Executive MBA

Qualitat

La BSM, tal com indica la política de qualitat, es compromet amb la millora contínua d'acord amb una institució de màxima excel·lència.

En el seu ferm compromís amb la transparència, es dóna resposta als requeriments d'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) i exposa la informació pública del Executive MBA  als diferents grups d'interès.

Per accedir-hi, clica aquí.

.