Màster Universitari Online en UX: Usabilitat, Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Assignatures Obligatòries (35 ECTS):

Assignatures Optatives* (14 ECTS):

Treball de Finalització de Màster (11 ECTS)

 

* La realització de Pràctiques Externes és obtativa i podrà substituir una assignatura de les d'especialitat optatives. Els centres on realitzar les pràctiques són proposats pels estudiants i l'UPF Barcelona School of Management avalua la seva idoneitat. Els participants que tinguin i acreditin una experiència de com a mínim dos anys en l'àmbit del màster, podran quedar exemptes de la realització dels crèdits corresponents a les Pràctiques Externes.

La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster Universitari en Informació Digital. Especialitat en usabilitat, disseny d'interacció i experiència d'usuari, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

estudi verificat

.