Màster en Edició

18 MAI 2021
Sessió informativa
18:30h, Online
Inscriu-t'hi
27 ABR 2021
Early-bird

Descompte del 5% a les candidatures presentades abans del 27/04/21 

El Màster en Edició és un programa professionalitzador que compta amb el suport incondicional de les principals institucions i empreses del sector. Faràs un recorregut detallat pel funcionament de l'edició i del sector editorial i adquiriràs un coneixement pràctic i en profunditat sobre la indústria editorial. 

 • Edició de llibres
 • sector editorial
 • editorial
Pròxima edició
Inici classes
28 Setembre, 2021 (Per confirmar)
Fi classes
22 Juny, 2022 (Per confirmar)
Fi programa
10 Juliol, 2022 (Per confirmar)
Horari
Dimarts, dimecres i dijous, de 18:00 a 21:00 h. Determinats tallers s'imparteixen els dilluns.
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
60
Preu
8450 €

El Màster en Edició és un curs 100 % professionalitzador i de reconegut prestigi internacional que ofereix un recorregut detallat pel funcionament del sector editorial, alhora que permet obtenir un coneixement pràctic i en profunditat sobre la indústria editorial, proporcionant estratègies necessàries per a la creació d'una empresa, o projecte editorial, o per treballar en empreses o institucions del món editorial.

El programa, impartit per un equip docent excepcional format únicament per influents professionals del món editorial, explora els diferents àmbits del sector, passant del general al concret: línies editorials (creació d'empresa, creació de catàleg), negociació i contractació (agències literàries, departament de foreign rights), funcionament de noves startups (market place, creació d'apps, comunicació), producció en diferents suports (paper, digital, audiollibre, app, pdf enriquit, etc.), distribució, promoció i màrqueting.

Després de 25 anys des de la seva fundació, el Màster en Edició manté diferents acords de col·laboració amb les principals institucions i empreses del sector editorial, especialment a la ciutat de Barcelona, ​​fet que consolida la projecció nacional i internacional del curs i en reforça l'enfocament, altament professional i orientat a la pràctica.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Vinculació amb les principals institucions i empreses del món editorial

El màster manté des dels seus inicis acords de col·laboració amb les principals institucions i empreses del sector de l'edició, cosa que consolida la seva projecció nacional i internacional i en reforça l'enfocament altament professional, centrat en les necessitats de les editorials.

02

Professorat professional en contacte directe amb el sector editorial

Beneficia't d'un equip docent excepcional format per professionals que estan en posicions rellevants dins el sector editorial, principalment a Barcelona.

03

Màster de referència en el seu sector

25 anys i 800 professionals avalen la seva llarga trajectòria i sòlida reputació. La majoria dels exalumnes actualment ocupen càrrecs importants en el sector editorial o han creat empreses que s'han consolidat en diversos països.

04

Màster avantguardista

Aquest màster aborda l'edició d'una forma pràctica i constantment actualitzada. Et familiaritzaràs amb els programes punters i d'última generació per a edició: tablets, audiollibres, PDA, smartphones, apps, e-readers...

05

Connexió amb el món professional

El 87 % dels alumnes accedeix a realitzar les seves pràctiques professionals d'edició en empreses i institucions de màxim nivell en el sector editorial.

A qui està dirigit

El curs s'adreça a joves llicenciats o graduats que vulguin introduir-se en el sector editorial amb una base sòlida de coneixements i experiència, a joves professionals de l'edició que vulguin consolidar els seus coneixements sobre el sector, així com als professionals de l'edició que vulguin sistematitzar i actualitzar les seves competències en el món editorial.

Admissió i matrícula

Eines pròpies
El Màster en Edició compta amb unes eines propies: 


El Màster posa a disposició de tots ells, en obert i en col·laboració amb Google, el Breve Diccionario de Edición Inglés-Español Español-Inglés. 

Enllaç a Google Play

Pla d'estudis

El pla d'estudis ha estat dissenyat pels nostres experts per oferir-te un recorregut detallat per les diverses activitats productives del sector editorial, alhora que et permet obtenir un coneixement pràctic i en profunditat sobre la indústria i el món editorial. Et permet a més dur a terme aquest aprenentatge a la ciutat de Barcelona, considerada la capital internacional de l'edició en llengua castellana i catalana.

Mòdul 1

Introducció
Introducció al sector editorial: el llibre entre negoci i cultura
L'organigrama de l'empresa editorial
La trajectòria del manuscrit o llibre d'encàrrec i el procés global d'edició: de l'autor al lector

Mòdul 2

Propietat intel·lectual, negociació i contractació
Contractació i compra de drets
 • El marc legal i els drets d'autor.
 • La Llei de la propietat intel·lectual.
 • La negociació dels drets d'autor.
 • La compra de drets: paràmetres i estratègies.
 • El contracte d'edició: redacció i funcionament.
 • Els drets subsidiaris (butxaca, traducció, club, e-book, online, adaptació cinematogràfica, etc.) i les diferents explotacions dels drets d'autor.
 • La gestió específica dels drets digitals.
Agents i venda de drets
 • Las agències literàries: només intermediaris o també impulsors del sector?
 • L'agència com a empresa: funcionament i política empresarial.
 • La figura de l'agent: assessor, gestor, venedor.
 • El contracte d'agència.
 • El contracte editorial i els drets d'autor.
 • La venda de drets: negociació i estratègies.
 • Hi ha diferències culturals en la negociació?
 • Contractació de drets i mercat.

Mòdul 3

Línia editorial, criteris de selecció i programació
Criteris per a la creació d'una línia editorial
 • El projecte editorial i les col·leccions.
 • El concepte de nínxol.
Fonts per al coneixement dels llibres en venda
 • Butlletins editorials, fires del llibre, catàlegs, revistes professionals.
 • Els scouts.
 • La selecció dels llibres.
 • El negoci editorial i la rendibilitat: el llibre d'encàrrec, el best-seller.
Què i com llegeix un editor?
 • Criteris i pràctica de preselecció i lectura d'originals, lectura d'informes de scouts, gestió dels originals no sol·licitats.
 • El lector professional i els informes de lectura: de la valoració literària a la comercial.
 • La lectura professional aplicada a l'ajust d'un text.

 

 

Les línies editorials
 • Edició literària, llibre infantil, d'assaig i cientificotècnic.
 • Facsímils i edició de bibliòfil..
 • Enciclopèdies.
 • L'edició de quiosc: col·leccionables.
 • L'instant book.
Els formats
 • Rústica.
 • Cartoné.
 • Butxaca.
 • Gran format.
Les traduccions

El traductor com a autor: relacions amb l'editorial.

La programació dels títols de la temporada

Establiment del calendari editorial: criteris i eventualitats.

Mòdul 4

La gestió de la informació
Sistemes informàtics de gestió de la informació editorial
Fluxos d'informació a clients
Fluxos d'informació interns
Utilitat d'internet (B2B, B2C)
Gestió editorial de les xarxes socials

Mòdul 5

El mercat
La importància de l'espanyol com a mercat: Espanya, Con Sud, Mèxic, Pacte Andí, EUA, Brasil?
Diferències culturals
Perspectives i escenaris per al futur
Qui ofereix què i de quin origen?
Principals fluxos econòmics (de qui a qui)
El mercat editorial mundial en espanyol
Els tres grans grups d'edició: llibreria, text i referència
Presència internacional d'editorials independients
Presència internacional de grans grups i principals editorials de l'Amèrica Llatina
Estructura del mercat llatinoamericà
Són cars els llibres espanyols a l'Amèrica Llatina? Anàlisi del cost d'un llibre
Control de canvis
Mercat de divises
Mitjans de pagament

Mòdul 6

Producció editorial
Edició d'originals: de l'original de l'autor en paper o format digital al llibre imprès
 • Criteris per a l'edició dels textos.
 • L'editing: significat i tècniques.
 • Ortotipografia.
 • La composició del text.
 • Les proves d'impremta. Primeres i segones proves, galerades, compaginades.
 • Tècniques de correcció.
 • La redacció de contracobertes i solapes: la venda del text.
Tipografia
 • Terminologia bibliològica i tipogràfica.
 • El disseny tipogràfic.
 • La lletra: tipus i cossos.
 • La mesura dels cossos. La tipometria.
 • Disseny de la tripa. Proporcions.
Disseny gràfic
 • Del llibre com a objecte estètic.
 • El disseny de col·lecció i la imatge de marca del segell.
 • La coberta.
 • La maqueta.
 • Disseny gràfic per ordinador. Els programes QuarkXPress o InDesign.
 • L'edició fora de l'editorial: els oficis externs (lectura, correcció, producció, maquetació i altres tasques de freelance).
 • L'autoedició.
Producció
 • El procés de producció en paper. La impressió directa (CTP).
 • Estructura i materials del llibre. La "anatomia del llibre": matèries papereres, carta de colors, tripa, plecs, cobertes.
 • Càlcul de costos de producció.
 • Escandalls. Facturació.
 • La figura del cap de producció.
Tècniques d'impressió, enquadernació i manipulació
 • Impressió tradicional (planxes i fotolits).
 • Impressió digital.
 • Càlculs de paper. Tiratges, minves i defectuosos.
 • Tipus d'enquadernació i acabats.
Tecnologies digitals de l'edició
 • L'edició multimèdia i l'edició print on demand.
 • L'edició electrònica. El llibre 2.0 i la tecnologia digital: PDF, llenguatges d'etiquetes (SGML, DTD, HTML, XML). El control digital de drets de la propietat intel·lectual (DRM). Google i edició.
 • Suports: tablets, audiobook (CD, MP3/iPod), PDA, Microsoft Reader, smartphones, apps, projecció virtual. L'e-book i la tecnologia de tinta electrònica (Amazon Kindle, Sony Reader).
 • Tecnologies audiovisuals al servei de la comunicació i informació editorial.

Mòdul 7

Distribució i màrqueting
La distribució editorial
 • Editors i distribuïdors.
 • Qüestions i procediments en logística.
El canal de distribució

Llibreria, quiosc, grans superfícies, correu, crèdit, club, porta a porta, edicions especials (promocions en premsa i institucions)

El model Amazon i les llibreries digitals

El model Libranda i les plataformes digitals

Entrades i devolucions
 • Reposicions: distribuïdors i llibreters.
 • La rotació del llibre.
Costos
 • La liquidació de vendes.
 • Facturació.
Estocs i emmagatzematge
 • Saldos d'edició.
 • Logística.
El màrqueting editorial: funcionament i estratègies
 • L'elecció d'una estratègia d'entrada i el pla de màrqueting: la relació entre l'editor, l'equip de màrqueting i el departament comercial en el llançament d'una novetat editorial.
 • El compte d'explotació.
 • Cascada versus llançament global.
 • El perill de l'efecte "galleda d'escombraries".
 • Política de preus.
 • Mitjans d'accés als mercats internacionals.
 • Publicitat.

Mòdul 8

El funcionament econòmic de l'empresa editorial. Finances per a no financers
Estats financers. Balanç i compte de resultats
Plans de viabilitat i pressupostos
Anàlisi del balanç

Estructura del balanç ideal i ràtios d'anàlisi patrimonial: solvència, endeutament i capitalització

Anàlisi del compte de resultats

Ingressos, despeses fixes i variables, resultats i repercussió en el preu del llibre. Capacitat de generació de cash-flow

Anàlisi de la rendibilitat, autofinançament o creixement de la rendibilitat

Mòdul 9

Promoció
La figura del cap de premsa i del director de comunicació
Publicitat i estratègies comercials i de comunicació
El concepte de sinergia i les relacions editorials amb els mèdia
Estratègies de promoció

De la faixa i els PLV (display) a les presentacions i rodes de premsa

La crítica, els mitjans de comunicació i el sector editorial
Relacions editor-director de suplement-crític
El tractament d'un llibre als mitjans de comunicació: màxim espai o millor crítica?
La prepublicació i el suplement dominical

Activitats complementàries

Tallers

El màster inclou tres tallers de caràcter obligatori i dins de l'horari habitual: 

 • Taller pràctic d'anatomia del llibre sobre la seva estructura i materials, en el qual es duen a terme exercicis pràctics i anàlisi de mostres
 • Taller pràctic de creació d'una empresa editorial
 • Taller pràctic de funcionament de les agències literàries

D'altra banda, el màster posa també a disposició dels estudiants, en un horari diferent de l'habitual, tres tallers més:

 • Taller pràctic de correcció ortotipogràfica: 2 ECTS
 • Taller pràctic del programa QuarkXPress o InDesign: 2 ECTS
 • Taller pràctic de finances per a no financers: 2 ECTS

Total tallers optatius: 6 ECTS

Malgrat ser un complement formatiu bàsic per a un futur editor, l'assistència no té en aquest cas un caràcter obligatori, i es requerirà un quòrum mínim de 15 alumnes perquè es duguin a terme les sessions.

 

Taules Rodones sobre edició

 

El curs organitza una taula rodona amb professionals de màxim prestigi per compartir les seves experiències i coneixements sobre el sector editorial.

 

Pla de visites

 

Gràcies a la seva col·laboració amb el Gremi d'Editors de Catalunya, el Màster en Edició ofereix als seus estudiants la possibilitat d'acudir a The London Book Fair i a la Frankfurter Buchmesse amb les mateixes condicions i bonificacions dels editors agremiats. La visita es duu a terme sota el guiatge d'un prestigiós professional del sector i és crucial per connectar amb les institucions clau de l'edició internacional.

Amb caràcter obligatori, durant el curs, el màster programa una visita guiada dels alumnes a la impremta ÍNDICE, empresa familiar de Barcelona amb 60 anys d'experiència en el sector editorial, que és capaç de produir més de 160.000 llibres diaris.

En qualsevol cas, aquestes sortides es duran a terme en una franja horària diferent de l'habitual per adaptar-se a l'horari de les empreses.

 

BSM Inside:

 

El BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinar, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals.

Aquest mòdul s'estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els trets identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats.

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d'autoaprenentatge: des del primer dia de l'assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l'eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada.
 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Màster en Edició, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

Direcció acadèmica

Javier Aparicio Maydeu

Full Professor UPF-BSM

 

Carlota Torrents Ferrer

Agent literària.

Coordinador/a

Josep Solà González

Adjunct professor BSM

Professorat

Javier Aparicio Maydeu

Full Professor UPF-BSM

 

Carlota Torrents Ferrer

Agent literària.

Ramon Bastida Vialcanet

Vicedegà de Recerca i Transferència de Coneixement de la UPF Barcelona School of Management
Senior Lecturer BSM

 • Yolanda Aguayo
  Senior Manager de Lynx Edicions.
 • Miguel Aguilar
  Director literari de Debate, Taurus, Literatura Random House, Reservoir Books i Caballo de Troya, Penguin Random House Grupo Editorial.
 • Sergi Álvarez
  Responsable de Màrqueting d'Editorial Planeta i Màrqueting Manager de la Divisió Editorial de Llibreries, Grupo Planeta.
 • Pep Amargant
  Director comercial de la divisió literaria en Grup Enciclopèdia.
 • Juan Jesús Arrausi
  Dissenyador gràfic, professor a l'escola de disseny Elisava i en la UPF.
  CEO de Teachingdesigners Alliance.
 • Winfried Bährle
  Dissenyador gràfic.
  Ha estat director d'art a Círculo de lectores, Grupo Bertelsmann.
 • Juan Baixeras
  Country manager d’Audible, Amazon a Espanya.
 • Ferran Brunet
  Director d’assessoria jurídica a RBA.
 • Jordi Calsamiglia
  Advocat del Bufet Calsamiglia.
  Assessor jurídic i de propietat intel·lectual del Gremi d’Editors de Catalunya.
 • Marià Capella Pifarré
  Advocat del Bufet Capella.
 • Gemma Cera
  Directora i Fundadora de Somnins.
 • Juan Cerezo
  Director editorial de Tusquets Editores, Grupo Planeta.
 • Luis Collado
  Responsable de Google Play Books per a Espanya, Portugal i Orient Mitjà.
 • Álvaro Colomer
  Periodista i escriptor.
 • Antonio Corzo
  Rights Manager a Ediciones Urano.
 • Roger Domingo
  Director editorial de Deusto, Gestión 2000, Alienta i Para Dummies, Grupo Planeta.
 • Ismael Fábregas
  Agent comercial de Índice Arts Gràfiques i de QPprint.
  Ha estat director comercial de Cayfosa Impresia Ibérica.
 • Josune García
  Directora d’Ediciones Cátedra.
 • Edgar Gasòliba
  Director de Deleatur Servicios Editoriales.
 • Luiz Gaspar
  Research Director, NIELSEN BOOK.
 • Carles Geli
  Coordinador de las pàgines de llibres del suplement Quadern d'El País.
 • Ha estat fundador del suplement Libros d'El Periódico de Catalunya, Grupo Zeta.
 • Andreu Graupera Sardà
  Professor associat d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Eva Güell
  Especialitzada en el desenvolupament de negoci de continguts digitals per al mercat global en castellà, i orientada a la transformació digital en l'edició.
  Ha estat Directora de Màrqueting i Negoci Digital d'Editorial Anagrama i responsable de l'Àrea Digital de la Divisió de Llibreries del Grupo Planeta, i actualment es dedica a la consultoria digital per a empreses i institucions.
 • Nahir Gutiérrez
  Directora de Comunicació de Seix Barral i coordinadora de Comunicació de la Divisió Editorial de Llibreries, Grupo Planeta.
 • David Hernando Serrano
  Director editorial del departament de Còmics, Grupo Planeta.
 • Jorge Herralde
  Fundador i director de l'Editorial Anagrama.
  És autor de diversos llibres.
 • Paula Jarrín
  Propietària de la llibreria infantil i juvenil Al·lots.
 • Josep Lafarga Sarrà
  Secretari General del Gremi d'Editors de Catalunya.
 • Pilar Lafuente
  Foreign Rights a Grupo Planeta.
 • Josep Lluch
  Editor de Proa, Pòrtic i Empúries, Grup 62.
 • Aurelio Major
  Scout editorial. Editor de la revista Granta en Español.
  Ha estat director literari de Tusquets Editores, Mèxic.
 • Gerardo Marín
  Sotsdirector d'Alfaguara i Taurus Hispánica, Penguin Random House Grupo Editorial.
 • Jan Martí
  Director de Blackie Books.
 • Mònica Martín
  Directora de MB Agència Literària.
 • Marga Medina Carmona
  Directora general de col·leccionables de RBA.
 • Noemí Mercadé
  Directora editorial d'Editorial Casals.
 • Antoni Montagut
  Controller del Grupo Planeta de Agostini.
 • Mercedes Morán
  Advocada a CEDRO.
 • Lilian Neuman
  Editora freelance i crítica de La Vanguardia.
 • Berta Noy
  Directora editorial d'Ediciones B, Penguin Random House Grupo Editorial.
 • Míriam Paulo Roselló
  Editora de Penguin Clásicos i de les col·lecions Contemporánea i Ensayo de DeBolsillo, Penguin Random House Grupo Editorial.
 • Geòrgia Picanyol
  Rights & Permissions Manager de Grupo Edebé.
 • Rafael Pozo Puértolas
  Impressor. Director de Consulting de Producción Gráfica y de Ediciones CPG.
  Director del Màster en Producció Gràfica i Packaging d'ELISAVA.
  Doctor en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Silvia Querini
  Ha estat directora editorial d'Editorial Lumen, Penguin Random House Grupo Editorial.
 • Antonio Ramírez
  Gerent de la llibreria La Central, Barcelona-Madrid.
 • Elena Ramírez
  Directora editorial de Seix-Barral i directora de Ficció Internacional, Grupo Planeta.
 • Cristina Ramos
  Tècnica de Barcelona Activa.
 • Marc Rocamora
  Director de Màrqueting i Comunicació de la Divisió Editorial de Llibreries, Grupo Planeta.
 • Laia Salvat
  Responsable de comunicació i marketing de Duomo Ediciones.
 • Marta Sanllehí
  Educational Project Manager en Vicens Vives.
 • Marc Santandreu
  Consultor de big data i fundador de Tekstum.
 • Silvia Sesé
  Directora editorial d'Editorial Anagrama.
 • Joan Solà Domingo
  Consultor executiu d'Abol Consulting (logística i operacions) i consultor associat de Roca Junyent Consultoría de Empresas.
 • Anna Soldevila
  Editora de ficció espanyola a Ediciones Destino.
 • Joan Tarrida
  Director General de Galaxia Gutenberg.
 • Francisco Vázquez Rodríguez
  Gestor de compres a Grupo Planeta.
 • Sergio Vila-Sanjuán
  Escriptor i periodista. Redactor en cap i responsable del sumplement Cultura/s de La Vanguardia.
 • Gemma Xiol
  Directora literària de Montena, Nube de Tinta, Beascoa i Alfaguara IJ, Penguin Random House Grupo Editorial.

El quadre docent pot variar en funció de la disponibilitat del professorat que col·labora amb la UPF Barcelona School of Management.

Metodologia

El Màster en Edició ofereix un recorregut detallat de la cadena de publicació del llibre a través de classes pràctiques, tallers d'especialització i el desenvolupament del Treball Final de Màster (TFM).

Al llarg del curs, el programa recorre els diferents àmbits del sector de l'edició, tant els més generals com els més concrets, proporcionant les estratègies necessàries per crear una empresa o un projecte editorial propi.

Vídeo "El editor, parte fundamental del alma de un manuscrito"
Vídeo "Editores valientes, curiosos y emprendedores. Máster en edición."
Vídeo "El editor del presente y del futuro, en constante actualización."
Vídeo "Porque ser editor es un oficio"
Vídeo "Forum Edita Barcelona 2019"

 

 

01.

Aprèn amb professionals del sector editorial

El nostre equip docent està format per professionals del sector que transmeten als participants un coneixement adquirit al llarg d'anys d'experiència en el món editorial.

02.

Enfocament professional del curs

Les sessions combinen el necessari coneixement teòric propi d'una universitat amb un enfocament eminentment pràctic que permet mostrar en profunditat els reptes i les dificultats amb què es troben diàriament els professionals de l'edició.

03.

El TFM connecta la teoria amb la pràctica

El Treball Final de Màster que es desenvolupa al llarg del curs respon a un repte professional vinculat amb la realitat del món editorial. Amb l'ajuda d'un mentor, l'estudiant enllaçarà allò après a classe amb la pràctica professional de l'edició.

04.

Barcelona, capital internacional de l'edició en castellà i català

L'estudiant viurà i treballarà a Barcelona, on podrà gaudir de tots els recursos que el màster i la ciutat posen a la seva disposició per aprendre i formar part del centre neuràlgic de l'edició en llengua castellana i catalana.

Avaluació

El Màster en Edició aplica un sistema d'avaluació continuada a través dels exercicis i exàmens corresponents a cada assignatura, el desenvolupament del Treball Final de Màster (TFM), i altres factors com l'assistència i l'aportació a l'aula.

Per obtenir la titulació corresponent, és indispensable aprovar el TFM, l'assistència regular a classe (que serà d'un mínim del 80 %) i la superació dels exercicis pràctics i treballs obligatoris. Els professionals que els encarreguen, en cada cas, en marcaran les condicions de lliurament i elaboració.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

En el Màster en Edició compartiràs aula a Barcelona amb alumnes de diferents procedències nacionals i internacionals, cosa que et permetrà créixer no només a nivell acadèmic, sinó també cultural i personal.

 

Els participants del màster procedeixen de diferents àmbits acadèmics i àrees empresarials. Això contribueix a crear un esperit pluridisciplinar i col·laboratiu a l'aula, que resulta enriquidor per a tothom.

Perfil dels estudiants

El Màster en Edició reuneix estudiants d'arreu del món amb un perfil molt heterogeni en el qual destaquen tres grans grups: acabats de graduar en Humanitats o Ciències Socials que tenen com a objectiu donar el salt de la universitat al món professional i entrar en el sector editorial; joves que ja estan treballant com a professionals en el sector editorial i que volen progressar en la seva carrera professional, i professionals independents o amb experiència acreditada en el sector editorial que volen ampliar els seus coneixements per emprendre i crear el seu propi segell editorial o agència literària.

27

Mitjana d'edat

15%

Estudiants Internacionals

17%

Estudis previs en Lletres (Humanitats, Llengües aplicades, Filosofia etc.)

7%

Estudis previs en Periodisme i Comunicació

3%

Estudis previs en Dret

Sortides professionals

En els més de 20 anys de vida del màster, dos de cada cinc dels nostres alumnes desenvolupen una carrera professional de prestigi en empreses editorials de màxim nivell internacional. La seva presència en càrrecs d'alta responsabilitat en les grans corporacions és elevada i reconeguda.

Un de cada 10 alumnes crea la seva pròpia empresa en el sector editorial.

La xarxa d'Alumni del màster és extensa i internacional i propicia trobades i intercanvis professionals entre els antics alumnes del màster.

 • Editor en empresa editorial
 • Crear la teva pròpia empresa editorial
 • Agent literari
 • Màrqueting editorial

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats superiors universitaris o graduats superiors amb títol propi d'universitat.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1045.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Beca Talent

Sol·licita una de les nostres Beques Talent, atorgades específicament a estudiants de màster que tinguin una trajectòria acadèmica, professional o personal excepcional.

Beca Talent Partner

Si ets graduat d'alguna de les universitats partner que col·laboren amb la UPF Barcelona School of Management pots optar a les Beques Universitats Partner.

Beca UPF-BSM

Sol·licita una de les nostres Beques UPF-BSM, atorgadas específicament a estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra amb un bon expedient acadèmic.

Beques Valor Social

Per a aquest pròxim curs i apuntant cap al compromís pel benestar social, la UPF Barcelona School of Management, ofereix les Beques de Valor Social amb l'objectiu de secundar i afavorir als col·lectius que l'Escola considera prioritaris. Entra i consulta els detalls.

Ajuts i descomptes

Beca Claudio López Lamadrid

Determinats programes de la UPF Barcelona School of Management ofereixen als seus futurs estudiants ajuts específics.

Descomptes per a ex-alumnes UPF

Si ets membre de les nostres associacions d'antics alumnes o d'una de les nostres universitats partner posem a la teva disposició una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa

Descomptes per a personal UPF

 

Si ets membre o familiar d'un empleat de el grup UPF o pertanys a les institucions col·laboradores de la UPF Barcelona School of Management pots gaudir d'una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa.

Descompte per inscripció avançada

Descompte a les candidatures presentades abans de la data indicada.

MEDI - Gremi d'Editors

Determinats programes de la UPF Barcelona School of Management ofereixen als seus futurs estudiants ajuts específics.

Descomptes Universitats Partner UPF de Llatinoamèrica

Si ets exalumne de les nostres universitats partner gaudiràs d'un 10% de descompte sobre el preu de matrícula de la programació de Màsters i Postgraus de la UPF Barcelona School of Management de més de 15 crèdits ECTS.

 

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Màster en Edició
Modalitat: Presencial
Idioma:
Preu: 8450
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3