Màster Universitari en Advocacia

És el màster d'accés a l'advocacia amb la taxa més alta d'aprovats a nivell estatal. Un programa de referència en la formació d'advocats pels seus continguts acadèmics, la seva metodologia pràctica, el seu programa de pràctiques professionals i els bons resultats aconseguits en l'examen d'accés a l'advocacia.

 • Advocacia
 • Examen advocacia
 • Examen d'accés a l'advocacia
Pròxima edició
Inici classes
27 Setembre, 2021 (Per confirmar)
Fi classes
20 Juny, 2022 (Per confirmar)
Fi programa
29 Gener, 2023 (Per confirmar)
Horari
De dilluns a divendres de 14:30 a 18:30 (alguns dies les sessions s'impartiran de 14:30 a 20:30).
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
90
Preu
7250 €

El Màster Universitari en Advocacia és el programa de referència en la formació d'advocats. Fruit de la col·laboració entre la UPF, que des de fa més de 30 anys imparteix formació de primer nivell a futurs advocats a través de la seva Facultat i Departament de Dret, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ​​que des de fa més de 150 anys reuneix els lletrats de la capital catalana, i importants firmes del món de l'advocacia que, a més, formen part del Consell Acadèmic del màster: Cuatrecasas, Garrigues, Roca Junyent, Uría Menéndez, Baker McKenzie, KPMG i DWF-RCD.

El curs et forma en les àrees centrals de la litigació, l'ètica professional i l'assessorament legal empresarial. T'especialitza en matèries professionals concretes com el dret concursal, de danys, de la propietat intel·lectual, de la competència, del medi ambient, immobiliari i urbanístic, entre d'altres. Com a component central inclou una estada de pràctiques supervisada.


El Màster Universitari en Advocacia és un projecte singular que aplega institucions universitàries, professionals, públiques i privades, amb un objectiu comú: proporcionar als graduats en dret una formació d'excel·lència que, en el marc legal vigent, els permeti no només superar el futur examen oficial per tenir accés a l'advocacia, sinó, sobretot, afrontar amb les màximes garanties d'èxit el seu exercici de l'advocacia.


El Màster Universitari en Advocacia compta amb un consell acadèmic format per:

 • Joan Picó. Director del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Anna María Caballé. Degana de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Cristina Vallejo. Diputada de formació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
 • Pablo Salvador. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra. Advocat i conseller de Cuatrecasas.
 • Sergio Sánchez. Advocat. Soci de Garrigues.
 • Joan Roca. Advocat. Soci de Roca Junyent.
 • Víctor Ferreres. Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra. Consultor d'Uría Menéndez.
 • Víctor Mercedes. Advocat. Soci de Baker McKenzie.
 • Agnès Granés. Advocada. KPMG Abogados.
 • Ignasi Costas. Soci responsable de l'àrea d'Innovació i Emprenedoria i responsable de Relacions Internacionals de DWF-RCD.

Programa ofert juntament amb:

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ICABUPF Unidad de Coordinación Académica de Derecho

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Rep un pla d'estudis de qualitat

Els seus continguts han estat elaborats pel Departament i la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i per 6 dels despatxos d'advocats i firmes més prestigioses de la ciutat de Barcelona: Cuatrecasas, Garrigues, Roca Junyent, Uría Menéndez, Baker McKenzie, KPMG i RCD.

02

Posa en pràctica els continguts

El programa tracta l'advocacia de manera pràctica amb la realització d'exercicis, intervenció en debats i simulacions judicials. Al final del màster estaràs capacitat per superar l'examen oficial per accedir a l'exercici de l'advocacia.

03

Aprofita el programa de pràctiques

El màster proporciona l'accés a un programa de pràctiques en bufets d'advocats, en empreses i a l'Administració pública i de justícia.

04

Aprova l'examen d'accés a l'advocacia

El 99% de l'alumnat del Màster Universitari en Advocacia de la UPF Barcelona School of Management que es va presentar a l'examen oficial d'accés a l'advocacia entre 2016 i 2019 va aprovar.

Especialitzacions

El Màster Universitari en Advocacia ofereix la possibilitat de continuar la formació amb un segon màster d'especialització en dues de les àrees amb més demanda al mercat: Dret Penal Econòmic i Compliance i Dret Laboral i Seguretat Social.

 • Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance

  Dedica uns mesos més de formació per obtenir un segon Màster en Dret Laboral i Seguretat Social i complementar el teu perfil professional en la pràctica jurídica en una de les àrees del dret amb més demanda de professionals al mercat.

 • Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

  Continua la teva formació per obtenir un segon Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social i així especialitzar el teu perfil professional en una de les àrees del dret amb més sortides professionals.

A qui està dirigit

El Màster Universitari en Advocacia s'adreça als graduats en Dret, principalment de la UPF, amb els millors perfils acadèmics. També es dirigeix a aquells graduats d'altres universitats espanyoles amb molt bons expedients i/o que provenen de dobles graus (ADE+Dret, Dret+Criminologia...). En el cas d'estudiants internacionals, per temes administratius, els estudiants hauran de presentar una credencial d'homologació, el procés de la qual és llarg i complex.

Admissió i matrícula

Acreditacions

Aquest màster és oficial i té el reconeixement acadèmic del Ministeri d'Educació del Govern d'Espanya. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat institucionalment a la UPF-BSM. Aquesta acreditació certifica tots els títols de màsters universitaris oficials que impartim i reconeix la qualitat del nostre model educatiu d'acord amb els criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

AQU-10303-CA

Pla d'estudis

El Màster Universitari en Advocacia consta de 90 crèdits ECTS. Un primer bloc de 30 crèdits ECTS correspon al contingut obligatori.

Un segon bloc de 24 crèdits ECTS correspon al contingut optatiu. Hi ha l'opció de matricular-se a més optatives de les 3 requerides abonant el corresponent import, que es podrà consultar un cop formalitzada la matrícula.

Per completar el curs cal desenvolupar un Treball Final de Màster (6 crèdits ECTS), així com realitzar pràctiques professionals (30 crèdits ECTS).

Treball Final de Màster (6 crèdits ECTS)

Dictamen

Redacció d'un dictamen sobre una qüestió amb rellevància jurídica pràctica que permeti acreditar la correcta integració per part de l'alumne dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg dels cursos de formació i de l'estada de pràctiques.

Pràctiques professionals (30 crèdits ECTS)

Nota sobre las assignatures optatives
Les assignatures optatives es realitzaran en cas d'arribar a un nombre mínim d'estudiants matriculats. L'oferta definitiva de cada curs lectiu pot patir adaptacions en funció de la planificació acadèmica. 

Activitats complementàries

El màster organitzarà, durant el període lectiu, una sèrie d'activitats extracurriculars voluntàries: assistència a judicis i a guàrdies de detinguts, simulacions de judicis, workshops organitzats per empreses i despatxos col·laboradors, formacions específiques com, per exemple, oratòria i anglès jurídic, etc.


Idioma:

Es crearan 3 grups: dos amb llengües vehiculars català, castellà i anglès, i un altre, en castellà i anglès.


BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 


Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 


Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, els estudiants obtindran el títol de Màster Universitari en Advocacia, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.


Títol Màsters Universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol. 

Nota: Aquests plans docents són merament informatius i poden estar subjectes a modificacions.

Professorat

El professorat del Màster Universitari en Advocacia de la UPF Barcelona School of Management està format per acadèmics del Departament i la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra i per professionals colegiats a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona que treballen als millors despatxos d'advocats de la ciutat de Barcelona.

Direcció acadèmica

Ramon Ragués Vallès

Full Professor UPF

 • Joan Carles Seuba Torreblanca
  Coordinador del Màster Universitari en Advocacia de la UPF BSM
  Professor titular de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra
   
 • Laia Folch
  Responsable de formació inicial i pràctiques a l'ICAB

 

Pots consultar el llistat de professors de cada assignatura a l'apartat Pla d'estudis

 

Metodologia

L'objectiu fonamental del Màster Universitari en Advocacia és que, com a futur advocat, obtinguis els coneixements i habilitats específiques per a l'exercici de la teva professió d'acord amb allò que disposen els arts. 10 i 14 del Reglament de la Llei 34/2006. Es combinen el contingut teòric i la realització de casos pràctics i simulacions que permeten posar en pràctica allò que s'ha après a classe.

01.

Continguts adequats per a l'examen oficial

Amb les assignatures obligatòries del màster es pretén garantir una adequada preparació de l'examen oficial d'accés a l'advocacia que, complementada amb l'especialització que aporten les assignatures optatives, situï l'estudiant en les millors condicions per iniciar la seva carrera professional com a advocat.

02.

Assignatures de Litigació

Configuren el bloc principal de continguts del programa del màster. A partir dels problemes plantejats per casos reals, els estudiants seran capaços d'aplicar a la seva resolució tant el dret processal com el substantiu, l'intern i el comunitari. La redacció d'escrits jurídics (demandes, querelles, recursos) i la seva defensa oral (simulacions de judicis i vistes orals) tenen un paper essencial en aquestes assignatures.

03.

Altres continguts imprescindibles

També s'estudien continguts imprescindibles per a l'exercici de l'advocacia, com ara la deontologia, la negociació i l'organització del despatx, que tindran un paper fonamental en el posterior examen oficial.

04.

Gran quantitat i varietat d'optatives

El màster ofereix 24 assignatures optatives.

05.

Activitats complementàries

El màster organitzarà durant el període lectiu un seguit d'activitats extracurriculars voluntàries: assistència a judicis i a guàrdies de detinguts, simulacions de judicis, workshops organitzats per empreses i despatxos col·laboradors, formacions específiques com ara oratòria i anglès jurídic, etc.

Avaluació

Per obtenir la titulació corresponent del màster és indispensable aprovar totes les assignatures, l'avaluació de les quals dependrà del professor corresponent, i que pot consistir en una avaluació continuada, en la realització d'un treball/exercici o examen final. També s'ha d'aprovar el Treball Final de Màster, l'assistència regular a classe i la superació dels exercicis pràctics i treballs obligatoris. Els professionals que els encarreguen, en cada cas, marcaran les condicions de lliurament i elaboració.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El Màster Universitari en Advocacia s'adreça a graduats en dret amb un bon expedient acadèmic que vulguin adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a l'exercici de l'advocacia un cop superat l'examen oficial. Les pràctiques es podran realitzar tant en bufets d'advocats com en empreses i institucions de l'Administració pública i de justícia.

Perfil dels estudiants

El programa del màster reuneix cada any recent graduats en dret, principalment de la ciutat de Barcelona. Es tracta, per tant, d'un perfil júnior amb l'experiència prèvia adquirida en les pràctiques professionals realitzades al llarg del Grau en Dret.

23

Mitjana d'edat

99%

Alumnes aprovats en l'examen oficial d'accés a la professió (2016-2019)

Sortides professionals

Per superar el màster, cada estudiant haurà de realitzar un període de pràctiques curriculars amb un valor de 30 crèdits ECTS. Les pràctiques seran de jornada completa i tindran lloc entre els mesos de juny i novembre als bufets, empreses i institucions que col·laboren amb el programa. L'estada serà tutelada per un advocat d'experiència amb la supervisió d'un equip de tutors i tindrà com a objectius que l'estudiant pugui:

 1. Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.
 2. Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de la professió d'advocat.
 3. Conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de la professió.
 4. Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per gestionar-les.
 5. En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de l'advocacia.

 

El Màster Universitari en Advocacia té com a objectiu proporcionar als graduats en dret una formació d'excel·lència que, en el marc legal vigent, els permeti no només superar el futur examen oficial, sinó, sobretot, afrontar amb les màximes garanties d'èxit la seva carrera professional de l'exercici de l'advocacia.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

A més de complir els requisits d’accés general establerts en la normativa vigent, per ser admès en el Programa oficial del Màster també s’hauran de complir els següents requisits específics d’admissió exigits per l’art. 2 de la Llei 34/2006 i pels art. 2 i 3 del Reglament que la desenvolupa (Reial decret 775/2011, de 3 de juny), per a tots els programes que habiliten per a l’accés a l’esmentada professió. Aquests requisits són:  

 1. Tenir el títol de llicenciat o graduat en Dret o un altre títol universitari de grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l’apartat següent.
 2. Títols universitaris de grau que acreditin l’adquisició de les competències jurídiques següents:
 • Conèixer i comprendre els elements, l’estructura, els recursos, la interpretació i l’aplicació de l’ordenament jurídic i saber interpretar les fonts i els conceptes jurídics fonamentals de cadascun dels diferents ordres jurídics.
 • Conèixer i comprendre els mecanismes i procediments de resolució dels conflictes jurídics, així com la posició jurídica de les persones en llurs relacions amb l’Administració i en general amb els poders públics.
 • Conèixer i saber aplicar els criteris de prelació de les fonts per determinar les normes aplicables en cada cas, i en especial el de la conformitat amb les regles, els principis i els valors constitucionals.
 • Interpretar textos jurídics des d’una perspectiva interdisciplinària fent ús dels principis jurídics i dels valors i principis socials, ètics i deontològics com a eines d’anàlisi.
 • Pronunciar-se amb una argumentació jurídica convincent sobre una qüestió teòrica relativa a les diverses matèries jurídiques.
 • Resoldre casos pràctics conforme al dret positiu vigent, la qual cosa implica l’elaboració prèvia de material, la identificació de qüestions problemàtiques, la selecció i la interpretació de la dada de dret positiu aplicable i l’exposició argumentada de la subsumpció.
 • Emprar amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminologia pròpia de les diferents branques del dret: Redactar documents jurídics de manera ordenada i comprensible. Comunicar oralment i per escrit idees, argumentacions i raonaments jurídics fent ús del registre adequat en cada context.
 • Fer servir les tecnologies de la informació i les comunicacions per a la cerca i l’obtenció d’informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.), així com eines de treball i comunicació.

 

Aquells participants que no tinguin el castellà com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 de castellà (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què sigui necessari, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Estudiants amb titulacions obtingudes a l'extranjer:

Els participants que hagin obtingut titulacions a l’estranger (sia en l’Espai Econòmic Europeu sia fora d’aquest) que vulguin concórrer a la prova d’avaluació d’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat, una vegada superat amb èxit el Màster hauran de tenir la credencial d’homologació del seu títol estranger en Dret en la data d’admissió al Màster (vegeu sobre això la nota informativa relativa al règim aplicable als títols obtinguts a l’estranger per a l’obtenció del títol professional d’advocat o de procurador dels tribunals emesa pel Ministeri de Justícia en data 27 de juliol de 2016).

També es disposa dels procediments de convalidació del títol o d’admissió a la Universitat d’estudiants amb estudis universitaris iniciats per complir amb aquest requisit que exigeix la normativa que regula la prova d’avaluació per a l’obtenció del títol professional d’advocat o de procurador dels tribunals.

Documentació obligatòria* per presentar la sol·licitud d'admissió (format digital):

 •     Carta o vídeo de presentació;
 •     Curriculum Vitae actualitzat;
 •     Còpia simple en format digital de l'expedient acadèmic actualitzat amb totes les notes de les assignatures cursades al grau. Només s'acceptaran expedients on apareguin, com a mínim, les qualificacions obtingudes fins al primer trimestre o quadrimestre, el nombre de crèdits ECTS pendents i la nota mitjana (escala 1-10); Als alumnes d'últim curs que acreditin estar d'Erasmus, hauran de presentar un expedient que inclogui com a mínim les notes dels tres primers anys del Grau.
 •     Còpia simple en format digital del títol associat a l'expedient acadèmic presentat, si encara no el tens el faràs arribar posteriorment;
 •     Escaneig del document d'identitat;
 •     Foto format jpg, mida carnet;


*En cas necessari, es podrà sol·licitar informació addicional.

Documentació que es valorarà:

 •     Certificat del nivell B2 d'anglès o d'altres llengües (només es valoraran certificats expedits per organismes reconeguts);
 •     Certificació d'altres estudis de grau obtinguts o que s'estiguin cursant (full de matrícula o expedient acadèmic).

 

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari.

Sol·licitud d'admissió

El formulari de sol·licitud d'admissió per la segona convocatòria s'obrirà el 3 de maig. Tot seguit es detallen les dates de les convocatòries d'admissió (data límit de sol·licitud, resolució, etc.):

Ronda1a convocatòria2a convocatòria
Termini de sol·licitud d'admissió02/03/202128/05/2021
Termini pel pagament de 120€ (drets d'admissió)05/03/202102/06/2021
Termini presentació de la documentació requerida12/03/202111/06/2021
Data de resolució23/04/202122/06/2021
Termini pel pagament de reserva plaça (25% de la matrícula)05/05/202107/07/2021

Admissió

 • Emplena el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € a compte dels drets d'inscripció; aquesta quota es retorna si l'aspirant no és admès, però no es retorna en cas que s'abandoni el procés d'admissió.
 • Per completar la teva candidatura, et demanarem que ens facis arribar la documentació que es detalla més amunt per poder valorar el teu perfil i l'adequació al programa. El lliurament d'aquesta documentació es farà per mitjà d'una plataforma específica a la qual se't donarà accés. 

Resolució

Les sol·licituds d'admissió es valoraran seguint el calendari de convocatòries d'admissió; la resolució de la sol·licitud d'admissió s'enviarà per correu electrònic.

Matriculació

Una vegada rebuda la carta d'acceptació al programa i abans que comenci l'activitat acadèmica, hauràs de presentar la documentació original següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic oficial

En cas que tinguis titulació estrangera, consulta aquí la documentació que hauràs de presentar.

Per garantir la plaça és imprescindible fer el pagament de reserva de plaça en la data indicada i formalitzar la matrícula.

Si tries l'opció de pagar mitjançant transferència bancària, et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és 1518.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

Màster Universitari en Advocacia