 crèdits ECTS)

Treball Final de Màster (6 crèdits ECTS)

Redacció d'un dictamen sobre una qüestió amb rellevància jurídica pràctica que permeti acreditar la correcta integració per part de l'alumne dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg dels cursos de formació i de l'estada de pràctiques.

Pràctiques professionals (30 crèdits ECTS)

Nota sobre las assignatures optatives

Nota sobre el pla d'estudis

La informació continguda en aquestes pàgines té una finalitat merament informativa i pot estar subjecta a canvis en l’adaptació de cada curs acadèmic. La guia definitiva estarà disponible per als estudiants a l'espai virtual abans de l'inici.

Activitats complementàries

El Màster Universitari en Advocacia i Procura també inclou la possibilitat de participar en activitats pràctiques i de creixement personal i professional, com ara:

 • Activitats extracurriculars voluntàries: assistència a judicis i a guàrdies de detinguts, simulacions de judicis, workshops organitzats per empreses i despatxos col·laboradors, formacions específiques com, per exemple, oratòria i anglès jurídic, etc.
 • UPF-BSM Inside: és un grup d'assignatures transversals i interdisciplinàries (applied data, comunicació, creativitat, innovació i gestió de projectes, sostenibilitat, management i lideratge entre altres) a les quals, si curses aquest programa, pots accedir sense cost addicional. Són 100% en línia i pots realitzar-les durant tot el curs acadèmic al teu ritme, ja que s'han dissenyat com a assignatures d'autoaprenentatge.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, els estudiants obtindran el títol de Màster Universitari en Advocacia i Procura - Máster Universitario en Abogacía y Procura, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.


Títol Màsters Universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol. 

Nota: Aquests plans docents són merament informatius i poden estar subjectes a modificacions.

Professorat

El professorat del Màster Universitari en Advocacia i Procura de la UPF Barcelona School of Management està format principalment per acadèmics del Departament i la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra i per professionals col·legiats a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i als diversos col·legis que agrupa el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, els quals treballen als millors despatxos de la ciutat.

Direcció acadèmica

Metodologia

L'objectiu fonamental del Màster Universitari en Advocacia i Procura és que, com a futur advocat o procurador, obtinguis els coneixements i habilitats específiques per a l'exercici de la teva professió d'acord amb allò que disposen els arts. 10 i 13 del Reglament de la Llei 34/2006. Es combinen el contingut teòric i la realització de casos pràctics i simulacions que permeten posar en pràctica allò que s'ha après a classe.

01

Continguts adequats per a l'examen oficial

Amb les assignatures obligatòries del màster es pretén garantir una adequada preparació de l'examen oficial d'accés a l'advocacia i la procura que, complementada amb l'especialització que aporten les assignatures optatives, situï l'estudiant en les millors condicions per iniciar la seva carrera professional com a advocat o procurador.

02

Assignatures de Litigació

Configuren el bloc principal de continguts del programa del màster. A partir dels problemes plantejats per casos reals, els estudiants seran capaços d'aplicar a la seva resolució tant el dret processal com el substantiu, l'intern i el comunitari. La redacció d'escrits jurídics (demandes, querelles, recursos) i la seva defensa oral (simulacions de judicis i vistes orals) tenen un paper essencial en aquestes assignatures.

03

Altres continguts imprescindibles

També s'estudien continguts imprescindibles per a l'exercici de l'advocacia i la procura, com ara la deontologia i l'organització del despatx, que tindran un paper fonamental en el posterior examen oficial.

04

Gran quantitat i varietat d'optatives

El màster ofereix 28 assignatures optatives.

05

Activitats complementàries

El màster organitzarà durant el període lectiu un seguit d'activitats extracurriculars voluntàries: assistència a judicis i a guàrdies de detinguts, simulacions de judicis, workshops organitzats per empreses i despatxos col·laboradors, formacions específiques com ara oratòria i anglès jurídic, etc.

Avaluació

Per obtenir la titulació corresponent del màster és indispensable aprovar totes les assignatures, l'avaluació de les quals dependrà del professor corresponent, i que pot consistir en una avaluació continuada, en la realització d'un treball/exercici o examen final. També s'ha d'aprovar el Treball Final de Màster, l'assistència regular a classe i la superació dels exercicis pràctics i treballs obligatoris. Els professionals que els encarreguen, en cada cas, marcaran les condicions de lliurament i elaboració.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de Final de Màster (TFM) o Postgrau (TFP) per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu treball final (TFM o TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El Màster Universitari en Advocacia i Procura s'adreça a graduats en dret amb un bon expedient acadèmic que vulguin adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a l'exercici de l'advocacia o la procura un cop superat l'examen oficial. Les pràctiques es podran realitzar tant en bufets d'advocats com en despatxos de procuradors, així com en empreses i institucions de l'Administració pública i de justícia.

Perfil dels estudiants

El programa del màster reuneix cada any recent graduats en dret, principalment de la ciutat de Barcelona. Es tracta, per tant, d'un perfil júnior amb l'experiència prèvia adquirida en les pràctiques professionals realitzades al llarg del Grau en Dret.

23

Mitjana d'edat

99%

Alumnes aprovats en l'examen oficial d'accés a la professió (2016-2019)

Sortides professionals

Per superar el màster, cada estudiant haurà de realitzar un període de pràctiques curriculars amb un valor de 30 crèdits ECTS. Les pràctiques seran de jornada completa i tindran lloc entre els mesos de juny i novembre als bufets, empreses i institucions que col·laboren amb el programa. L'estada serà tutelada per un advocat o procurador amb experiència amb la supervisió d'un equip de tutors i tindrà com a objectius que l'estudiant pugui:

 1. Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.
 2. Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de la professió d'advocat i procurador.
 3. Conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de la professió.
 4. Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per gestionar-les.
 5. En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de l'advocacia i la procura.

 

El Màster Universitari en Advocacia i Procura té com a objectiu proporcionar als graduats en dret una formació d'excel·lència que, en el marc legal vigent, els permeti no només superar el futur examen oficial, sinó, sobretot, afrontar amb les màximes garanties d'èxit la seva carrera professional de l'exercici de l'advocacia i la procura.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Descomptes per a personal UPF

Si ets membre o familiar d'un empleat del grup UPF o pertanys a les institucions col·laboradores de la UPF Barcelona School of Management pots gaudir d'una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa.

Saber-ne més

Ajuts d'altres organismes

Un gran nombre d'entitats i institucions externes a la UPF Barcelona School of Management ofereix ajuts econòmics a estudiants que vulguin matricular-se als nostres màsters i postgraus.

Saber-ne més

Descomptes per a exalumnes UPF

Si ets membre de les nostres associacions d'antics alumnes o d'una de les nostres universitats partner posem a la teva disposició una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa

Saber-ne més

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a finançar els teus estudis.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, col·laborem amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

CaixaBank
BBVA
Caixa d'Enginyers
AGAUR
Futur alumneTroba tota la informació que necessites per a preparar el teu futur