Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris consta d'un total de 445 hores lectives, de les quals 285 són presencials i 160 són online. Les assignatures que configuren el Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris s'estructuren al voltant de les àrees temàtiques següents:

Estructura del programa

MACROGESTIÓ (80 hores) Salut pública (10 hores) Marc jurídic (20 hores, online)Economia de la salut (40 hores) Política sanitària (10 hores)

MESOGESTIÓ (80 hores) Finançament, organització i gestió (20 hores) Control econòmic (15 hores)Gestió financera (15 hores, online)Màrqueting i comunicació (15 hores) Innovació organitzativa (15 hores)

MICROGESTIÓ (230 hores) Gestió clínica (70 hores)Gestió del coneixement (15 hores, online)Gestió del talent (15 hores)Anàlisi de decisions (25 hores, online)Estadística aplicada (25 hores, online)Epidemiologia clínica (25 hores, online)Avaluació econòmica (25 hores, online)Avaluació de tecnologies sanitàries (10 hores, online)Investigació de serveis de la salut (10 hores)

TALLERS (cada taller té una durada de 5 hores)I. Dret sanitariII. Transparència i rendiment dels comptesIII. Gestió de la docènciaIV. Gestió de la investigacióV. Bioètica i gestió clínicaVI. Avaluació clínica i econòmicaVII. Variabilitat de la pràctica mèdicaVIII. Casos d'èxit d'empreses biotecnològiquesIX. Efectivitat, eficiència i seguretat en la utilització de medicamentsX. Bon govern sanitariXI. eHealth

Titulació acadèmica

Els participants que aconsegueixin l'avaluació satisfactòria del projecte de fi d'estudis obtindran el títol de Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris per la Universitat Pompeu Fabra.

.