Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental

Màster pioner a Espanya i més de 25 anys formant divulgadors. Aprendràs de forma pràctica i en contacte directe amb reconeguts professionals de la comunicació científica, mèdica i ambiental que són referents del sector.

 • Comunicació científica
 • Divulgació
 • Comunicació especialitzada
Pròxima edició
Inici classes
18 Octubre, 2021
Fi programa
01 Juliol, 2022 (Per confirmar)
Horari
Dilluns, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00 i alguns dimarts i divendres de 18:00 a 21:00. Les dues primeres setmanes del programa seran intensives.
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial&Live
Crèdits ECTS
60
Preu
8600 €

Avui més que mai s'ha evidenciat la importància i impacte que té la comunicació científica en la societat. La forma mitjançant la qual es difonen els nous coneixements i els agents responsables d'aquesta comunicació són determinants en la configuració de les opinions i actituds públiques respecte la ciència i la tecnologia.

Al llarg del programa coneixeràs la història de la ciència i la tecnologia, analitzaràs les principals fonts d'informació científica, les formes de transmissió, com són les relacions entre el món professional, les indústries tecnològiques i la societat, com impacten els descobriments en les persones i els problemes ètics associats a l'àmbit de la comunicació.

Aprendràs sota el guiatge d'experts i professionals de diferents modalitats i institucions relacionades amb la comunicació de la ciència, com per exemple Vladimir de Semir, creador del suplement Ciència i Tecnologia de La Vanguardia; Guillermo Fernández, consultor de projectes museístics a la Fundació "la Caixa" (CaixaForum) i Bienvenido León, professor de Divulgació Científica Audiovisual de la Universitat de Navarra, entre d'altres.

Et formaràs amb els coneixements òptims per a una professió amb àmplies i rellevants sortides professionals en els àmbits d'especialització de la premsa i la difusió científica, la comunicació institucional i la museologia científica.

Gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa" podràs participar al Campus Gutenberg, en què cada any participen més de 300 comunicadors, científics, experts i investigadors en cultura científica de tot Espanya i Europa.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Orienta la teva carrera professional

El programa ofereix una gran interdisciplinarietat, equilibri entre teoria i pràctica (amb visites a museus, estudis de gravació, etc.) i una singular dinàmica de grup. A més, a través de l'elaboració del TFM crearàs un projecte que integri els coneixements adquirits i que podràs fer servir com a carta de presentació per entrar al món de la divulgació.

02

Entra en una gran bossa de pràctiques

Podràs realitzar pràctiques professionals en institucions com el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE) CSIC UPF, l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB), el Sincrotró Alba, l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), el Centre de Regulació Genòmica (CRG), la Fundació "la Caixa" i la Marató de TV3, entre d'altres.

03

Augmenta la teva xarxa de contactes

Seràs part de la xarxa Alumni, formada per professionals de reconegudes empreses i institucions del sector (mitjans de comunicació, departaments de comunicació de centres de recerca, hospitals i universitats, museus de ciència, organitzacions dedicades a la divulgació científica, etc.) de diferents parts de món.

04

Participa en un màster de referència en el sector

26 edicions en la versió presencial i 8 edicions en la versió online el converteixen en un dels programes de referència en el sector de la comunicació científica, mèdica i ambiental. La seva reputació ha reunit participants de més de 20 països diferents.

05

Aprèn d'experts de cada àmbit

El professorat del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental està format per professionals i experts de cadascuna de les àrees d'aprenentatge.

A qui està dirigit

El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental s'adreça a titulats universitaris que desitgin convertir-se en professionals de la comunicació científica, un camp amb notables aplicacions i sortides professionals. El perfil dels estudiants és heterogeni: a l'aula es barregen perfils de ciències i perfils de comunicació que permeten crear dinàmiques de classe fluides i un aprenentatge bidireccional.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental s'estructura al llarg de 14 assignatures centrals organitzades en 7 matèries i enfocades a 3 línies de formació: ciència, medicina i medi ambient.

Ciència i cultura científica
El sistema de ciència i tecnologia

La matèria primera amb què treballa el professional de la comunicació científica és la ciència, però de què parlem quan pronunciem la paraula "ciència" en l'actualitat? És el mateix parlar de ciència que d'investigació? Quines relacions s'estableixen entre la ciència i la societat? Què és, com es mesura i què hauria de ser l'excel·lència científica?

Ciència, societat i participació ciutadana

Els projectes de recerca inclouen cada vegada més un pla d'activitats de divulgació que forma part dels requisits a l'hora de presentar-se a convocatòries públiques. Per això, en aquesta matèria hem integrat en un terme únic, el de public engagement (fem servir aquesta denominació anglesa, de mala traducció al català) activitats de diferent format i de diferent nivell de participació ciutadana.

La major part de les classes es basen en l'aprenentatge pràctic, basat en l'experimentació dels alumnes amb els diferents formats i en la resolució de problemes reals.

Ciència i comunicació
Periodisme científic i divulgació de la ciència.

Periodisme científic i divulgació de la ciència són conceptes propers, encara que molts comunicadors prefereixen remarcar les diferències entre ells. En aquesta matèria, l'alumne aprofundirà en el coneixement de tots dos entorns professionals, des dels seus orígens i evolució històrica fins a la situació actual i les tendències de futur.

 • La notícia científica, les fonts d'informació.
 • La divulgació de la ciència a través de llibres, cinema, teatre i televisió.
 • La ciència ficció i la divulgació científica.
 • Diferents models de periodisme científic en els mitjans de comunicació: premsa diària, seccions i suplements especialitzats, audiovisuals (televisió, informatius, programes especialitzats i documentals), revistes científiques divulgatives, una agència de notícies científiques, etc.
Taller de periodisme científic.

A més, a través de diferents tallers pràctics, descobriràs diferents eines i formats de comunicació i divulgació científica.

Salut i comunicació
Salut, biomedicina i societat.

La comunicació pública de qüestions que tenen a veure amb la salut pot arribar a ser clau per a la presa de decisions, tant per als ciutadans com per als propis professionals sanitaris i les persones amb responsabilitat política.

Aquesta matèria té com a primer objectiu revisar alguns dels principals problemes de salut i conèixer què s'està fent per prevenir-los, controlar-los o tractar-los. L'estudiant tindrà l'oportunitat d'aprofundir en les principals eines d'investigació que s'utilitzen en aquest àmbit, com ara l'assaig clínic per a l'estudi de medicaments o les principals eines utilitzades en epidemiologia i salut pública per a l'estudi de malalties.

Taller de periodisme mèdic

Al Taller de periodisme mèdic es treballarà amb alguns dels conceptes característics d'aquest àmbit, com ara l'ús de l'estadística i la informació numèrica i la informació sobre medicaments en fase experimental. 

Medi ambient i comunicació
Medi ambient, sostenibilitat i comunicació.

El periodisme ambiental sorgeix en paral·lel al desenvolupament de les ciències ambientals i, en general, de la presa de consciència des de la ciència i des de determinats moviments ciutadans, per les conseqüències de l'activitat humana sobre el medi ambient.

A la part teòrica d'aquesta matèria s'analitzarà el desenvolupament del periodisme ambiental des de diferents punts de vista, principalment: a) des de la filosofia, la literatura i la ciència b) des del reporterisme polític, econòmic i social.

Taller de periodisme ambiental

El Taller de periodisme ambiental es concep com un aprofundiment de tasques d'escriptura i argumentació realitzades amb anterioritat en aquest màster.

L'objectiu bàsic és practicar i ampliar coneixements en el vessant del periodisme i la comunicació ambiental, així com fomentar la capacitat d'anàlisi dels continguts oferts pels mitjans de comunicació. 

Comunicació institucional
Comunicació institucional científica

L'objectiu d'aquesta matèria és analitzar els elements comunicatius propis de la comunicació de la ciència en l'àmbit de les organitzacions, amb especial èmfasi en els gabinets de comunicació i les relacions públiques.

La comunicació corporativa agrupa una sèrie d'estratègies i eines de les que disposa una organització per dotar de notorietat a una institució construint una determinada imatge entre els diferents públics interns i externs, i com es fan arribar determinats missatges. Els elements estratègics clau de l'organització (valors, missió, visió, objectius, estratègia i polítiques) es consensuen, es comparteixen i s'integren en l'organització a través d'accions comunicatives.

Taller de comunicació institucional
Eines de comunicació
Taller de vídeo

L'objectiu d'aquesta matèria és que els estudiants coneguin i practiquin amb els diferents formats i eines mitjançant els quals es pot comunicar la ciència des de la comunicació audiovisual. Al llarg d'aquesta matèria l'estudiant haurà d'elaborar un vídeo, sempre sota el seguiment directe i l'assessorament personalitzat per part del professorat

Narratives digitals

L'objectiu d'aquesta matèria és que els estudiants coneguin i practiquin amb els diferents formats i eines mitjançant els quals es pot comunicar la ciència des de els múltiples canals de comunicació digitals. Al llarg d'aquesta matèria l'estudiant haurà d'elaborar un pla de continguts digitals y unes infografies, sempre sota el seguiment directe i l'assessorament personalitzat per part del professorat

Taller de ràdio

L'objectiu d'aquesta matèria és que els estudiants coneguin i practiquin amb els diferents formats i eines mitjançant els quals es pot comunicar la ciència des de la ràdio. Al llarg d'aquesta matèria l'estudiant haurà d'elaborar un programa de ràdio, sempre sota el seguiment directe i l'assessorament personalitzat per part del professorat

Taller de museologia científica

L'objectiu d'aquesta matèria és que els estudiants coneguin i practiquin amb els diferents formats i eines mitjançant els quals es pot comunicar la ciència, des de la museologia. Al llarg d'aquesta matèria l'estudiant haurà d'elaborar una breu exposició científica, sempre sota el seguiment directe i l'assessorament personalitzat per part del professorat

Treball Final de Màster
Treball Final de Màster

El desenvolupament del Treball Final de Màster (TFM) en el marc del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental suposa l'aplicació dels coneixements, habilitats, eines i tècniques que es van adquirint al programa a través de l'elaboració d'un producte escrit. El Treball Final de Màster ha de permetre incorporar els continguts de les assignatures que són objecte del programa, així com altres coneixements i l'experiència i capacitat de judici dels participants.

Així doncs, l'objectiu del TFM és que el participant integri de forma coherent els coneixements adquirits a través del programa de tal manera que posi en pràctica la seva capacitat diagnòstica i de resolució de problemes.

Es plantegen 5 possibles tipologies de TFM: iniciativa empresarial i/o competitiva; un producte comunicatiu o divulgatiu, un pla de comunicació, un projecte d'anàlisi i exploració o projectes de característiques especials. No hi ha cap restricció específica, tot i que els participants hauran de trobar temes de suficient interès, certa entitat i rellevància perquè siguin acceptats per la Direcció del programa.

El TFM es desenvolupa de forma individual al llarg del programa i el participant comptarà amb el suport d'un mentor assignat per la Direcció del programa.

 

Activitats complementàries

Els dimarts no lectius es reservaran per a activitats complementàries de cultura científica de caràcter facultatiu. Cada alumne haurà de participar en almenys dues de les activitats recomanades.

El màster inclou l'BSM Inside, un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

El professorat del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental està format per professionals i experts de cadascuna de les àrees d'aprenentatge.

Direcció acadèmica

Gema Revuelta De la Poza

Professora associada del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra.

Coordinador/a

Carolina Llorente Lope

Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra

Professorat

Gema Revuelta De la Poza

Professora associada del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra.

 • Cristina Aced
  Consultora de comunicació independent, especialitzada en l'àmbit digital.
  Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya.
  Professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya.
  També és docent en diverses universitats i escoles de negocis (UPF, UOC, UB, EAE, UJI, Universidad de Málaga) i docent de formació in company, ha col·laborat amb: TMB, Fundació Jaume Bofill, Menarini, Abertis, TV3 i Creu Roja. Autora de més de 10 llibres sobre comunicació digital, els últims: Relaciones públicas 2.0. Cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital (Editorial UOC, 2018); Nuevas narrativas digitales. Aplicaciones en relaciones públicas, periodismo y marca personal (Amazon Kindle, 2015); y Redes sociales en una semana (Gestión 2000, 2010).
 • Rosa Avellà
  Departament de Comunicació de la Fundació Víctor Grífols.
 • Javier Esteban Armentia Fructuoso
  Astrofísic. Director del Planetari de Pamplona. Societat l'Avanç del Pensament Crític.
 • Miquel Barceló García
  Catedràtic d'Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Expert en ciència ficció.
 • Jose Luis Blanco Arévalo
  Hospital de Dia de VIH de l'Hospital Clínic de Barcelona.
 • Luisa Fernanda Barbosa
  Investigadora associada del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra i responsable de projectes multinacionals finançats per la Comissió Europea per promoure la Recerca i Innovació Responsables i la participació ciutadana.
  Graduada en Biologia, Màster en Neurociències i en Comunicació Científica.
  També, ha treballat durant més de quatre anys vinculada al sistema educatiu, per mitjà de l’editorial Santillana, en la creació de llibres de ciència i altres materials pedagògics i com a professora associada de Biologia i Neurociències a la Universitat Manuela Beltrán (Bogotà, Colòmbia).
 • Josep Maria Borràs Andrés
  Responsable del Pla Director de Oncologia de Catalunya.
 • Fèlix Bosch
  Director adjunt de la Fundació Dr. Antoni Esteve.
 • Jordi Camí
  Director general del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). 
  Catedràtic de Farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra
  També ha estat Director General de la Fundació Pasqual Maragall.
 • Daniel Cassany
  Professor titular de Llengua Catalana de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Marc de Semir
  Director de Comunicació Corporativa i Mecenatge de la Fundació Bertelsmann.
  PDD pel IESE.
  És consultor del grau de Comunicació de la UOC, membre del Comitè de Comunicació de la Unió Catalana d'Hospitals i delegat a Catalunya de l'Associació Nacional d'Informadors de Salut.
 • Vladimir de Semir
  Periodista.  Membre del Comitè Científic de la xarxa internacional Public Communication of Science and Technology (PCST). Patró de la Fundació Víctor Grífols i Lucas. Codirector de l'Informe Quiral: Medicina, comunicación y sociedad. Columnista habitual de The Huffington Post (edició espanyola) i del diari català Ara. Autor de Decir la ciencia: divulgación y periodismo científico de Galileo a Twitter.
  President del Consell Assessor i del Consell Social del Centre d'Estudis Ciència, Comunicació i Societat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra.
  També es membre del Comitè Científic de la xarxa internacional Public Communication of Science and Technology (PCST). Patró de la Fundació Víctor Grífols i Lucas. Codirector de l'Informe Quiral: Medicina, comunicación y sociedad. Columnista habitual de The Huffington Post (edició espanyola) i del diari català Ara. Autor de Decir la ciencia: divulgación y periodismo científico de Galileo a Twitter.
  Ha estat sotsdirector, coordinador de l'Àrea de Suplements i creador del suplement "Ciència i Tecnologia" de La Vanguardia (1982-1997). President fundador de l'Associació Catalana de Comunicació Científica (1990). Director de l'Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i professor associat de Periodisme Científic del Departament de Comunicació de la UPF (1994-2014). Membre de la Comissió d'Experts en Cultura i Percepció Pública de la Ciència de la Comissió Europea i director del projecte europeu Science and the City (ESCITY) (2002-2009). Comissionat per a la Difusió i Promoció de la Cultura Científica de l'Ajuntament de Barcelona (2003-2008). Membre del Comitè de Deontologia i Ètica de l'Institut de Recherche pour le Développement - França (2009-2013).
 • Joan J. Guinovart Cirera
  Director del Institut d'Investigació Biomèdica (IRB Barcelona)
 • Bienvenido León
  Doctor en Comunicació, Comunicació de la Ciència i el Medi Ambient per la Universitat de Navarra. Professor adjunt de Divulgació Científica Audiovisual de la Universitat de Navarra.
 • Meritxell Martell Lamolla
  Consultora ambiental MERIENCE Strategic Thinking.
 • Maria Josep Picó
  Periodista, escriptora i articulista. Premi Nacional de Periodisme Ambiental 2005.
 • José María Montero Sandoval
  Director del programa Espacio Protegido (Canal Sur).
 • Anna Omedes Regàs
  Directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
 • Gema Revuelta
  Directora del Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra. Directora de l'Informe Quiral: Medicina, comunicación y sociedad.
  Doctora en Medicina
  Professora associada del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Andreu Segura
  Vocal de la Comissió de Bioètica de Catalunya i del Consell Assessor de Salut Pública de Catalunya.
  Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Montserrat Tarrés Ferran
  Directora de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals de Novartis Farmacéutica.
 • David Rajadel Calpe
  Director Creatiu de Formas Naturales

Metodologia

Mitjançant un focus pràctic i una metodologia aplicada, el programa ofereix als participants la possibilitat d'aprendre i posar en pràctica totes les eines necessàries per desenvolupar-se professionalment en l'àmbit de la comunicació mèdica, científica i ambiental.

Mostrar vídeo

01.

Avaluació contínua

Tindràs una correcció individualizada i qualitativa per part del professor de la matèria. 

02.

Aprenentatge pràctic

Aprendràs els coneixements del curs mitjançant tallers pràctics i experiències en primera persona.

03.

Treball Final de Màster adaptat a les teves necessitats

Pots triar un TFM d'acord als teus interessos: iniciativa empresarial i/o competitiva, un producte comunicatiu o divulgatiu, un pla de comunicació o un projecte d'anàlisi i exploració sobre un sector o sobre les temàtiques del màster.

Avaluació

Totes les assignatures del màster s'avaluaran de forma continuada. L'avaluació consistirà en la correcció dels lliuraments (individuals o grupals), els exàmens de resposta múltiple i la participació a l'aula. Aquest tipus d'avaluació assegura una distribució equitativa de l'esforç i una adquisició progressiva de coneixements.

Els alumnes no rebran qualificacions quantitatives de cap mena, sinó que se'ls comunicarà si han superat o no cadascuna de les proves i, en la major part d'aquestes, se'ls oferirà també una correcció individualitzada i formativa.

En els exàmens de resposta múltiple, cada estudiant tindrà accés als seus resultats i coneixerà, de forma anònima, el resultat del conjunt.

Algunes de les proves seran avaluades no només pel professorat corresponent sinó també per jurats compostos per professionals del sector que s'analitza. El Treball Final de Màster rebrà una valoració quantitativa com es descriu a la Guia del Projecte que rebran els estudiants a l'inici de curs.

L'avaluació contínua de les assignatures i l'assistència mínima obligatòria al 80% de les classes requereixen una alta implicació dels alumnes. En cas que un participant no pugui assistir a alguna de les sessions, s'ha de posar en contacte amb la coordinació operativa per justificar l'absència. 

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

La formació del màster, que va ser pioner en les seves característiques quan va néixer fa 27 anys, ha estat sempre encaminada a una capacitació professional en tots els àmbits de la comunicació científica: periodisme, comunicació corporativa i museologia. Cada curs adapta i actualitza el programa en funció de l'evolució que experimenten aquests sectors, en paral·lel al de les pròpies ciències.

La millor dada són precisament les sortides laborals que han tingut els participants tots aquests anys i que s'han anat adaptant en paral·lel a l'evolució de el sector.

Perfil dels estudiants

Cada any el programa reuneix un grup de participants dels quals, aproximadament, un 70% són científics (en totes les seves facetes). El 30% restant procedeix principalment del món de les ciències socials (periodistes, comunicadors, especialistes en màrqueting, sociòlegs, lingüistes i filòsofs).

Pel que fa a l'origen dels participants, la majoria són d'Espanya, l'Amèrica Llatina i Europa.

29

Mitjana d'edat

23%

Estudiants internacionals

23%

Estudis previs de Biologia

15%

Estudis previs de Periodisme

Sortides professionals

Les pràctiques del programa no són obligatòries, sinó extracurriculars. El període per a la seva realització és el comprès entre la data d'inici del programa i el quinze de setembre de l'any següent.

En acabar el programa podràs gaudir de l'oportunitat de pertànyer a la seva xarxa d'antics alumnes, entre els quals es troben professionals amb càrrecs en reconegudes empreses i institucions del sector com ara Colciencias, Redes, Wisconsin IceCube Particle Astrophysics Center, Diario Médico, Novartis, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, National Geographic, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), etc.


 • Director de comunicació

Dirigeix i gestiona departaments de comunicació en centres de recerca, hospitals, laboratoris, museus de ciència, universitats, empreses tecnològiques o mediambientals.

 • Periodista especialitzat en ciència, medicina o medi ambient

Investiga i/o crea continguts en mitjans escrits, audiovisuals i digitals, tant en mitjans de comunicació generalistes, com en revistes, programes audiovisuals o mitjans digitals especialitzats en ciència, medicina o medi ambient.

 • Gestor d'esdeveniments de divulgació científica

Planifica i coordina esdeveniments de divulgació científica de museus, universitats i empreses tecnològiques o mediambientals. És la persona de contacte per als mitjans de comunicació. Crea i redacta material informatiu i promocional, dossiers i notes de premsa.

 • Comissari / Curador d'exposicions científiques

Organitza i gestiona exposicions científiques de museus. Elabora el discurs científic de l'exposició. Coordina, redacta i compila catàlegs i fullets informatius, textos que acompanyen els objectes exposats, dossiers i notes de premsa, materials promocionals i sol·licituds de subvenció.

 • Responsable de comunicació de projectes d'investigació

Crea, dirigeix i executa el pla de comunicació de projectes d'investigació de laboratoris, hospitals, centres de recerca, museus de ciència, universitats, empreses tecnològiques o mediambientals.

 • Community Manager

Genera continguts digitals i gestiona les xarxes socials i els blogs d'universitats, museus de ciència, empreses tecnològiques o mediambientals, centres de recerca, hospitals o laboratoris.

 • Redactor científic, mèdic o mediambiental

Redacta articles, dossiers corporatius i de projecte, posts per a blogs, etc., en centres de recerca, hospitals, museus, universitats i empreses tecnològiques o mediambientals.

 • Divulgador científic, mèdic o mediambiental

Gestiona i comunica el coneixement científic, mèdic o mediambiental de centres de recerca, hospitals, museus, universitats i empreses tecnològiques o mediambientals. Seràs l'interlocutor per a mitjans de comunicació, audiències, públic, centres educatius i grups socials.

 • Coordinador de programes de ràdio científics o de podcast

Coordina programes de ràdio i entrevista experts de l'àmbit de la ciència, la medicina o el medi ambient. Genera podcasts de divulgació científica.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Per accedir al màster cal ser llicenciat o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió de, com a mínim, un nivell B2 d'espanyol (Marc europeu comú de referència per a les llengües). També hauran de superar amb fluidesa, en els casos que sigui necessària, l'entrevista personal amb la Direcció Acadèmica.

Per superar el procés d'admissió serà necessària la realització d'una entrevista amb la direcció acadèmica del programa.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1008.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental
Modalitat: Presencial&Live
Idioma: Castellà
Preu: 8600
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental