Màster Online en Direcció de Màrqueting Digital

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Assignatura 1: ESTRATÈGIA DE MARCA I FONAMENTS DE MÀRQUETING RELACIONAL I DIGITAL

• Elaboració buyer persona del TFM
• Proposta de valor i plataforma estratègica de marca
• Estratègia de continguts: introducció i definició de pilars
• Estratègia de continguts: omnicanalidad
• Differential màrqueting
• Cicle de relació client-marca. Priorització de gaps
• Màrqueting digital: introducció

Assignatura 2: DATA MANAGEMENT

• Introducció a la Dada
• Fonts de dades. Identity resolution
• Canales d'activació. Universal ANEU
• Extracció de dades del customer journey i casos d'ús
• Activació de la Dada. Publicitat programàtica
• Marc legislatiu: RGPD i Llei de Serveis de la Societat de la Informació

Assignatura 3: GESTIÓ DE CANALS PROPIS (I)

• Introducció als canals digitals: owned/*paid/*earned
• Planificació web
• Introducció al Mobile Màrqueting
• Mobile màrqueting: Apps i UX
• Posicionament orgànic (SEU)
• Masterclass MarTech: geolocalització, VR/*AR

Assignatura 4: GESTIÓ DE CANALS PROPIS (II)

• Owned mitjana: introducció RRSS i estratègia
• Owned mitjana: planificació de RRSS
• Zoom principals canals: característiques i eines relacionades (Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Youtube, TikTok, Snapchat, Linkedin, Wechat)
• Earned mitjana: Gestió de crisi i Influencers (I)
• Earned mitjana: Influencers (II) i recomanacions de consumidors
• Mesurament, community management i RRSS en empresa

Assignatura 5: E-COMMERCE• Conceptes fonamentals per a eCommerce: ingredients, canals i mètriques

• Com construir el canal de venda propi (I): arquitectura, desenvolupament i plataformes (opcions OpenSource, Shopify, Magento, Wordpress)
• Com construir el canal de venda propi (II): gestió de dades, clients i pagaments
• Com desenvolupar els canals de venda externs: marketplaces (Amazon, Etsy, eBay), social commerce (Facebook, Instagram), comparadors de preus (Google Shopping)
• Conversions i optimització de resultats en eCommerce
• Logística en eCommerce: estratègia, optimització i operadors

Assignatura 6: ESTRATÈGIES DE CAPTACIÓ

• Elements clau en una estratègia de captació
• L'oferta: ingredients bàsics i opcionals
• Customer journey del TFM (captació)
• Behavioral economics: les palanques de la motivació humana
• Growth hacking
• Càlcul ROI Captació

Assignatura 7: ESTRATÈGIES DE FIDELITZACIÓ

• Elements clau d'un pla de fidelització
• Estratègies de venda: upselling, crosselling i MGM
• Estratègies de retenció i recuperació de exclientes
• Customer Lifetime Value (LTV) i Customer Total Value (CTV)
• Customer journey del TFM (fidelització)
• Gestió canal e-mailing
• Càlcul ROI Fidelització

Assignatura 8: PLANIFICACIÓ DE MITJANS ONLINE

• SEM: introducció i planificació
• Google ads: setup campanyes
• Google ads: llançament campanyes
• Social paid: introducció i planificació
• Facebook/IG ads: setup i llançament campanyes
• Follow-*up campanyes Google ads & Facebook Ads/Instagram ads
• Masterclass MarTech: ecosistema de publicitat programàtica

Assignatura 9: ANALÍTICA ONLINE

• Estratègia de mesurament
• Web tracking analytics (Google Analytics)
• Tracking de conversions (Google Analytics)
• Visualització de dades i quadres de comandament (Google Data Studio)
• CRO: Conversion rate optimization

Assignatura 10: FONAMENTS DE TECNOLOGIA PER A MÀRQUETING

• Introducció als fonaments tech per a marketers
• Dades i anàlisis: infraestructura, eines i programació
• Conceptes bàsics de la infraestructura i programació de web i app
• SEU, comunicacions i automatització de màrqueting
• Comunicacions i Adtech: aspectes tecnològics de l'ecosistema publicitari
• Masterclass MarTech: 5G i IoT
• Masterclass MarTech: plataformes Over The Top (OTT) i TV interactiva

Assignatura 11: HABILITATS DIGITALS I COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

• Mapa d'habilitats digitals i aprenentatge continu
• De l'autogestió d'Identitat Digital a la Marca Personal
• Professions digitals
• Digital project management
• Transformació digital i models organitzatius
• Intel·ligència emocional
• Comunicació interpersonal
• Lideratge
• Treball en equip

Assignatura 12: TREBALL FI DE MÀSTER (TFM)

• Projectes individuals: criteris selecció, fites, avaluació
• Projectes individuals: inspiració idees negocio
• Model de negoci. Model d'ingressos
• Workshop: prototipaje i Mínim Producte Viable (MVP)
• Definició projecte individual
• Definició estructura pla de MRD
• Elaboració DAFO del Projecte
• Pla Econòmic TFM: Pla Inversió, Pla Finançament i PyG
• Pla Econòmic TFM: Avaluació de la TIR i VAN
• Fites mensuals de seguiment
• seguiment mensual
• Defensa TFM

Mòdul UPF Barcelona School of Management Inside:

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.

Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.

Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Project Management: l’objectiu d’aquesta assignatura és contribuir a que els participants transfereixin conceptes i processos propis de la gestió de projectes al seu context professional i al desenvolupament del seu propi projecte en el marc del programa que cursen a la UPF-UPF Barcelona School of Management.

CCLab: El CCLab té per objectiu ajudar-te a millorar les teves habilitats de comunicació per a que siguis capaç de presentar les teves idees i projectes de manera efectiva.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

.