Màster en Edició

El Màster en Edició és un programa professionalitzador que compta amb el suport incondicional de les principals institucions i empreses del sector. Faràs un recorregut detallat pel funcionament de l'edició i del sector editorial i adquiriràs un coneixement pràctic i en profunditat sobre la indústria del llibre. 

 • Edició de llibres
 • sector editorial
 • editorial
Pròxima edició
Inici classes
28 Setembre, 2021
Fi classes
22 Juny, 2022
Fi programa
08 Juliol, 2022
Horari
Dimarts, dimecres i dijous, de 18:00 a 21:00 h. Determinats tallers s'imparteixen els dilluns.
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
60
Preu
8450 €

El Màster en Edició és un curs 100 % professionalitzador i de reconegut prestigi internacional que ofereix un recorregut detallat pel funcionament del sector editorial, alhora que permet obtenir un coneixement pràctic i en profunditat sobre la indústria editorial, proporcionant estratègies necessàries per a la creació d'una empresa, o projecte editorial, o per treballar en empreses o institucions del món editorial.

El programa, impartit per un equip docent excepcional format únicament per influents professionals del món editorial, explora els diferents àmbits del sector, passant del general al concret: línies editorials (creació d'empresa, creació de catàleg), negociació i contractació (agències literàries, scouts, departament de foreign rights), funcionament de noves startups (market place, creació d'apps, comunicació), producció en diferents suports (paper, digital, audiollibre, app, pdf enriquit, etc.), distribució, promoció i màrqueting.

Després de 25 anys des de la seva fundació, el Màster en Edició manté diferents acords de col·laboració amb les principals institucions i empreses del sector editorial, especialment a la ciutat de Barcelona, ​​fet que consolida la projecció nacional i internacional del curs i en reforça l'enfocament, altament professional i orientat a la pràctica.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Vinculació amb les principals institucions i empreses del món editorial

El màster manté des dels seus inicis acords de col·laboració amb les principals institucions i empreses del sector de l'edició, cosa que consolida la seva projecció nacional i internacional i en reforça l'enfocament altament professional, centrat en les necessitats de les editorials.

02

Equip docent format per professionals en actiu del sector editorial

Beneficia't d'un equip docent excepcional format per professionals en actiu que estan en posicions rellevants dins el sector editorial, principalment a Barcelona.

03

El Màster de referència en el sector

25 anys i 800 professionals avalen la seva llarga trajectòria i sòlida reputació. La majoria dels exalumnes actualment ocupen càrrecs importants en el sector editorial o han creat empreses que s'han consolidat en diversos països.

04

Un Màster en sintonia amb la innovació editorial

Aquest màster aborda l'edició d'una forma pràctica i constantment actualitzada. Et familiaritzaràs amb els programes punters i d'última generació per a edició: tablets, audiollibres, PDA, smartphones, apps, e-readers...

05

Una immersió completa en la indústria del llibre

El Màster duu a terme una intensa anàlisi pràctica de tots els oficis del llibre.

06

Un accés directe a la professió

Una gran majoria dels estudiants duu a terme pràctiques en les principals empreses del sector i un alt percentatge d'Alumni són ara professionals de referència.

A qui està dirigit

El curs s'adreça a joves llicenciats o graduats que vulguin introduir-se en el sector editorial amb una base sòlida de coneixements i experiència, a joves professionals de l'edició que vulguin consolidar els seus coneixements sobre el sector, així com als professionals de l'edició que vulguin sistematitzar i actualitzar les seves competències en el món editorial.

Admissió i matrícula

Eines

El Màster en Edició compta amb unes eines: 

 

Pla d'estudis

El pla d'estudis ha estat dissenyat per un equip d'experts per oferir-te un recorregut detallat pel funcionament del sector editorial, alhora que et permet obtenir un coneixement pràctic i en profunditat sobre la indústria editorial. Descobreix-lo.

Mòdul 1

Introducció
Introducció al sector editorial: el llibre entre negoci i cultura
L'organigrama de l'empresa editorial
La trajectòria del manuscrit: de l'autor al lector

Mòdul 2

Propietat intel·lectual, negociació i contractació
Contractació i compra de drets
 • El marc legal i els drets d'autor
 • La Llei de la propietat intel·lectual
 • La negociació dels drets d'autor
 • La compra de drets: paràmetres i estratègies
 • El contracte d'edició: clàusules i condicions
 • Els drets de cessió: primaris, subsidiaris i altres modalitats de cessió
 • La gestió contractual dels drets digitals
Agents literaris, scouts i venda de drets
 • Les agències literàries
 • L'agència com a empresa
 • La figura de l'agent literari
 • El contracte d'agència. El contracte d'autor
 • La venda de drets: negociació i estratègies
 • Diferències culturals en la negociació
 • Contractació de drets i mercat
 • Els scouts

Mòdul 3

Línia editorial, criteris de selecció i programació
Criteris per a la creació d'una línia editorial
 • El projecte editorial. Entre l'empresa i la cultura
 • Del catàleg a la col·lecció i el llibre singular
Què i com llegeix un editor?
 • Criteris i pràctica de preselecció i lectura d'originals
 • El lector professional i els informes de lectura: de la valoració literària a la comercial
 • La lectura professional: criteris per a un editing
Les línies editorials
 • Edició literària. Ficció i no-ficció
 • Edició comercial, mainstream i best seller
 • Edició infantil i juvenil
 • Edició de quiosc i packaging
 • Edició digital i audiobooks (online i offline)
 • Altres: còmic, bibliòfil, encàrrec...

 

Els formats
 • Format paper
 • Format digital, offline i online
 • Format audiollibre, offline i online
La programació editorial. La construcció d'un catàleg
 • El calendari editorial versus el calendari natural i les efemèrides
 • El calendari al servei dels processos contractuals i productius del llibre

Mòdul 4

El mercat
La importància de la llengua castellana com a mercat
El mercat internacional: les traduccions
El mercat internacional: coedicions i packaging

Mòdul 5

Producció editorial
Edició d'originals: de l'original de l'autor en paper o format digital al llibre imprès
 • L'editing: objectius i tècniques
 • Criteris d'edició
 • Correcció ortotipogràfica. Tècniques de correcció
 • La composició del text
 • Revisió de compaginades i proves d'impremta
 • La redacció de contracobertes i solapes
Tipografia
 • Terminologia bibliològica i tipogràfica
 • El disseny tipogràfic
 • La lletra: tipus i cossos
 • La mesura dels cossos. La tipometria
 • Disseny de la tripa. Proporcions
Disseny gràfic
 • Del llibre com a objecte estètic
 • El disseny de col·lecció i la imatge de marca del segell
 • La coberta
 • La composició del text: la maqueta
 • Disseny gràfic: habilitats bàsiques d'InDesign
 • L'edició fora de l'editorial: els oficis externs (lectura, correcció, producció, maquetació i altres tasques de freelance)
Producció
 • El procés de producció en paper. La impressió directa 
 • Estructura i materials del llibre. L'anatomia del llibre: matèries papereres, carta de colors, tripa, plecs, cobertes
 • Càlcul de costos de producció: escandalls
 • La figura del cap de producció
Tècniques d'impressió, enquadernació i manipulació
 • Impressió tradicional (planxes i fotolits)
 • Impressió digital
 • Càlculs de paper. Tiratges, minves i defectuosos
 • Tipus d'enquadernació i acabats
Tecnologies digitals de l'edició
 • L'edició digital. El llibre 2.0 i la tecnologia digital i la ciberseguretat
 • Google i edició
 • Suports i modalitats de lectura

Mòdul 6

Distribució i màrqueting
La distribució editorial
 • Distribuïdors, xarxes de distribució i logística
El canal de distribució: llibreria, quiosc, grans superfícies, subscripció, club, edicions especials
La rotació del llibre. Entrades i devolucions
Costos
 • La liquidació de vendes
 • Facturació
Estocs i emmagatzematge
El màrqueting editorial: funcionament i estratègies
 • El pla de màrqueting: estratègia i pla comercial
 • Cascada versus llançament global
 • El perill de l'efecte "galleda d'escombraries"
 • Política de preus
 • Publicitat i marxandatgea

Mòdul 7

El funcionament econòmic de l'empresa editorial. Finances per a no financers
Gestió empresarial
 • Introducció a la gestió econòmica de l'empresa. Especificitats de l'empresa editorial
Estats financers. Balanç i compte de resultats
Plans de viabilitat i pressupostos
Anàlisi del balanç
 • Estructura del balanç ideal i ràtios d'anàlisi patrimonial: solvència, endeutament i capitalització
Anàlisi del compte de resultats
 • Ingressos, despeses fixes i variables, resultats i repercussió en el preu del llibre
 • Lectura i anàlisi del compte d'explotació
Anàlisi de la rendibilitat i autofinançament

Mòdul 8

Promoció
El cap de premsa i el director de comunicació
Publicitat i estratègies comercials i de comunicació
El concepte de sinergia i les relacions editorials amb els mèdia
Estratègies de promoció

De les faixes i els displays a les presentacions i rodes de premsa

La crítica i els mitjans de comunicació

Activitats complementàries

Tallers

El Màster inclou tres tallers de caràcter obligatori i dins de l'horari habitual: 

 • Taller pràctic d'anatomia del llibre, sobre la seva estructura i materials, en el qual es duen a terme exercicis pràctics i anàlisi de mostres
 • Taller pràctic de creació d'una empresa editorial
 • Taller pràctic de funcionament de les agències literàries
 • Taller d'editing

D'altra banda, el Màster posa també a disposició dels participants, en un horari diferent de l'habitual, tres tallers optatius més:

 • Taller pràctic de correcció ortotipogràfica: 2 ECTS
 • Taller pràctic de disseny gràfic: InDesign: 2 ECTS
 • Taller pràctic de finances per a no financers: 2 ECTS
 • Total tallers optatius: 6 ECTS

Malgrat ser un complement formatiu bàsic, l'assistència no té en aquest cas un caràcter obligatori, i es requerirà un quòrum mínim de 15 participants perquè es duguin a terme les sessions.

Taules rodones 

Al llarg del curs es poden oferir taules rodones amb professionals de màxim prestigi.

Pla de visites

Gràcies a la seva col·laboració amb el Gremi d'Editors de Catalunya, el Màster en Edició ofereix als seus estudiants la possibilitat d'acudir a The London Book Fair i a la Frankfurter Buchmesse amb les mateixes condicions i bonificacions dels editors agremiats, sempre que les condicions sanitàries i les autoritats corresponents ho permetin. La visita es duu a terme sota el guiatge d'un prestigiós professional del sector.

Amb caràcter obligatori, el Màster programa una visita guiada a la impremta ÍNDICE.

En qualsevol cas, aquestes sortides es duran a terme en una franja horària diferent de l'habitual per adaptar-se a l'horari de les empreses.

Els idiomes del Màster son el castellà i el català. Algunes sessiones podran impartir-se en anglès.

BSM Inside:

BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals.

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats.

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada.

Mobilitat internacional:

La UPF Barcelona School of Management t'ofereix la possibilitat d'ampliar la teva formació i visió internacional mitjançant el Programa de mobilitat internacional. Amplia els teus estudis de forma extracurricular, durant l’any acadèmic següent a la finalització del teu màster, en una institució de primer nivell. Places limitades.

Vídeos:

20º aniversario del MEDI

El MEDI y la Feria de Frankfurt

El MEDI en la imprenta Cayfosa

El MEDI siempre updated

El MEDI en la imprenta Índice

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Màster en Edició, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

El professorat del Màster en Edició està format per professionals en actiu del sector editorial amb llarga experiència. La seva visió de les matèries és eminentment pràctica i està adaptada a les novetats del sector editorial.

 

Direcció acadèmica

Javier Aparicio Maydeu

Full Professor UPF
Creador i director del Màster en Edició. Catedràtic de Literatura de la Universitat Pompeu Fabra. Crític literari del diari El País. Ha estat agent i assesor literari de la Agencia Literaria Carmen Balcells.

 

Carlota Torrents Ferrer

Agent literària.

Coordinador/a

Josep Sola González

Adjunct professor BSM

Professorat

Javier Aparicio Maydeu

Full Professor UPF
Creador i director del Màster en Edició. Catedràtic de Literatura de la Universitat Pompeu Fabra. Crític literari del diari El País. Ha estat agent i assesor literari de la Agencia Literaria Carmen Balcells.

 

Carlota Torrents Ferrer

Agent literària.

Ramon Bastida Vialcanet

Vicedegà de Recerca i Transferència de Coneixement de la UPF Barcelona School of Management
Associate Professor BSM

 • Yolanda Aguayo
  Senior Manager de Lynx Edicions.
 • Miguel Aguilar
  Director literari de Debate, Taurus, Literatura Random House, Reservoir Books i Caballo de Troya, Penguin Random House Grupo Editorial.
 • Sergi Álvarez
  Responsable de Màrqueting d'Editorial Planeta i Màrqueting Manager de la Divisió Editorial de Llibreries, Grupo Planeta.
 • Pep Amargant
  Director comercial de la divisió literaria en Grup Enciclopèdia.
 • Juan Jesús Arrausi
  Dissenyador gràfic, professor a l'escola de disseny Elisava i en la UPF.
  CEO de Teachingdesigners Alliance.
 • Winfried Bährle
  Dissenyador gràfic.
  Ha estat director d'art a Círculo de lectores, Grupo Bertelsmann.
 • Juan Baixeras
  Country manager d’Audible, Amazon a Espanya.
 • Ferran Brunet
  Director d’assessoria jurídica a RBA.
 • Jordi Calsamiglia
  Advocat del Bufet Calsamiglia.
  Assessor jurídic i de propietat intel·lectual del Gremi d’Editors de Catalunya.
 • Marià Capella Pifarré
  Advocat del Bufet Capella.
 • Gemma Cera
  Directora i Fundadora de Somnins.
 • Juan Cerezo
  Director editorial de Tusquets Editores, Grupo Planeta.
 • Luis Collado
  Responsable de Google Play Books per a Espanya, Portugal i Orient Mitjà.
 • Álvaro Colomer
  Periodista i escriptor.
 • Antonio Corzo
  Rights Manager a Ediciones Urano.
 • Roger Domingo
  Director editorial de Deusto, Gestión 2000, Alienta i Para Dummies, Grupo Planeta.
 • Ismael Fábregas
  Agent comercial de Índice Arts Gràfiques i de QPprint.
  Ha estat director comercial de Cayfosa Impresia Ibérica.
 • Josune García
  Directora d’Ediciones Cátedra.
 • Edgar Gasòliba
  Director de Deleatur Servicios Editoriales.
 • Luiz Gaspar
  Research Director, NIELSEN BOOK.
 • Carles Geli
  Coordinador de las pàgines de llibres del suplement Quadern d'El País.
 • Ha estat fundador del suplement Libros d'El Periódico de Catalunya, Grupo Zeta.
 • Andreu Graupera Sardà
  Professor associat d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Eva Güell
  Especialitzada en el desenvolupament de negoci de continguts digitals per al mercat global en castellà, i orientada a la transformació digital en l'edició.
  Ha estat Directora de Màrqueting i Negoci Digital d'Editorial Anagrama i responsable de l'Àrea Digital de la Divisió de Llibreries del Grupo Planeta, i actualment es dedica a la consultoria digital per a empreses i institucions.
 • Nahir Gutiérrez
  Directora de Comunicació de Seix Barral i coordinadora de Comunicació de la Divisió Editorial de Llibreries, Grupo Planeta.
 • David Hernando Serrano
  Director editorial del departament de Còmics, Grupo Planeta.
 • Jorge Herralde
  Fundador i director de l'Editorial Anagrama.
  És autor de diversos llibres.
 • Paula Jarrín
  Propietària de la llibreria infantil i juvenil Al·lots.
 • Josep Lafarga Sarrà
  Secretari General del Gremi d'Editors de Catalunya.
 • Pilar Lafuente
  Foreign Rights a Grupo Planeta.
 • Josep Lluch
  Editor de Proa, Pòrtic i Empúries, Grup 62.
 • Aurelio Major
  Scout editorial. Editor de la revista Granta en Español.
  Ha estat director literari de Tusquets Editores, Mèxic.
 • Gerardo Marín
  Sotsdirector d'Alfaguara i Taurus Hispánica, Penguin Random House Grupo Editorial.
 • Jan Martí
  Director de Blackie Books.
 • Mònica Martín
  Directora de MB Agència Literària.
 • Marga Medina Carmona
  Directora general de col·leccionables de RBA.
 • Noemí Mercadé
  Directora editorial d'Editorial Casals.
 • Antoni Montagut
  Controller del Grupo Planeta de Agostini.
 • Mercedes Morán
  Advocada a CEDRO.
 • Lilian Neuman
  Editora freelance i crítica de La Vanguardia.
 • Berta Noy
  Directora editorial d'Ediciones B, Penguin Random House Grupo Editorial.
 • Míriam Paulo Roselló
  Editora de Penguin Clásicos i de les col·lecions Contemporánea i Ensayo de DeBolsillo, Penguin Random House Grupo Editorial.
 • Geòrgia Picanyol
  Rights & Permissions Manager de Grupo Edebé.
 • Rafael Pozo Puértolas
  Impressor. Director de Consulting de Producción Gráfica y de Ediciones CPG.
  Director del Màster en Producció Gràfica i Packaging d'ELISAVA.
  Doctor en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Silvia Querini
  Ha estat directora editorial d'Editorial Lumen, Penguin Random House Grupo Editorial.
 • Antonio Ramírez
  Gerent de la llibreria La Central, Barcelona-Madrid.
 • Elena Ramírez
  Directora editorial de Seix-Barral i directora de Ficció Internacional, Grupo Planeta.
 • Cristina Ramos
  Tècnica de Barcelona Activa.
 • Marc Rocamora
  Director de Màrqueting i Comunicació de la Divisió Editorial de Llibreries, Grupo Planeta.
 • Laia Salvat
  Responsable de comunicació i marketing de Duomo Ediciones.
 • Marta Sanllehí
  Educational Project Manager en Vicens Vives.
 • Marc Santandreu
  Consultor de big data i fundador de Tekstum.
 • Silvia Sesé
  Directora editorial d'Editorial Anagrama.
 • Joan Solà Domingo
  Consultor executiu d'Abol Consulting (logística i operacions) i consultor associat de Roca Junyent Consultoría de Empresas.
 • Anna Soldevila
  Editora de ficció espanyola a Ediciones Destino.
 • Joan Tarrida
  Director general de Galaxia Gutenberg.
 • Francisco Vázquez Rodríguez
  Gestor de compres a Grupo Planeta.
 • Sergio Vila-Sanjuán
  Escriptor i periodista. Redactor en cap i responsable del suplement Cultura/s de La Vanguardia.
 • Gemma Xiol
  Directora literària de Montena, Nube de Tinta, Beascoa i Alfaguara IJ, Penguin Random House Grupo Editorial.

El quadre docent pot variar en funció de la disponibilitat del professorat que col·labora amb la UPF Barcelona School of Management.

Professors convidats i sessions especials 

Metodologia

El Màster en Edició ofereix un recorregut detallat de la cadena de publicació del llibre a través de classes pràctiques, tallers d'especialització i el desenvolupament del Projecte Final de Màster.

Al llarg del curs, el programa recorre els diferents àmbits del sector de l'edició, tant els més generals com els més concrets, proporcionant les estratègies necessàries per crear una empresa o un projecte editorial propi.

Vídeos

El sector parla del MEDI

El MEDI codirigeix el Forum Edita

El MEDI i el sector editorial

01.

Aprèn amb professionals del sector editorial

El nostre equip docent està format per professionals del sector que transmeten als participants un coneixement adquirit al llarg d'anys d'experiència en el món editorial.

02.

Enfocament professional del curs

Les sessions combinen el necessari coneixement teòric propi d'una universitat amb un enfocament eminentment pràctic que permet mostrar en profunditat els reptes i les dificultats amb què es troben diàriament els professionals de l'edició.

03.

El Projecte Final de Màster connecta la teoria amb la pràctica

El Projecte Final de Màster que es desenvolupa al llarg del curs respon a un repte professional vinculat amb la realitat del món editorial. Amb l'ajuda d'un mentor, l'estudiant enllaçarà allò après a classe amb la pràctica professional de l'edició.

04.

Barcelona, capital internacional de l'edició en castellà i català

L'estudiant viurà i treballarà a Barcelona, on podrà gaudir de tots els recursos que el màster i la ciutat posen a la seva disposició per aprendre i formar part del centre neuràlgic de l'edició en llengua castellana i catalana.

05.

Distincions CEDRO

Gràcies a la complicitat de CEDRO, el Màster en Edició ofereix 3 distincions als millors projectes editorials de cada curs.

Avaluació

El Màster en Edició aplica un sistema d'avaluació continuada a través dels exercicis i exàmens corresponents a cada assignatura, el desenvolupament del Treball Final de Màster (TFM), i altres factors com l'assistència i l'aportació a l'aula.

Per obtenir la titulació corresponent, és indispensable aprovar el TFM, l'assistència regular a classe (que serà d'un mínim del 80 %) i la superació dels exercicis pràctics i treballs obligatoris. Els professionals que els encarreguen, en cada cas, en marcaran les condicions de lliurament i elaboració.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

En el Màster en Edició compartiràs aula a Barcelona amb alumnes de diferents procedències nacionals i internacionals, cosa que et permetrà créixer no només a nivell acadèmic, sinó també cultural i personal.

 

Els participants del màster procedeixen de diferents àmbits acadèmics i àrees empresarials. Això contribueix a crear un esperit pluridisciplinar i col·laboratiu a l'aula, que resulta enriquidor per a tothom.

Perfil dels estudiants

El Màster en Edició reuneix estudiants d'arreu del món amb un perfil molt heterogeni en el qual destaquen tres grans grups: acabats de graduar en Humanitats o Ciències Socials que tenen com a objectiu donar el salt de la universitat al món professional i entrar en el sector editorial; joves que ja estan treballant com a professionals en el sector editorial i que volen progressar en la seva carrera professional, i professionals independents o amb experiència acreditada en el sector editorial que volen ampliar els seus coneixements per emprendre i crear el seu propi segell editorial o agència literària.

27

Mitjana d'edat

15%

Estudiants Internacionals

17%

Estudis previs en Lletres (Humanitats, Llengües aplicades, Filosofia etc.)

7%

Estudis previs en Periodisme i Comunicació

3%

Estudis previs en Dret

Sortides professionals

En els més de 20 anys de vida del màster, dos de cada cinc dels nostres alumnes desenvolupen una carrera professional de prestigi en empreses editorials de màxim nivell internacional. La seva presència en càrrecs d'alta responsabilitat en les grans corporacions és elevada i reconeguda.

Un de cada 10 alumnes crea la seva pròpia empresa en el sector editorial.

La xarxa d'Alumni del màster és extensa i internacional i propicia trobades i intercanvis professionals entre els antics alumnes del màster.


 • Editor en empresa editorial
 • Crear la teva pròpia empresa editorial
 • Agent literari
 • Màrqueting editorial

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats superiors universitaris o graduats superiors amb títol propi d'universitat.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1045.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

Màster en Edició