Hola!
Soc Aina . Contacta amb mi per a qualsevol consulta sobre aquest programa

Postgrau Online en Economia de la Salut (en anglès)

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ

Amb el Postgrau Online en Economia de la Salut t'especialitzaràs en l'economia i gestió dels serveis sanitaris i del medicament a la vegada que et capacitarà per gestionar d'una manera professional les prestacions sanitàries de qualsevol administració, organització o assegurança sanitària, sigui pública o privada.

 • Indústria farmacèutica
 • HEOR
 • Salut Pública

Pròxima edició

Inici programa: 21 Febrer, 2023

Final programa: 19 Novembre, 2024

Modalitat

Online

Idioma

Anglès

Crèdits ECTS

30

Preu

5200 €

Aquest programa forma part del Màster Universitari en Economia de la Salut i del Medicament. La seva temàtica s'orienta a la política i gestió sanitària, amb focus en l'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques, economia i polítiques de finançament i la seva aplicació al mercat de l'economia de la salut (oferta i demanda).

Amb el Postgrau en Economia de la Salut podràs conèixer els conceptes i principis bàsics que caracteritzen l'anàlisi econòmica i utilitzar el llenguatge econòmic amb desimboltura. A més, aprendràs els aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i instruments de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant l'anàlisi cost-efectivitat, cost-utilitat i cost-benefici.

Per a això, t'enfocarás en l'ús de tècniques estadístiques i economètriques en l'anàlisi econòmica en àmbits tan dispars com la relació entre la despesa i la renda, el comportament dels prescriptors de medicaments, l'elaboració de pressupostos de farmàcia o l'estudi dels determinants de l'eficàcia d'un tractament.

A causa del seu focus en Economia de la Salut, realitzaràs anàlisis econòmiques del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut.

Per què triar aquest programa

01

Aconsegueix una titulació de prestigi internacional

Oferim una titulació de prestigi, recolzada pel reconeixement internacional de la UPF, universitat número 1 a Espanya, que et permetrà diferenciar-te i assolir nous reptes professionals. En el títol no s'esmenta la metodologia d'estudi, online, del postgrau.

02

Excel·lència acadèmica al teu abast

Et connectarem amb professors de màxim nivell acadèmic i reconeguda trajectòria internacional, liderats per Jaume Puig-Junoy i Natàlia Pascual, acadèmics i professionals amb àmplia experiència i reconeixement en l'àmbit de l'economia de la salut. T'acompanyaran i inspiraran perquè aconsegueixis els teus objectius professionals.

03

Ens adaptem a tu

T'oferim una formació online flexible i dinàmica i d'altíssima qualitat, totalment compatible amb les teves responsabilitats laborals i familiars. A més, et formaràs al teu ritme i des de qualsevol part del món amb estudiants internacionals.

04

Rep continguts actuals i rellevants per al sector

Amb més de 20 edicions i amb un 92% de taxa de satisfacció, forma part de l'agenda de formació d'importants empreses multinacionals del sector salut, gràcies a un enfocament global i rigorós amb continguts adaptats a la realitat laboral del moment.

A qui està dirigit

El programa s'adreça tant a professionals amb responsabilitats de gestió, com a titulats que vulguin adquirir les habilitats necessàries per a la gestió de: hospitals; laboratoris clínics, centres sanitaris públics i privats, administracions públiques encarregades de la gestió i/o finançament de medicaments i serveis sanitaris, empreses asseguradores privades, empreses farmacèutiques, centres de formació en gestió de medicaments i serveis sanitaris, etc. 

Admissió i matrícula
close
1/2

Pla d'estudis

El Postgrau en Economia de la Salut forma part del Màster Universitari en Economia de la Salut i del Medicament i en cobreix les assignatures 1, 2, 3, 6 i 7, el focus del qual és la Política i Gestió Sanitària (avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques, economia i polítiques de finançament, i la seva aplicació al mercat de l'economia de la salut, oferta i demanda).

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels teus objectius acadèmics, el programa s'estructura en unitats didàctiques, amb les quals adquiriràs competències instrumentals, actitudinals i conceptuals. Tindràs disponible a cadascuna d'elles, una barra de progrés que t'indicarà l'estat de finalització de les tasques i un període de recuperació en cas que necessitis més temps per completar-les.

La durada de cada unitat didàctica serà de dues setmanes. Cada unitat didàctica s'imparteix de dimecres a dimarts, de manera que l'alumne podrà, si ho desitja, aprofitar el cap de setmana per realitzar les activitats. S'establirà un període especial per a la realització dels exercicis de recuperació corresponents a les unitats didàctiques que no hagin estat superades.

Cada assignatura s'organitza en 4 unitats didàctiques que combinen diferents metodologies: continguts didàctics (materials interactius i descargables, casos, videotutorials), test introductoris, activitats d'autoavaluació, activitats pràctiques, test d'avaluació i accés personalitzat i continu als tutors mitjançant el fòrum de discussió i a altres complements de l'aprenentatge (bibliografia complementària i articles relacionats).

Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics.

Professor: Jaume Puig Junoy
L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en guiar els alumnes en la introducció al coneixement dels aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i instruments bàsics de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques, mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la primera part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius.

Unitat 1. Els mètodes d'avaluació econòmica de medicaments, tecnologies mèdiques i programes de salut.
Unitat 2. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (part 1).
Unitat 3. L'anàlisi cost-utilitat.
Unitat 4. L'anàlisi cost-benefici (part 1).

Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris

Professor: Jaume Puig Junoy
L'objectiu d'aquest mòdul consisteix a proporcionar les eines bàsiques per analitzar el comportament conjunt de variables d'interès en la gestió farmacèutica i sanitària. Es tracta d'aprenendre a interpretar els resultats d'una selecció de tècniques d'anàlisi estadística i economètrica que poden ser útils en la presa de decisions en aquest àmbit.

Unitat 1. Mesurament de la relació entre despesa en medicaments i renda.   
Unitat 2. Els determinants de l'eficàcia d'un tractament.
Unitat 3. L'elaboració de pressupostos de farmàcia i el comportament del prescriptor.
Unitat 4. La regressió logística.

Economia i polítiques de finançament del medicament

Professor: Jaume Puig Junoy
L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix en guiar el participant en l'anàlisi de la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut.

Unitat 1. La despesa farmacèutica: interpretació i característiques distintives del mercat.
Unitat 2. Les assegurances i la demanda de medicaments.
Unitat 3. La regulació del preu dels medicaments.
Unitat 4. Patents i polítiques de foment de la competència en el mercat farmacèutic.

Economia de la salut (part 1): Oferta

Professors: Natàlia Pascual i Marisol Rodríguez
L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix en guiar el participant en l'anàlisi econòmica del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i els instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de forma conjunta en el present mòdul i en el mòdul 7 d'aquest programa de formació.

Unitat 1. L'economia i la seva aplicabilitat al camp de la salut.
Unitat 2. La funció de producció de salut i l'anàlisi de la despesa en salut.
Unitat 3. Els mercats de béns i serveis de salut.
Unitat 4. Costos, sistemes de pagament i incentius en la producció de serveis de salut.

Economia de la Salut (part 2): Demanda

Professors: Natàlia Pascual i Marisol Rodríguez
L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix en guiar el participant en l'anàlisi econòmica del funcionament del sector de la salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i els instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de forma conjunta en el present mòdul i en el mòdul 6 d'aquest programa de formació.

Unitat 1. La demanda de salut i d'atenció mèdica.
Unitat 2. La variabilitat en la pràctica mèdica (VPM).
Unitat 3. Tecnologia, contractació externa i competència en els serveis de salut.
Unitat 4. L'objectiu d'equitat en salut: teoria i aplicacions.

Activitats complementàries

Els participants han de tenir (o adquirir a l'inici del programa) coneixements en salut global, estadística i economia per a garantir l'aprofitament del programa. Per això, es proposen 3 complements formatius d'anivellament inicial en aquestes àrees, que seran realitzats en paral·lel a la primera assignatura amb la finalitat d'anivellar els perfils acadèmics dels alumnes.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs l’e-Títol de Postgraduate Diploma in Health Economics, expedit per Universitat Pompeu Fabra.

L’e-Títol és un títol digital autèntic, emés en format pdf i signat electrònicament, amb la mateixa validesa legal que si fós en format paper.

Professorat

El postgrau està dirigit per Jaume Puig-Junoy i Natàlia Pascual, acadèmics i professionals amb àmplia experiència i reconeixement en l'àmbit de l'economia de la salut.

El curs proposa un doble enfocament:

 • Acadèmic: gràcies a un professorat compost per doctors en medicina, economia, estadística i farmàcia, que transferiran els coneixements i la rigorositat de les diferents universitats més importants del país.
 • Professionalitzador: a causa de la participació de professionals del sector salut, que proveeixen una visió clara del mercat i de l'aplicació d'aquests coneixements a la realitat actual de les empreses.

Direcció acadèmica

Carles Murillo Fort
Carles Murillo Fort

Academic Councellor UPF-BSM

Jaume Puig Junoy
Jaume Puig Junoy

Distinguished professor UPF-BSM
Program Academic Director

Natalia Pascual Argenté
Natalia Pascual Argenté

Lecturer UPF-BSM
Deputy Director General

Coordinador/a

Nil Criach García
Nil Criach García

Teaching Assistant UPF-BSM

Oscar Navarro Campàs
Oscar Navarro Campàs

Teaching Assistant UPF-BSM

Maica Fernández Colomer
Maica Fernández Colomer

Teaching Assistant UPF-BSM

Professorat

Jaume Puig Junoy

Distinguished professor UPF-BSM
Program Academic Director

Metodologia

A la UPF BSM apostem per un model online flexible i dinàmic, l'objectiu del qual és situar el participant en el centre del procés i que sigui protagonista del seu procés d'aprenentatge.

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels teus objectius acadèmics, el programa s'estructura en assignatures amb les quals adquiriràs coneixements i competències instrumentals i aptitudinals

Tot això, tenint accés 24/7 a l'entorn virtual perquè puguis organitzar el teu estudi sense horaris i al teu ritme. D'aquesta manera, podràs compaginar-lo amb la teva vida laboral i personal, aprofitant al màxim el temps que disposis per això.

01.

Materials docents didàctics i interactius

Ens recolzem en materials en diversos formats com per a fer la teva experiència més motivadora i reptadora: mapes de continguts, materials docents interactius i descargables, casos d'estudi, videotutoriales i lectures addicionals. Aquests materials són dissenyats i actualitzats periòdicament per professionals i experts en la matèria, perquè tinguis al teu abast els últims coneixements, habilitats, eines per a portar la teva carrera al següent nivell.

02.

Aprenentatge actiu i col·laboratiu

La participació i la discussió amb els teus companys i professors són essencials i enriquidors per al procés d'aprenentatge col·laboratiu. Per això, et facilitarem diverses eines i maneres de connectar com ara el Fòrum de discussió, on podràs proposar nous temes de debat, comentar i respondre plantejaments presentats pel professor o donar feedback a comentaris interessants.

03.

Acompanyament personalitzat

Per fer la teva experiència més tangible i propera, comptaràs amb el suport persones fonamentals com el professor o tutor expert, qui t'orientarà en les consultes pròpies de la matèria del programa. El gestor del programa, qui t'acompanyarà en el seguiment i funcionament general del programa, així com en la gestió de tràmits o accés a altres serveis de la universitat. I l'assessor de carreres professionals, qui et guiarà en la millora de la teva marca personal i en la recerca d'oportunitats professionals.

Avaluació

L'avaluació de cada assignatura es realitzarà de la manera següent:

 • El 75% de la qualificació correspondrà a la mitjana de les puntuacions obtingudes en els exercicis finals de cadascuna de les quatre unitats didàctiques. Per superar cada mòdul, el participant haurà de tenir una puntuació igual o superior a 5 en tres dels quatre exercicis finals de cada unitat didàctica. Es considera superat l'exercici final si el participant obté un mínim de 5 respostes sobre 10 (o xifra equivalent si el nombre de preguntes és diferent de 10). En el cas que no s'hagin superat almenys els exercicis finals de tres unitats didàctiques, el mòdul queda automàticament pendent.
 • El 25% de la qualificació correspondrà a la nota obtinguda en l'activitat individual o de grup que s'estableixi per a cada mòdul.
 • En el cas de no superar el mòdul, s'establirà un període de temps durant el curs acadèmic durant el qual l'alumne tindrà la possibilitat de realitzar, per segona i última vegada, un altre exercici final per a les unitats didàctiques no superades. L'activitat individual o en grup que es realitzi per a cada mòdul no tindrà període de recuperació.

Eines

El procés d'aprenentatge online es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que, en l'entorn virtual d'aprenentatge, l'estructura del calendari lectiu i la diversitat de recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant permeten adquirir coneixements de manera autoregulada.

L'acompanyament del professorat i la interacció amb els companys es realitza fent ús d'una àmplia diversitat de canals de comunicació que faciliten la proximitat i el diàleg didàctic. 

 

Sortides professionals

El Postgrau Online en Economia de la Salut proporciona formació especialitzada en la política i gestió sanitària. La gestió sanitària s'entén en el sentit més ampli i inclou les prestacions de l'Administració pública, els centres i serveis de les institucions sanitàries a qualssevol dels nivells assistencials, els proveïdors de les prestacions farmacèutiques, les agències d'avaluació de medicaments i tecnologies mèdiques, així com la indústria i els distribuïdors farmacèutics, les entitats asseguradores i les consultores d'aquest sector.

Perfil dels estudiants

El Postgrau Online en Economia de la Salut s'imparteix en conjunt amb el Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament, per això reuneix professionals de més de 20 nacionalitats, procedents dels sectors sanitari i farmacèutic, així com professionals procedents de l'àrea de l'economia i els negocis. El programa s'adapta a les necessitats i requeriments de professionals amb experiència i de titulats recents que desitgin ampliar els seus coneixements en aquestes àrees, de manera que no exigeix als estudiants coneixements previs d'economia.

A causa de l'elevada participació internacional, el programa ofereix grans oportunitats de networking amb altres professionals del sector, per tal de crear vincles i sinèrgies de treball a nivell amb els experts i companys.

34

Mitjana d'edat

9

Mitjana d'experiència professional

37%

Estudiants africans

33%

Estudiants europeus

26%

Estudiants asiàtics

Sortides professionals

Des de Carreres Professionals, podràs comptar amb el nostre programa de desenvolupament professional Talent UP, un complement formatiu dissenyat per incrementar el valor i el posicionament dels nostres estudiants en el mercat professional. Aquest programa et proporciona eines i recursos, mitjançant assessorament professional individual, activitats de formació, activitats amb empreses i oportunitats professionals.


El programa està dissenyat per complementar la formació de professionals amb responsabilitats directives i titulats interessats en adquirir les habilitats necessàries per assumir aquestes responsabilitats en:

 • Hospitals, laboratoris clínics i centres de salut públics i privats.
 • Organismes públics responsables de gestionar i/o finançar productes farmacèutics i serveis de salut.
 • Companyies d'assegurances privades.
 • Empreses farmacèutiques i empreses relacionades amb la distribució de productes farmacèutics.
 • Centres de formació en gestió de serveis farmacèutics i sanitaris.
 • Consultories i empreses d'assessorament relacionades amb el sector sanitari, etc.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Formació i experiència professional: 

 • Els candidats han de ser titulats superiors universitaris en l'àmbit sanitari, farmacèutic, de ciències de la salut o econòmiques.
 • També es valoraran els titulats d'altres disciplines.
 • Els candidats sense titulació universitària podran accedir al procés de selecció en virtut dels seus mèrits acadèmics i professionals.
 • Es valorarà positivament una experiència mínima de dos anys en aquests sectors tant nacional com internacional.


Coneixements d'anglès: 
Per tal de ser admès cal demostrar algun dels següents nivells d'anglès: 

 • TOEFL IBT: > 72 
 • CAE: B2 
 • IELTS: > 5.0 
 • Duolingo: > 115 
 • Carta de l'ocupador: carta del departament de RRHH en què es certifica que l'anglès és la llengua oficial de l'empresa o que el candidat usa l'anglès diàriament. 

*Els candidats que tinguin l'anglès com a idioma nadiu no han de presentar cap certificat. 
*Els candidats que hagin completat els seus estudis universitaris en anglès hauran de presentar documentació que acrediti que la totalitat d'aquests estudis s'ha impartit en anglès.
*En funció de la titulació de procedència caldrà que els participants realitzin una formació complementària. Aquests cursos complementaris es portaran a terme durant les primeres setmanes del postgrau i no impliquen cap cost addicional. La formació serà en les àrees de salut global, estadística i economia.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
501/02/202316/02/2023
622/02/202309/03/2023

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 2100.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres. 

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, col·laborem amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Postgrau Online en Economia de la Salut (en anglès)

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ