Màster en Direcció de Màrqueting Digital

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Assignatura 1: FONAMENTS DE MÀRQUETING RELACIONAL I ESTRATÈGIA DE MARCA

• Workshop: definició estructura pla de MRD
• Workshop: elaboració DAFO del Projecte
• Workshop: elaboració buyer persona del Projecte
• Workshop: proposta de valor i plataforma estratègica de marca
• Introducció a la planificació i gestió de continguts
• Differential Marketing
• Cicle de relació client-marca. Priorització de gaps
• Workshop: elaboració customer journey del Projecte

Assignatura 2: DATA MANAGEMENT & ANALYTICS

• Tipologia de dades: 1st, 2nd & 3rd party data
• Estratègies de qualificació: dades necessàries i com obtenir-les
• Enriquiment de perfils amb 2nd i 3rd party data
• Plataformes de gestió CRM
• Estratègia de mesurament
• Web tracking analysis
• Tracking de conversions
• CRO: Conversion rate optimization
• Marc legislatiu: RGPD

Assignatura 3: GESTIÓ DE CANALS PROPIS

• Retorn a canals digitals: owned / paid / earned
• Arquitectura i usabilitat multipantalla UX, UI
• Mobile màrqueting: el mòbil com a eina de CRM. Apps
• Gestió canal e-mailing
• Posicionament orgànic (SEO)
• Planificació estratègica en XXSS
• Tàctiques en XXSS i content strategy
• Reputació de marca: credibilitat amb KOL’s i gestió de crisi
• Màrqueting relacional en XXSS
• Community management

Assignatura 4: E-COMMERCE

• Elaboració d'un benchmark digital
• Crear el punt de venda propi
• Crear el punt de venda en un market place
• Les dinàmiques dels e-compradors
• Els nous models de negoci
• Visita empreses de comerç electrònic

Assignatura 5: ESTRATÈGIES DE CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ

• Elements clau en una estratègia de captació
• L'oferta: ingredients bàsics i opcionals
• Growth hacking
• Elements clau d'un pla de fidelització
• Estratègies de venda: upselling, crosselling i MGM
• Estratègies de retenció i recuperació d’exclients
• Customer Lifetime Value (LTV) i Customer Total Value (CTV)
• Càlcul ROI Captació
• Càlcul ROI Fidelització

Assignatura 6: PLANIFICACIÓ DE MITJANS ONLINE

• Planificació campanyes SEM
• Workshop: Google Ads
• Planificació de mitjans online
• Workshop: elaboració brief campanya llançament Projecte
• Behavioral economics: les palanques de la motivació humana

Assignatura 7 (transversal): FONAMENTS DE TECNOLOGIA PER A MÀRQUETING

• Introducció als fonaments tech per a marketers
• Conceptes bàsics de la infraestructura i programació de web i app
• Dades i anàlisi: infraestructura, eines i programació
• SEO, comunicacions i automatització del màrqueting
• Comunicacions i Adtech: aspectes tecnològics de l'ecosistema publicitari
• Conferència Martech: geolocalització & VR / AR
• Conferència Martech: Conversational interfases & AI
• Conferència Martech: TV interactiva
• Conferència Martech: 5G & IoT

Assignatura 8 (Transversal): HABILITATS DIGITALS I COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

• Immersió +
• Mapa d'habilitats digitals i aprenentatge continu
• De l'autogestió de la identitat digital a la Marca Personal
• Digital project management
• Professions digitals
• Transformació digital i models organitzatius
• Intel·ligència emocional
• Comunicació interpersonal
• Lideratge
• Workshop: sessió teambuilding (outdoor)

Assignatura 9 (Transversal): DEFINICIÓ, DESENVOLUPAMENT I DEFENSA DEL TFM

• Projectes individuals: criteris selecció, fites, avaluació. Inspiració idees negoci
• Definició projecte individual
• Model de negoci. Model d'ingressos
• Workshop: prototipatge i Mínim Producte Viable (MVP)
• Workshops: Pla Econòmic TFM
• Fites mensuals de seguiment
• Defensa TFM

Mòdul UPF Barcelona School of Management Inside:

 

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

  • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
  • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
  • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.
  • Project Management: l’objectiu d’aquesta assignatura és contribuir a que els participants transfereixin conceptes i processos propis de la gestió de projectes al seu context professional i al desenvolupament del seu propi projecte en el marc del programa que cursen a la UPF-UPF Barcelona School of Management.

    CCLab: El CCLab té per objectiu ajudar-te a millorar les teves habilitats de comunicació per a que siguis capaç de presentar les teves idees i projectes de manera efectiva. 

 

PROJECTES INDIVIDUALS

El projecte individual es desenvoluparà al llarg del màster, amb el treball individual del participant, sessions de seguiment a l'aula, presentant davant la resta de participants, amb sessions individuals amb el mentor, a través de la confrontació de projectes amb participants d'altres màsters i mitjançant la presentació final del projecte.

SESSIONS COACHING

Els participants del programa tindran al menys una sessió personalitzada de coaching amb un dels directors acadèmics del màster.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster en Direcció de Màrqueting Digital, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

 

Per obtenir-lo, serà indispensable acreditar una elevada assistència a classe i la realització dels exercicis individuals al llarg del curs. A més s'haurà de realitzar la tesina individual de forma satisfactòria.

.