Executive MBA

Metodologia

L'Executive MBA combina continguts de base, aquells que es consideren fonamentals per a qualsevol professional que vulgui exercir una funció directiva, amb continguts específics, que es customitzen juntament amb el mentor segons les competències personals i el projecte professional del participant.

El programa basa la seva metodologia de treball en les tres dimensions que defineixen la BSM:

  • Evidence-based management: Gestió empresarial que basa la presa de decisions corporatives en l'anàlisi de dades empíriques.
  • Comunicació 360º: Entenem la comunicació com una competència clau en un directiu. Treballem amb tècniques d'storytelling per ajudar els professionals a transmetre les seves idees amb èxit. Aprofundim i entremen la presentació d'impacte així com la comunicació interpersonal, la marca personal i la identitat digital.
  • Compromís com a valor social: Principis de gestió responsable, sostenibilitat, respecte a la diversitat, globalitat i localitat.

El REPTE PROFESSIONAL

L'Executive MBA inclou un projecte individual que el participant defineix a l'inici del programa i treballa al llarg del curs.

  • Ha de donar resposta a un repte empresarial real: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que el participant experimenti en qualsevol dels seus àmbits o unitats de negoci.
  • Els seus objectius defineixen els coneixements i continguts acadèmics que s'aprenen al llarg del programa.
  • Permet desenvolupar aptituds d'anàlisi i de diagnòstic empresarial i formular propostes viables per a la seva implementació.

LA FIGURA DEL MENTOR

L'Executive MBA inclou una figura clau en el seu model d'aprenentatge: el mentor.

  • Actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
  • Ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

Tutorització i seguiment

Al llarg del programa l'equip de direcció acadèmica realitzarà un seguiment de l'estudiant per oferir-li suport i assegurar-ne la correcta evolució.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.