Hola!
Soc Ricard . Contacta amb mi per a qualsevol consulta sobre aquest programa

Màster en Direcció de Màrqueting Digital

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ

El Màster en Direcció de Màrqueting Digital té com a propòsit capacitar a professionals del màrqueting perquè liderin un progrés econòmic conscient en les seves organitzacions, a través de la gestió del màrqueting digital.

 • Màrqueting digital
 • SEO
 • SEM

Pròxima edició

Inici classes: 27 Setembre, 2022

Fi programa: 01 Juliol, 2023

Modalitat

Presencial&Live

Idioma

Castellà

Crèdits ECTS

60

Horari

Dimarts i dijous de 18 a 21, divendres de 16:00 a 19:00

Preu

12900 €

El Màster en Direcció de Màrqueting Digital et convertirà en un professional expert en la planificació i gestió operativa del màrqueting digital i et familiaritzarà amb la seva dimensió tècnica-tecnològica associada. A partir de la incorporació de les seves bases conceptuals, seràs capaç de desenvolupar un pla de màrqueting relacional i digital basat en un projecte individual amb l'acompanyament personalitzat d'un mentor. Aquest màster, per tant, equilibra les competències conceptuals i estratègiques amb les habilitats pràctiques i instrumentals perquè puguis adaptar-te sense dificultat a l'accelerat ritme de canvis al qual es troba sotmès el món digital.
 


De la mà d'un professorat integrat per professionals del màrqueting digital, el programa està dissenyat perquè cada participant aconsegueixi un aprenentatge que cobreixi els següents objectius:

 • Incorporar una visió del màrqueting amb el focus posat en el Client.
 • Incorporar una visió de negoci a partir de la qual desenvolupar les estratègies de marca, continguts, captació i fidelització de clients, amb la mirada posada en el ROI.
 • Incorporar els coneixements clau per a la definició i activació dels canals digitals propis i la gestió de campanyes de comunicació en línia.
 • Incorporar els fonaments del màrqueting basat en dades (data-driven màrqueting) per a saber com obtenir-los i explotar-los, dins del marc legislatiu vigent (GDPR).
 • Incorporar els coneixements tècnics necessaris per a desenvolupar una analítica en línia, tant de canals com de campanyes.
 • Incorporar una sensibilitat tecnològica que permeti una interlocució efectiva amb els diferents especialistes tècnics responsables de l'ecosistema digital de l'empresa.
 • Incorporar els coneixements bàsics de planificació econòmica que permetin el càlcul, tant dels indicadors clau del Pla com de la pròpia rendibilitat del negoci.
   

A l'octubre de 2020, el Màster en Direcció de Màrqueting Digital va celebrar el seu 15è aniversari. Durant aquests anys, ho han cursat més de 400 persones de diverses nacionalitats, que actualment desenvolupen les seves carreres professionals en l'àmbit del màrqueting digital en empreses multinacionals, PIMES, agències, consultores o en les seves pròpies start-ups, creades durant el màster. Fruit d'aquesta trajectòria, el rànquing EDUNIVERSAL situa al programa entre els 15 millors màsters de la seva especialitat a nivell internacional i ho qualifica com el segon millor màster a nivell nacional.

El Màster en Direcció de Màrqueting Digital compta amb l'aval de la Universitat Pompeu Fabra, 1a universitat espanyola i 15a millor universitat del món (de les de menys de 50 anys d'història), segons el rànquing Times Higher Education. Al seu torn, la UPF Barcelona School of Management, compta amb l'acreditació EQUIS, el reconeixement de caràcter institucional més prestigiós per a les escoles de negocis a nivell global.

Per què triar aquest programa

01

Aprèn de professionals del sector

L'equip docent està format per experts del sector del màrqueting digital, un gran nombre d'ells, alumni del màster. Totes les assignatures inclouen un enfocament pràctic i amb coneixements en permanent actualització.

02

Posa el focus en el negoci

Potencia l'orientació al negoci amb un màrqueting centrat en el Client i construït sobre pilars clau (dades, estratègia, continguts, canals, analítica, tecnologia...) i combina una sòlida base conceptual amb l'experiència en l'ús de les eines del màrqueting online (Google Analytics & Data Studio, Google Ads, Facebook Ads, etc.).

03

Personalitza els teus coneixements en el TFM

Aplica tot allò après al Treball Final de Màster, un projecte individual lliurement triat per cada participant, en el qual es desenvolupa un pla de màrqueting complet per a una empresa existent o una iniciativa emprenedora pròpia.

04

Aprofita les pràctiques extracurriculars

El curs ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques professionals en empreses i organitzacions líders com ara Nestlé, Ogilvy, RocaSalvatella, Seat, FC Barcelona o Sanofi, entre d'altres.

05

Desenvolupa les teves competències i habilitats

Fes créixer les teves habilitats digitals i competències en management mitjançant el seguiment individualitzat per part de la direcció acadèmica i del teu mentor.

A qui està dirigit

El Màster en Direcció de Màrqueting Digital s'adreça a tècnics de màrqueting que vulguin convertir-se en experts en l'ús dels mitjans i eines digitals. Aquest és un màster amb esperit emprenedor i pretén també trobar-lo i desenvolupar-lo en els seus participants. Un esperit emprenedor que no només ha de posar-se al servei del progrés econòmic d'empreses i organitzacions sinó també orientar-se a generar un impacte positiu en les persones, la societat i el planeta.

Admissió i matrícula
close
1/2

Pla d'estudis

El programa s'estructura en les set àrees de coneixement següents: Planificació estratègica de màrqueting relacional i digital, Canals digitals i gestió de mitjans online, Data management, Analítica online, Tecnologia per a màrqueting, Planificació econòmica i Habilitats digitals i management.

L'aplicació pràctica de coneixements s'aconsegueix al llarg del desenvolupament del TFM: un pla de màrqueting relacional i digital basat en un projecte individual —lliurement triat per cada participant i guiat pel seu mentor— i que ha de tenir el propòsit de produir un impacte positiu en la societat, alineant-se amb algun dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l'ONU.

Així mateix, el màster posa l'accent en el desenvolupament d'habilitats digitals, com ara la definició de la identitat digital i la marca personal, i l'adquisició de competències específiques en el management del màrqueting digital.

Tot l'anterior compleix amb la raó de ser del màster quan cada participant fa transferència de l'après al seu àmbit professional. Per a això, la UPF Barcelona School of Management —a través del seu departament Career Services— ofereix la possibilitat de dur a terme pràctiques professionals extracurriculars durant el desenvolupament del programa als qui encara no estiguin treballant

Estratègia de marca i fonaments de Màrqueting Relacional i Digital
 • Workshop: elaboració buyer persona del Projecte
 • Workshop: proposta de valor i plataforma estratègica de marca
 • Estratègia de continguts: introducció i definició de pilars
 • Estratègia de continguts: orquestració d'emissors i canals
 • Workshop: definició estructura pla de MRD
 • Workshop: elaboració DAFO del TFM
 • Differential Màrqueting (DFM)
 • Cicle de relació client-marca. Priorització de gaps
 • Màrqueting Digital: omnicanalitat
Data Management
 •  Introducció a la Dada
 •  Fonts de dades. Identity resolution
 •  Canals d'activació. Universal ID
 •  Extracció de dades del customer journey i casos d'ús
 •  Activació de la Dada. Publicitat programàtica
 •  Marc legislatiu: RGPD i Llei de Serveis de la Societat de la Informació
Gestió de Canals Propis (I)
 •  Introducció als canals digitals: owned/paid/earned
 •  Planificació web
 •  Introducció al Mobile Marketing
 •  Mobile Marketing: Apps i UX
 •  Posicionament orgànic (SEO)
 •  Masterclass MarTech: geolocalització
Gestió de Canals Propis (II)
 •  Owned media: introducció XXSS i estratègia
 •  Owned media: planificació de XXSS
 •  Zoom principals canals: característiques i eines relacionades (Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Youtube, TikTok, Snapchat, Linkedin, Wechat)
 •  Earned media: Gestió de crisi i Influencers (I)
 •  Earned media: Influencers (II) i recomanacions de consumidors
 •  Social Media Optimization (SMO) i Social Commerce
E-Commerce
 •  Conceptes fonamentals per a eCommerce: ingredients, canals i mètriques
 •  Com construir el canal de venda propi (I): arquitectura, desenvolupament i plataformes (opcions OpenSource, Shopify, Magento, Wordpress)
 •  Com construir el canal de venda propi (II): gestió de dades, clients i pagaments
 •  Com desenvolupar els canals de venda externs: marketplaces (Amazon, Etsy, eBay), social commerce (Facebook, Instagram), comparadors de preus (Google Shopping)
 •  Conversions i optimització de resultats en eCommerce
 •  Logística en eCommerce: estratègia, optimització i operadors
Estratègies de Captació
 •  Elements clau en una estratègia de captació
 •  L'oferta: ingredients bàsics i opcionals
 •  Customer journey del TFM (captació)
 •  Behavioral economics: les palanques de la motivació humana
 •  Product-Led Growth (PLG)
 •  Càlcul ROI Captació
Estratègies de Fidelització
 •  Elements clau d'un pla de fidelització i Product-Led Growth
 •  Estratègies de venda: upselling, crosselling i MGM
 •  Estratègies de retenció i recuperació d´exclients
 •  Customer Lifetime Value (LTV) i Customer Total Value (CTV)
 •  Customer journey del TFM (fidelització)
 •  Gestió canal e-mailing
 •  Càlcul ROI Fidelització
Planificació de Mitjans Online
 •  Planificació de mitjans en línia: fonaments
 •  Planificació de mitjans en línia: estratègia i casos
 •  Google ads: setup campanyes
 •  Google ads: llançament campanyes
 •  Social paid: introducció i planificació
 •  Facebook/IG ads: setup i llançament campanyes
 •  Follow-up campanyes Google ads & Facebook Ads/Instagram ads
Analítica Online
 •  Estratègia de mesurament
 •  Web tracking analytics (Google Analytics)
 •  Tracking de conversions (Google Analytics)
 •  Visualització de dades i quadres de comandament (Google Data Studio)
 •  Del CRO (Conversion Rate Optimization) al Product-Led Growth
Fonaments de tecnologia per a Màrqueting
 •  Introducció als fonaments tech per a marketers
 •  Dades i anàlisi: infraestructura, eines i programació
 •  Conceptes bàsics de la infraestructura i programació de web i app
 •  SEO, comunicacions i automatització de màrqueting
 •  Comunicacions i Adtech: aspectes tecnològics de l'ecosistema publicitari
 •  Masterclass MarTech: 5G i IoT
 •  Masterclass MarTech: plataformes Over The Top (OTT) i TV interactiva
Habilitats Digitals i Management
 •  Mapa d'habilitats digitals i aprenentatge continu
 •  De l'autogestió d'Identitat Digital a la Marca Personal
 •  Digital project management
 •  Masterclasses: Digital Marketing Management
 •  Individual performance review trimestral
Treball Final de Màster (TFM)
 •  Projectes individuals: criteris selecció, fites, avaluació
 •  Projectes individuals: inspiració idees negocio
 •  Model de negoci. Model d'ingressos
 •  Mínim Producte Viable (MVP) i Product Led Growth
 •  Definició projecte individual
 •  Pla Econòmic TFM: Pla Inversió, Pla Finançament i PyG
 •  Pla Econòmic TFM: Avaluació de la TIR i VAN
 •  Fites mensuals de seguiment
 •  Mentoria de seguiment mensual
 •  Defensa TFM

 

Activitats complementàries

BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada. 

Mobilitat internacional

La UPF Barcelona School of Management t'ofereix la possibilitat d'ampliar la teva formació i visió internacional mitjançant el Programa de mobilitat internacional. Amplia els teus estudis de forma extracurricular, durant l’any acadèmic següent a la finalització del teu màster, en una institució de primer nivell. Places limitades.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs l’e-Títol de Máster en Direcció de Màrqueting Digital, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

L’e-Títol és un títol digital autèntic, emés en format pdf i signat electrònicament, amb la mateixa validesa legal que si fós en format paper.

Professorat

El màster és impartit per docents que són professionals del màrqueting digital. Amb això es garanteix una contínua actualització dels continguts acadèmics, així com un enfocament metodològic pragmàtic i pràctic.

Direcció acadèmica

Carolina Luis Bassa

Senior Lecturer UPF-BSM
Program Academic Director

Josep-Maria Fàbregas Torrens

Lecturer UPF-BSM
Program Academic Director

Coordinador/a

Albert Garcia Pujadas

Lecturer UPF-BSM

Jordi Urbea Castells

Coordinador acadèmic del Màster en Direcció de Màrqueting Digital.

Professorat

Josep-Maria Fàbregas Torrens

Lecturer UPF-BSM
Program Academic Director

Albert Garcia Pujadas

Lecturer UPF-BSM

Carolina Luis Bassa

Senior Lecturer UPF-BSM
Program Academic Director

Andrei Boar Boar

Teaching Assistant UPF-BSM

Metodologia

La metodologia docent del Màster en Direcció de Màrqueting Digital té el propòsit d'acompanyar-te de manera contínua i personalitzada al llarg del programa. Per a això, combina diversos mètodes d'aprenentatge.

Les sessions lectives del màster es realitzaran majoritàriament de manera presencial, a excepció d'algunes, que s'impartiran en streaming, a través de plataformes webinar i meeting.

En totes les sessions, el professorat facilita la dinàmica d'aprenentatge i aprofundeix en els continguts oportuns. Els treballs avaluables de cada assignatura seran explicats en les sessions lectives corresponents per a facilitar la seva elaboració.

Al llarg del màster, treballaràs en un repte professional propi: un projecte que cada participant defineix des de l'inici. Un mentor/a guiarà i supervisarà el teu projecte, ajudant-te a aplicar els coneixements adquirits durant el màster, a desenvolupar aptituds d'anàlisis i de diagnòstic i a formular propostes viables per a la seva implementació.

Així mateix, l'equip de Direcció Acadèmica fa un seguiment permanent de l'evolució de cada participant proporcionant el suport necessari perquè obtinguis el màxim aprofitament del programa.

 Mostrar videos

01.

Flipped classroom col·laborativa

En aquesta metodologia les tasques s'inverteixen: revisaràs els materials (documents, vídeos i altres fonts) abans de la classe, els treballaràs amb altres participants del màster, resoldràs exercicis i els presentaràs a les sessions lectives. Així fomentem la participació, el pensament crític, el treball col·laboratiu i la creativitat.

02.

Projecte individual (TFM)

El Treball Final de Màster donarà resposta a un repte real, amb un pla de màrqueting estratègic i operatiu d'un projecte que connecti amb els teus interessos personals i les teves aspiracions professionals. El TFM et permetrà aprofundir en l'aplicació al teu projecte de tots els conceptes, tècniques i eines proporcionades en les sessions lectives.

03.

Mentorització del projecte individual

Des del primer dia, un mentor/a (professional del sector de màrqueting i exalumne del màster) et guiarà, desafiarà les teves idees, t'ajudarà a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb què enriquir el teu projecte i et donarà suport emocional.

04.

Desenvolupament d'habilitats i competències

Hem identificat les competències clau que afavoreixen el teu desenvolupament professional: lideratge, comunicació, cooperació, pensament adaptatiu i aprenentatge autònom. Treballarem aquestes competències de manera personalitzada al llarg del desenvolupament del TFM i les seves fites. Així mateix, a través de masterclasses amb professionals del màrqueting digital, desenvoluparem les competències clau per a un management eficaç.

05.

Seguiment individual del progrés

Després del primer i segon trimestres del programa, tindràs una sessió de seguiment individual amb un membre de l'equip de Direcció Acadèmica. En ella podràs contrastar la teva evolució en el programa i rebràs feedback sobre el teu progrés. El propòsit serà ajudar-te a treure el màxim rendiment del màster i connectar-lo amb el teu desenvolupament professional.

Avaluació

L'avaluació del progrés de cada participant es realitza de manera contínua al llarg del programa del màster i té en compte els següents aspectes:

 • Exercicis avaluables corresponents a cadascuna de les assignatures
 • Projecte individual: memòria del TFM, exposicions en fites mensuals i defensa final
 • Avaluació del progrés d'aprenentatge (mentor/a)
 • Es requereix una assistència obligatòria mínima del 80% de les sessions lectives del programa

Eines

La modalitat Presencial&Live permet seguir el programa de manera presencial i també en remot.

En aquesta modalitat s’obren dos subgrups estables que conviuran al llarg del curs: un de presencial i un altre d’estudiants 100% remots. El torn remot (amb un màxim de 15 places per curs) seguirà el programa de manera sincrònica amb els alumnes presencials. És a dir, compartirà el mateix calendari lectiu i horari que el torn presencial.

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball. La modalitat presencial s'enriqueix amb elements propis dels programes online (entorn virtual d'aprenentatge, recursos multimèdia...) per tal que l’experiència d’aprenentatge dels estudiants del subgrup remot resulti igual de satisfactòria que la dels estudiants presencials.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinaris
 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Metodologies actives per a un aprenentatge transferible

Sortides professionals

L'entorn actual tan intensament impactat pel COVID-19 ha posat de manifest que la digitalització de les empreses no només és imprescindible, sinó que és una qüestió d'estricta supervivència. Totes les organitzacions han de seguir competint en un entorn incert, per això necessiten més que mai que el seu màrqueting sigui efectiu i responsable.

Tot això genera una gran oportunitat professional per als que siguin veritables experts en màrqueting digital, ja que trobaran un extens ventall de sortides professionals entre les seves múltiples especialitats o bé podran desenvolupar la seva pròpia iniciativa emprenedora (startup).

 

Perfil dels estudiants

El Màster en Direcció de Màrqueting Digital reuneix estudiants de més de 21 països i majoritàriament procedents de l'àrea del Màrqueting i Vendes, tot i que també amb experiència prèvia en Periodisme, Administració i Direcció d'Empreses, Economia o Psicologia. La majoria dels participants ja compten, a més de amb els seus estudis universitaris, amb alguna experiència al món laboral i busquen fer un pas més en la seva carrera professional. 

 

Aquest és el perfil de les persones amb les quals compartiràs aquest màster:

 

 • Posseeixen coneixements suficients sobre fonaments de màrqueting i una certa experiència laboral en les àrees de màrqueting, comunicació o comercial
 • Tenen esperit emprenedor i voluntat de progrés, ja sigui en una empresa/organització com en una iniciativa empresarial pròpia
 • Demostren una alta motivació per cursar un màster exigent que requereix d'una dedicació continuada al llarg del programa
 • Mostren una actitud participativa en classe i col·laborativa amb els seus companys i el professorat
26

Mitjana d'edat

47%

Estudiants internacionals

47%

Estudis previs en Publicitat i Màrqueting

21%

Estudis previs en Periodisme

16%

Estudis previs en Administració i Direcció d'Empreses

Sortides professionals

El Màster en Direcció de Màrqueting Digital pretén convertir als que el cursen en professionals competents, tant en el management com en l'execució del màrqueting digital i la seva dimensió tècnico-tecnològica associada.

Inclou l'opció de realitzar pràctiques extracurriculars.


 • Digital Marketing Manager: responsable de la implementació, la posada en marxa i el control del pla de màrqueting digital d'una empresa o marca
 • E-commerce Manager: responsable de la creació i/o gestió d'una botiga online i de generar-hi negoci rendible, amb l'ajuda de les xarxes socials
 • Digital Media Planner: responsable de planificació de mitjans online (xarxes socials, apps, cercadors, banners, TV online, etc.)
 • Digital Analyst: responsable de donar sentit i significat a les dades recopilades a través de les diferents eines de mesurament online (site-centric i user-centric)
 • Content Manager: responsable de gestionar i coordinar el contingut digital generat per una empresa o una marca
 • Acquisition/Traffic Specialist: responsable de la gestió i control del tràfic de captació que arriba a una propietat digital, via canals de trànsit orgànic i/o de pagament

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Per accedir al Màster en Direcció de Màrqueting Digital cal ser titulat superior universitari o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes, o que no ho hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència) acreditat per una institució certificada, així com superar amb fluïdesa, en els casos en què sigui necessari, l'entrevista personal amb la direcció acadèmica. En cas de no mostrar fluïdesa en la comprensió oral, es podran sol·licitar certificacions o proves addicionals que permetin un seguiment adequat i suficient de les sessions.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
110/11/202125/11/2021
201/12/202116/12/2021
316/12/202131/12/2021
412/01/202227/01/2022
502/02/202217/02/2022
623/02/202210/03/2022
716/03/202231/03/2022
806/04/202228/04/2022
927/04/202212/05/2022
1018/05/202202/06/2022
1108/06/202223/06/2022
1222/06/202207/07/2022
1306/07/202221/07/2022
1419/07/202229/07/2022
1501/09/202216/09/2022
1614/09/202230/09/2022
1705/10/202220/10/2022
1819/10/202203/11/2022

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l'expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet
    

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat.
  • Fotocòpia compulsada de l'expedient oficial.
 • En cas de tenir una titulació estrangera, t’indicarem a la carta d’admissió les instruccions detallades de la documentació requerida.
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1105.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, col·laborem amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Màster en Direcció de Màrqueting Digital

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ