Màster en Edició

Metodologia

Projecte de màster: El programa inclou un projecte individual que es treballa al llarg del curs. El projecte:

  • Ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant.
  • Connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
  • Constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals.

Acompanyament personalitzat: La Direcció del programa assigna un mentor a cada estudiant d'acord a les característiques del seu projecte. El mentor:

  • Actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
  • Ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.