Màster en Traducció Literària i Audiovisual

El Màster en Traducció Literària i Audiovisual et formarà com a professional de dues de les especialitats més enriquidores del món de la traducció: la traducció literària i la traducció audiovisual. Amb un aprenentatge pràctic a través de tallers en què podràs triar les especialitats, podràs especialitzar-te en una professió dinàmica, autònoma i en auge.

 • Traducció literaria
 • traducció audiovisual
 • Traducció
Pròxima edició
Inici classes
29 Setembre, 2021
Fi programa
30 Juny, 2022 (Per confirmar)
Horari
de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00. Excepcionalment, algun dissabte en horari de matí.
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
60
Preu
8800 €
Últimes places disponibles per al curs 2021/22

El Màster en Traducció Literària i Audiovisual és un programa que ofereix formar-te com a professional tant de la traducció literària (traducció de narrativa, còmic, poesia, prosa o teatre) com de la traducció i localització audiovisual i multimèdia (pel·lícules, sèries, documentals, publicitat i videojocs), en modalitats de doblatge, subtitulació i accessibilitat audiovisual o localització.

Al llarg del curs aprendràs directament de professionals que han traduït obres tan diverses com 1984 de George Orwell, Auguris d'innocència de Patti Smith, llargmetratges com Dotze anys d'esclavitud o videojocs com Street Fighter, Soccer Manager i Final Fantasy. Per tractar-se d'un màster majoritàriament pràctic, perfeccionaràs les teves habilitats lingüístiques traduint textos de tots els gèneres tant de forma individual com en grup.

En l'àmbit de la traducció audiovisual aprendràs a utilitzar els últims programes de subtitulació com per exemple Aegisub, assistiràs a sessions de doblatge professionals i et submergiràs en el món de la localització de videojocs. A l'acabar el curs també hauràs rebut formació sobre la Llei de propietat intel·lectual i els aspectes legals de treballar per compte propi. Domina la traducció de continguts en els seus més diversos formats i converteix-te en un professional pluridisciplinar.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Domina la traducció de continguts en tots els seus formats

Aprendràs a treballar textos literaris de tota mena (assaig, novel·la, poesia, teatre...), així com audiovisuals (doblatge, subtitulació, localització, audiodescripció...).

02

Adquireix els coneixements jurídics i laborals per al desenvolupament de la professió

Coneixeràs els aspectes de la traducció que empara la Llei de propietat intel·lectual: contracte d'edició, drets morals i patrimonials, royalties, cessions... També aprendràs com emetre factures i declarar els teus impostos, a més de com promocionar-te amb eines específiques del sector.

03

Treballa en un entorn professional real i actual

En subtitulació treballaràs amb sèries i pel·lícules d'actualitat i en doblatge coneixeràs actors i sincronitzadors i descobriràs com es treballa en un estudi de doblatge. A la part literària, pots participar en una prova per a un projecte de traducció amb l'editorial Penguin Random House.

04

Faràs networking

Coneixeràs prestigiosos professionals del sector i ampliaràs la teva xarxa de contactes amb altres professionals del món de la traducció, cosa que t'obrirà noves oportunitats laborals.

A qui està dirigit

Aquest programa està obert a tots els que desitgin fer de la traducció la seva professió. Al ser un màster professionalizador, pots formar-te com a traductor independentment del teu perfil d'estudis. La traducció principal serà de l'anglès al castellà, pel qual es requereix un bon domini de tots dos.

 

 

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

La formació està dividida en 3 mòduls: una primera part de seminaris obligatoris d'interès comú, una altra de tallers obligatoris i una de tallers optatius.

Dels tallers optatius, s'han de triar 3 de les opcions literàries i 3 de les d'audiovisual. Cal tenir en compte que els tallers es realitzaran si s'arriba a la xifra mínima de participants establerta. L'elecció dels tallers es realitzarà per ordre de matrícula, ja que en alguns casos hi ha un nombre màxim de participants.

Introducció. Seminaris obligatoris

Tècniques d'investigació per a la traducció
Recursos estilístics i retòrics aplicats a la traducció
Història de la traducció
Teoritzar la traducció audiovisual
La traducció audiovisual: el doblatge i la subtitulació
La traducció dels textos musicals
La Llei de propiedad intelectual i altres aspectes jurídics
El procés editorial i aspectes professionals de la traducció

Tallers obligatoris

Traducció literària
Taller 1: Trad. anglès-castellà. Traduir per a la indústria

La idea general del taller, amb el propòsit que els alumnes entrin en contacte amb la feina real de la traducció de llibres, és presentar una petita mostra de l'àmplia varietat d'obres que la indústria editorial sol oferir als traductors literaris.
Treballarem amb un ventall de textos de ficció i assaig d'autors contemporanis, escrits entre 1955 i l'actualitat, d'escriptors dels Estats Units, Canadà, l'Índia i la Gran Bretanya per aprendre a buscar informació i situar els textos en el context històric i geogràfic corresponent a fi de decidir el registre que aplicarem.
L'objectiu final és que els alumnes puguin respondre a les dues exigències bàsiques del sector editorial: el compliment de terminis amb un mínim de qualitat i la versatilitat imprescindible per passar del relat breu al llibre de viatges, de la novel·la històrica a la literatura per a nens, del best-seller d'intriga al llibre de divulgació o la novel·la de qualitat. En cadascuna de les sessions ens centrarem a aconseguir un producte que reuneixi els requisits mínims perquè una traducció
es pugui publicar.

Taller 2: Trad. anglès-castellà. Narrativa Contemporània

El taller té per objecte introduir l'alumne en la traducció d'autors clàssics que, atesa la seva dificultat, no és fàcil que pugui abordar en aquest estadi de la seva formació sense l'ajuda d'un expert. Es pretén que, a l'hora de traduir, l'estudiant tingui en consideració tots els aspectes lingüístics i culturals imprescindibles per a la comprensió i la reescriptura de textos considerats clàssics. Al llarg de les sessions tractarem models de gèneres literaris diferents, de diverses èpoques i varietats de l'anglès, que de vegades seran textos complets (capítol o relat breu)
i d'altres textos més breus que exemplifiquin aspectes concrets que es vulguin tractar.

Taller 3: Redacció i correcció d'estil en castellà

Taller pràctic sobre el procés d'edició d'un llibre, centrat en la correcció d'estil d'obres traduïdes al castellà (aspectes ortogràfics, gramaticals, sintàctics, estilístics i de coherència interna del relat). També s'abordarà la correcció ortotipogràfica (normes editorials per a la presentació correcta de la pàgina impresa).

Taller 4: Lectura i escriptura en castellà

Llegir i escriure són accions complementàries i una és tan important com l'altra. Sense un bon lector no hi pot haver un bon escriptor ni un bon traductor. Tot i que, com va dir Gil de Biedma, el normal és llegir, el traductor és un professional doblat d'escriptor; per al traductor, tenir els instruments necessaris per abordar la lectura no de manera ingènua, com un lector general, o com un acte gratificant, sinó de manera professional i conspícua, és imprescindible per traduir
bé. Però sense conèixer els mecanismes que funcionen en l'escriptura, sense emprar la retòrica dels seus gèneres literaris, el traductor no assolirà un grau productiu en la seva feina. Aquest taller aborda la lectura i l'escriptura com dos mecanismes que interactuen en una realitat complexa.

Traducció audiovisual
Taller 1: Introducció a la traducció per al doblatge

Es faran exercicis introductoris a la traducció per al doblatge cinematogràfic i televisiu. Factors específics d'aquesta modalitat de traducció. Tipus de sincronia que cal tenir en compte i altres restriccions i prioritats. Oralitat, versemblança, interactivitat.

Taller 2: Introducció al subtitulat interlingüístic

Es faran exercicis introductoris a la traducció per a la subtitulació cinematogràfica i televisiva. Factors específics d'aquesta modalitat de traducció. Normes ortotipogràfiques i de format del subtítol. Introducció als diversos programes de subtitulació i el seu funcionament. La subtitulació de musicals. Comparació de versions subtitulades i doblades. La necessitat de la condensació. La necessitat de la revisió.

Taller 3: Tècniques i estratègies de traducció per al doblatge

Es faran exercicis pràctics aplicats a diversos tipus de problemes específics de la traducció per al doblatge. Qüestions associades al gènere audiovisual, drama, comèdia, aventures i informatius, i a diversos tipus de discurs fictici. El traductor com a primera baula d'una cadena de producció per al doblatge; factors que cal tenir en compte.

Taller 4: Estils, tècniques i software de subtitulació

Elaboració pràctica de versions subtitulades i anàlisi de versions ja subtitulades. Pràctica intensiva amb certs programes de subtitulació de referència en el mercat laboral dels subtituladors. Diferents estils per a documentals, llargmetratges i entrevistes fent servir tant fragments amb guió previ com altres sense guió, o amb guions erronis, una situació que resulta molt habitual en la pràctica. Donarem recursos per afrontar aquests problemes. Qüestions i
especificacions tècniques per elaborar una subtitulació de qualitat

Tallers optatius

Traducció literària
Taller 1: Lectura i traducció francès-castellà

Un bon text literari és un aparell de rellotgeria els engranatges del qual el traductor ha de comprendre en profunditat si vol aconseguir una bona traducció.
En aquest taller tractarem d'analitzar textos literaris posant de relleu els diversos mecanismes de què es val l'autor per construir el significat i procedirem tot seguit a la traducció. Posarem un interès especial en recursos de diversos tipus, molt importants en traducció: lèxics, dixis, canvis de punt de vista, xarxes anafòriques... i altres punts als quals el traductor ha de prestar una atenció especial per atendre el significat i l'estil.
Treballarem sobre textos dels segles XVIII al XX: Benjamin Constant, Faubert, Stendhal, Proust, Colette, Delerm...

Taller 2: Traducció d'altres idiomes 

2 possibilitats excloents, impartides els mateixos dies: 

 • T2a: Traducció italià-castellà

El taller de traducció italià-castellà se centra en dos objectius: d'una banda, a partir de la posada en comú a classe dels textos que s'hauran treballat prèviament a casa, abordarem els problemes principals de traducció entre dues llengües tan properes i treballarem la versatilitat traduint textos de diversa índole. De l'altra, aprendrem a fer servir els principals diccionaris (monolingües i bilingües) amb un enfocament crític per aprendre a valorar quins són realment útils per a l'exercici de la professió.

 • T2b: Traducció alemany-castellà

El taller de traducció alemany-castellà es proposa, mitjançant exercicis pràctics, reconèixer determinades característiques i resoldre determinades dificultats de la traducció literària de l'alemany. Es tracten qüestions lèxiques i sintàctiques, es detecten els diversos registres, s'observa l'ancoratge dels textos en la tradició. Es treballen textos tant de prosa com de poesia, procurant establir certes pautes vàlides per a la traducció en general.

Taller 3: Traducció anglès-català i traducció català-castellà-català

La Ghost Story i la literatura gòtica. 

En aquest taller es proposa presentar i traduir al català una sèrie de contes breus de gènere fantàstic, seguint el procés que idealment fa el traductor: Plantejament del projecte, documentació, mètode de treball, calendari, textos paral·lels, model de llengua, referents culturals, equivalència funcional o cerca d'efectes anàlegs, literalitat o literarietat, fase de revisió i resultat final.

Traducció català-castellà-català

Es tracta d'un taller eminentment pràctic en què traduirem diversos textos literaris (català-castellà-català). La selecció dels textos és determinada pels principals problemes de traducció que presenta cadascun d'ells i les estratègies de traducció que es poden emprar per solucionar-los.

 

Taller 4: Lectura en anglès

Taller de lectura: El Renaixement americà
En aquest taller es presentaran als estudiants els orígens de la tradició literària americana des de les seves obres més primerenques i se seguiran alguns dels seus temes i expressions fundacionals fins a arribar a la literatura contemporània.
S'ha organitzat aquest taller per facilitar als traductors eines hermenèutiques per comprendre realment temes americans essencials, el seu context històric i les seves iteracions al llarg del temps. Començarem amb textos introductoris de Ralph Waldo Emerson i altres escriptors transcendentalistes, com Henry David Thoreau i Margaret Fuller. Explorarem la tradició gòtica, des de Washington Irving, Nathaniel Hawthorne i Edgar Allan Poe fins a H. P. Lovecraft, Charlotte Perkins, Shirley Jackson i, fins i tot, Stephen King. Escoltarem les cadències de la Bíblia
del Rei Jaume i descobrirem com persisteix en gran part de l'escriptura americana, com veurem en fragments de Moby Dick, de Hermann Melville, i els seus mites i paràboles a Faulkner, Philip K. Dick, Nabokov i Philip Roth. Llegirem poemes de Walt Whitman, Emily Dickinson, Wallace Stevens i Elizabeth Bishop. I tractarem alguns d'aquests leitmotifs americans recurrents en pel·lícules com The Dead Poet’s Society i The Human Stain.

Taller 5: Traducció global, castellà-anglès

La traducció inversa és un exercici de vegades entretingut i sovint desesperant que aguditza la percepció que tenim de la nostra pròpia llengua d'origen, així com de la llengua objectiu estrangera. La pràctica en aquest àmbit també ens prepara per a les moltes ocasions durant la nostra carrera professional en què rebrem una petició de traducció a l'anglès. Treballarem amb textos de divers tipus de valor literari, des de periodisme de qualitat, prosa de ficció i no ficció,
fins a poesia. La prosa ocuparà un espai important. Resulta destacable, tanmateix, que sovint el treball amb poesia (News that STAYS News) és el que genera més entusiasme, tan aviat com es comprèn que aquest exercici no es tracta només d'obsessionar-se amb la rima i la mètrica! S'oferiran alguns assajos teòrics útils com a lectura obligatòria, però al llarg del taller l'atenció es posarà en el treball pràctic a l'aula

Taller 6: Traducció de diversos gèneres literaris

2 possibilitats excloents, impartides els mateixos dies: 

 • T6a: Traducció de poesia i teatre

La poesia i els textos teatrals són, a primera vista, experiències extremes de l'aproximació a la producció literària en una altra llengua. Això no obstant, la pràctica concreta i habitual les col·loca gairebé al centre mateix d'aquesta alquímia que és l'exercici de la traducció. D'alguna
manera, els textos poètics i teatrals condensen en un espai material reduït tots els elements, trops i dilemes que presenta, potser d'una manera menys intensa, la prosa narrativa o assagística. Aquest taller ofereix, doncs, l'oportunitat de fer front a aquests reptes aparentment més complexos o esquius, identificant-los i treballant-los des d'una perspectiva essencialment formal, per tal de desenvolupar eines tècniques que ens siguin útils en tots els àmbits de la traducció. L'estratègia és simple: enfrontar-nos als gegants farà accessibles els molins de vent. Treballarem, bé en grup o bé individualment, els materials retòrics bàsics de la poesia i el teatre: el ritme, la cadència, els silencis, la compressió, les tensions internes, els jocs ocults, els registres,  l'expressió, l'atzar, fins a familiaritzar-nos-hi i perdre'ls la por, però mai el
respecte.

 • T6b: Traducció de novel·la gràfica i còmic

Sis sessions molt pràctiques dedicades a la traducció de narrativa gràfica, un sector en auge. Veurem les particularitats del mitjà i el seu llenguatge i, sobretot, ens dedicarem a traduir molts exemples de diversos gèneres i a posar en comú les diverses solucions que trobem

Traducció audiovisual
Taller 1: L'estudi de doblatge i les veus de la traducció

Introducció a la pràctica de l'ajust de la traducció per al doblatge. Qüestions tècniques, lingüístiques i laborals de la professió d'ajustador i traductorajustador. Pas a pas en els canvis produïts des de la preparació i el lliurament de la traducció fins al text presentat a l'estudi de doblatge. Una visió des de dins de l'estudi de doblatge.

Taller 2: Innovació

2 possibilitats excloents, impartides els mateixos dies: 

 • T2a: Innovacions en traducció per al doblatge

Taller concebut bàsicament com la continuació de «L'estudi de doblatge i les veus de la traducció». Ajust de diàlegs: elements d'ajust per a la sincronia correcta entre text i imatge. Convencions audiovisuals i estàndards professionals. La traducció per ser interpretada per un actor.
Relació entre traducció i direcció artística del doblatge. Enregistraments de les traduccions realitzades amb veus professionals

 • T2b: Innovacions en la subtitulació

Ampliació de l'especialitat de subtitulació mitjançant la realització d'exercicis afegits sobre l'oferta en aquesta modalitat, seguint l'enfocament i la dinàmica ja establerts als tallers anteriors.

Taller 3: La subtitulació segons els mitjans de comunicació

S'aprofundeix en l'ús de les eines d'edició de subtítols Subtitle Workshop i Subtitle Edit. Es practica l'edició, la localització i la sincronització de subtítols en conversacions denses i ràpides. S'inicia en l'ús de la subtitulació en l'aprenentatge de llengües i la plataforma ClipFlair. Localització, pautat i sincronia. Pràctiques de traducció amb formats, programes i tipus de subtítols. Converses denses i ràpides.

Taller 4: Mitjans de traducció audiovisual: la traducció segons l'ajustament

Pràctiques en la traducció per al doblatge amb un èmfasi especial en qüestions d'ajust i l'enregistrament posterior de les veus dobladores. Visita a un estudi de so i treball amb un tècnic de so. Traduir segons un objectiu final i un treball en equip sobre diversos tipus de materials audiovisuals.

Taller 5: Introducció a l'accessibilitat audiovisual. Subtitulació accessible/Audiodescripció

Taller introductori a l'accessibilitat audiovisual, que inclou les principals modalitats que faciliten l'accés als productes audiovisuals a totes les persones amb alguna discapacitat sensorial: l'audiodescripció per a persones cegues (AD) i la subtitulació per a persones sordes (SpS).
S'estudiaran les característiques més destacades de cadascuna d'elles, així com els perfils dels seus destinataris, i aprendrem com es duen a terme, d'acord amb les normatives i les regulacions d'àmbit autonòmic, nacional i europeu. A més, s'analitzaran casos reals actuals d'AD i SpS en diversos formats i es faran pràctiques d'AD i SpS amb diversos graus de dificultat.

Taller 6: Traducció de diversos gèneres audiovisuals 

2 possibilitats excloents, impartides els mateixos dies: 

 • T6a: Traducció de l'humor en comèdia audiovisual

Es faran exercicis pràctics de traducció i reflexió sobre casos concrets de diversos tipus de reptes plantejats per la presència de l'humor en les seves diverses manifestacions audiovisuals, bé per tipus d'humor, per tipus de programa audiovisual o per tipus de públic destinatari. Es treballen casos concrets de sèries còmiques de TV, cinema infantil i adult, cinema d'autor i adaptacions d'obres literàries al cinema i a la TV, tant per a subtitulació com per a doblatge.

 •  T6b: Traducció de videojocs

Taller introductori a les característiques principals i els reptes que planteja la traducció per a videojocs. Formats i especialitats de traducció. Objectiu del taller: facilitar a l'alumne les eines i els coneixements bàsics necessaris per entendre el món de la localització de videojocs, saber on
i com aconseguir la formació necessària per ampliar els seus coneixements, amb l'objectiu de facilitar els primers passos en la indústria

Treball Final de Màster

Trabajo Final de Máster

Els treballs s'han d'inscriure en les línies fonamentals següents:

Traducció literària

 • Història de la traducció: estudis sincrònics o diacrònics.
 • Estudis crítics comparatius de traduccions existents.
 • Estudis de literatura comparada i traducció.
 • Propostes de traducció d'obres inèdites en català o castellà, prèvia justificació del seu interès literari, acadèmic o comercial.

 

Traducció audiovisual.

 • Aspectes traductològics i professionals del doblatge.
 • Aspectes traductològics i professionals de la subtitulació.
 • Aspectes traductològics i professionals dels videojocs.
 • Aspectes traductològics i professionals de l'accessibilitat.

 

Els temes per a aquest treball es poden escollir des de qualsevol de les modalitats de traducció treballades al llarg del curs, a proposta del participant o suggerits pel tutor o tutora.

Nota sobre las assignatures optatives
Les assignatures optatives es realitzaran en cas d'arribar a un nombre mínim d'estudiants matriculats. L'oferta definitiva de cada curs lectiu pot patir adaptacions en funció de la planificació acadèmica. 

Activitats complementàries

BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada. 

Titulació que s'obté

Una cop superat el programa, obtindràs el títol de Màster en Traducció Literària i Audiovisual, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

L'equip docent està format per reconeguts professionals de la traducció tant literària com audiovisual, alguns dels quals guardonats amb premis referents del sector, així com editors, crítics de cinema i de teatre. Tots ells posaran a la teva disposició l'experiència adquirida al llarg dels seus anys de professió. Coneix-los.

Direcció acadèmica

Olivia de Miguel Crespo

Associate Professor UPF-BSM

Ana Mata Buil

Professora associada en la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra

Patrick Zabalbeascoa Terran

Full Professor UPF

Professorat

Olivia de Miguel Crespo

Associate Professor UPF-BSM

Ana Mata Buil

Professora associada en la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra

Patrick Zabalbeascoa Terran

Full Professor UPF

Metodologia

El Màster en Traducció Literària i Audiovisual està pensat per combinar sessions d'exposicions teòriques amb tallers i seminaris de caràcter pràctic, juntament amb visites a estudis de doblatge i altres activitats. Els seminaris són obligatoris, i en canvi el participant té la possibilitat de triar entre un ampli nombre de tallers. El màster es completa amb un treball final, tutoritzat per un membre del professorat, que reflecteixi l'assimilació de la formació rebuda.

01.

Aprèn practicant

Orientació de la formació 100% pràctica, per a un aprenentatge completament professionalitzador.

02.

Tria la teva especialitat

Podràs triar 3 tallers de cada especialitat, d'entre les opcions que donem, perquè el teu aprenentatge se centri en allò que més t'agrada.

03.

Avaluació contínua

Correcció amb retorn, qualitativa, per part del professor de la matèria.

Avaluació

L'avaluació de coneixements té una base individual i es porta a terme de forma contínua al llarg de el curs, així com d'acord amb les diferents entregues elaborades, les presentacions i defensa pública del projecte i l'actitud proactiva i constant del participant.

Els criteris d'avaluació són:

 • Procés seguit pel participant durant tot el curs: 10%
 • Compliment dels lliuraments i les fites: 10%
 • Treball Final de Màster:
  •   Qualitat acadèmica del lliurament del TFM: 65%
  •   Presentació/Defensa oral: 15%

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El programa, amb més de 10 anys d'experiència, t'acompanya en tot el procés de convertir-te en traductor. Amb professors professionals en la matèria i a través de matèries pràctiques, aprendràs la riquesa idiomàtica i el traspàs de coneixements que la traducció literària i audiovisual pot donar. Dominaràs les eines tecnològiques per exercir el doblatge i la subtitulació, així com també aprendràs a entendre contractes i drets d'autor, als quals un professional ha d'estar subjecte. Fes de la teva passió la teva professió.

Perfil dels estudiants

Compartiràs aula amb estudiants de diferents parts d'Espanya, Europa i l'Amèrica Llatina, tots ells apassionats pels idiomes. La majoria procedeixen d'estudis de traducció i interpretació i filologies diverses, però en cada edició també hi accedeixen estudiants amb altres formacions com ara periodisme o comunicació audiovisual.

26

Mitjana d'edat

26%

Estudiants internacionals

Sortides professionals

Les sortides laborals del màster contemplen una àmplia oferta de possibilitats. A més, al combinar les dues especialitats de traducció, pots dur a terme diferents projectes sense necessitat de tancar possibilitats laborals.

Donat el perfil professional del traductor, per ser en la seva majoria autònom amb feines per projectes, no permet l'opció de pràctiques professionals en empreses. No obstant això, tindreu el suport i la xarxa de professors del màster que us orientaran per buscar projectes i xarxes de professionals.


 • Adaptador intralingüístic de publicitat i informació per internet
 • Traducció (localització i adaptació) de videojocs i simulacions
 • Producció de subtítols per a YouTube i altres (TED Talks, Coursera i similars)
 • Producció de subtítols per a persones amb deficiències auditives i treballs similars de subtitulació interlingüística o intralingüística
 • Treballs per a les plataformes de continguts audiovisuals en línia
 • Interpretació d'enllaç
 • Gestor i/o coordinador de projectes de traducció
 • Revisor i corrector de textos
 • Traducció per a editorials
 • Traducció en empreses, organismes, institucions o museus
 • Traducció i/o adaptació d'obres de teatre
 • Traducció i/o adaptació de sèries per a televisió o llargmetratges

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Per accedir al màster cal ser llicenciat o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

A més, es requereix un mínim de nivell B2 d'anglès per poder seguir els tallers.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
110/11/202125/11/2021
201/12/202116/12/2021
316/12/202131/12/2021
412/01/202227/01/2022
502/02/202217/02/2022
623/02/202210/03/2022
716/03/202231/03/2022
806/04/202228/04/2022
927/04/202212/05/2022
1018/05/202202/06/2022
1108/06/202223/06/2022
1222/06/202207/07/2022
1306/07/202221/07/2022
1419/07/202229/07/2022
1501/09/202216/09/2022
1614/09/202230/09/2022
1705/10/202220/10/2022
1819/10/202203/11/2022

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1141.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Màster en Traducció Literària i Audiovisual
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Preu: 8800
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Màster en Traducció Literària i Audiovisual