Màster en Comunicació Política i Institucional

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul 1. Comportament polític

 • L'anàlisi del comportament polític: el conductisme i la teoria de l'elecció racional.
 • La participació política: rellevància, tipologies i explicacions.
 • Cultura política i actituds.
 • Models d'elecció del vot.

Mòdul 2. Comunicació, opinió pública i discurs

 • Anàlisi de l'opinió pública a partir de les tradicions clàssica i empírica.
 • La comunicació pública, la democràcia i les opinions.
 • Els mitjans de comunicació en el procés de formació de les opinions.
 • Les enquestes d'opinió i els sondejos.
 • L'opinió pública en la societat complexa.

Mòdul 3. Estrategs i comunicadors de la política

 • La campanya permanent.
 • Els actors de la comunicació política: del portaveu al cap de campanya.
 • Storytelling: el relat polític.
 • Construcció de lideratge.

Mòdul 4. Màrqueting electoral

 • Investigació electoral.
 • Planificació i coordinació de la campanya electoral.
 • Públics externs i interns.
 • La difusió dels missatges.
 • Avaluació de la campanya electoral.

Mòdul 5. La comunicació institucional

 • La comunicació de les institucions públiques.
 • Govern obert, gestió de xarxes socials i la fase 3.0.
 • Creació de marca.

Mòdul 6. Estrategs i comunicadors de les institucions públiques

 • Envers una definició més gran del perfil professional.
 • Rol estratègic i transversal dels professionals de la comunicació institucional.
 • El missatge institucional.
 • Lideratge individual i lideratge en equip.

Mòdul 7. Comunicació local

 • Comunicació local: gestió de xarxes socials i formació de portaveus.
 • Estratègies de comunicació local: comunicació externa i interna.
 • La gestió de la marca.
 • Gestió i comunicació de crisi.

Mòdul 8. UPF Barcelona School of Management INSIDE

Aquest mòdul aborda les competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.
 • Project Management: l’objectiu d’aquesta assignatura és contribuir a que els participants transfereixin conceptes i processos propis de la gestió de projectes al seu context professional i al desenvolupament del seu propi projecte en el marc del programa que cursen a la UPF-UPF Barcelona School of Management.
 • CCLab: El CCLab té per objectiu ajudar-te a millorar les teves habilitats de comunicació per a que siguis capaç de presentar les teves idees i projectes de manera efectiva.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Màster en Comunicació Política i Institucional, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.