Executive MBA

Sortides professionals

Tenint en compte la capacitació que l'alumne adquireix durant la realització d'aquest programa d'estudis, a la finalització del mateix, tindrà com a sortida professional l'exercici de la funció d'administració i direcció general d'empreses i altres organitzacions de qualsevol tipus.

Així mateix, podrà optar a llocs directius en qualsevol de les àrees funcionals identificades a l'empresa (màrqueting, finances, recursos humans, producció, etc.).

.