Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

keyfacts

Inici de classes:
01 octubre 2021 (per confirmar)
Fi de programa:
01 juliol 2022 (per confirmar)
Horari:

Dijous i divendres de 16:00 a 21:00h

Tipus de programa:
Màster propi
Crèdits ECTS:
60
Modalitat:
Presencial
Preu:
9.350€
Pràctiques:
Extracurriculars

Anticipa't i opta a un descompte del 5% sol·licitant l'admissió ara (més informació)

El Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social et forma de manera específica, des de l'assessorament a empreses i institucions públiques fins a la defensa jurídica dels diversos subjectes de les relacions laborals, tant si són individuals com col·lectius.

El Màster es caracteritza principalment per tres aspectes:

  1. Un temari molt complet: més enllà de la simple actualització, el complement o un repàs, formem especialistes en la branca social del Dret.
  2. Una matèria estrictament de Dret Laboral i de la Seguretat Social: és un màster per formar juristes especialitzats i, per consegüent, és diferent d'altres programes de recursos humans, promoció social o assessorament empresarial en general. 
  3. Un professorat molt divers: la composició en les dues darreres edicions consta de 19 professors universitaris pertanyents a 13 universitats diferents, 9 magistrats, 7 lletrats de l'Administració pública, 4 advocats en exercici com a professionals i 2 inspectors de Treball i la Seguretat Social.

Pots escollir com finançar els teus estudis entre 3 i 59 mesos consultant el nostre simulador i rebre resposta en menys de 24h. També pots consultar els préstecs bancaris especials disponibles pels participants de la UPF Barcelona School of Management.

>

Per què aquest programa?

Les relacions laborals sempre han presentat un alt grau de judicialització, motiu pel qual hi ha una demanda sostinguda d'especialistes en aquesta matèria (advocats i graduats socials): cada any a Catalunya entren als jutjats més de 62.000 assumptes en matèria de Dret Laboral i de la Seguretat Social; aproximadament en la meitat d'aquests, més de 30.000, se celebra un judici i es dicta la sentència corresponent, mentre que la resta es concilien i algun es desisteix; això dóna una idea clara de la necessitat social d'un nombre elevat d'especialistes jurídics en aquesta àrea.

  1. Perquè tenim 22 anys d'experiència formant especialistes de la branca social del Dret, sotmesa a contínues reformes, tant en les matèries laborals com en les de seguretat social.
  2. Perquè oferim un programa extens que satisfà necessitats diverses: preparació d'oposicions, canvi d'especialitat jurídica, preparació per a l'exercici lliure com a advocat especialista, reciclatge de tota la matèria després d'anys de tractar només alguns temes, etc.
  3. Perquè aportem un professorat divers que prové de moltes universitats diferents, així com especialistes de totes les professions jurídiques (magistrats, inspectors, advocats, lletrats de l'Administració, etc.).
  4. Perquè tindràs l'oportunitat de fer pràctiques professionals especialitzades en la branca d'estudi.

Objectius

  • Dominar la normativa laboral i de la Seguretat Social.
  • Aprofundir en els principals problemes interpretatius que suposen les últimes modificacions regulatòries i els criteris aplicats.
  • Proporcionar coneixements actualitzats sobre la jurisprudència constitucional i del Tribunal Suprem, destacant el referent a la unificació de la doctrina i, si escau, la dels tribunals superiors de justícia de les comunitats autònomes, especialment en el cas de Catalunya.

 

A qui va dirigit

El Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social s'adreça fonamentalment a llicenciats o graduats en Dret o Relacions Laborals que estiguin interessats a especialitzar-se o aprofundir la seva especialització en l'exercici professional de l'àmbit del Dret Laboral i de la Seguretat Social.

Excepcionalment podrien accedir-hi llicenciats i graduats d'altres àmbits (com ara Economia, Ciències del Treball o Ciències Polítiques), sempre que tinguin una mínima base juridicolaboral per haver cursat assignatures de Dret Laboral.

Majoritàriament els nostres alumnes són professionals jurídics que volen convertir-se en especialistes en Dret del Treball i de la Seguretat Social; tant adquireixen per primera vegada aquesta especialitat, ja que s'han integrat recentment en un bufet jurídic, com volen canviar d'especialitat, atesa la demanda més alta que hi ha actualment d'especialistes de l'àmbit laboral. En especial, els graduats que tot just comencen a exercir d'advocats o de graduats socials ens manifesten que el seu interès és ampliar la seva formació sense menystenir temes que anteriorment van considerar poc rellevants, a més de l'atenció natural a les reformes normatives més recents.

 

.