Executive MBA

Metodologia

L'Executive MBA combina continguts de base, aquells que es consideren fonamentals per a qualsevol professional que vulgui exercir una funció directiva, amb continguts específics, que es customitzen juntament amb el mentor segons les competències personals i el projecte professional del participant.

El programa basa la seva metodologia de treball en les tres dimensions que defineixen la BSM:

 • Evidence-based management: Gestió empresarial que basa la presa de decisions corporatives en l'anàlisi de dades empíriques.
 • Comunicació 360º: Entenem la comunicació com una competència clau en un directiu. Treballem amb tècniques d'storytelling per ajudar els professionals a transmetre les seves idees amb èxit. Aprofundim i entremen la presentació d'impacte així com la comunicació interpersonal, la marca personal i la identitat digital.
 • Compromís com a valor social: Principis de gestió responsable, sostenibilitat, respecte a la diversitat, globalitat i localitat.

L'EMBA inclou també la possibilitat de participar en activitats pràctiques i de creixement personal i professional com:

 • L'Outdoor Training, que suposa un cap de setmana de desconnexió en un hotel de muntanya, en el que realitzaràs activitats de team building amb l'objectiu d'identificar rols i lideratge i millorar les habilitats directives i de gestió d'equipo.
 • Els International Study Trips, que són viatges de treball que realitzaràs a altres països per conèixer nous mercats i visitar empreses.
 • L'MBA Challenge, que és una competició de quatre dias en la que tindràs l'oportunitat de treballar en un repte real d'una gran corporació. Empreses com la Fageda, la Fundació Oncològica de Catalunya, l'Hospital de Sant Joan de Déu o la Fundació Josep Carreres entre d'altres, ja han confiat els seus casos a participants de la UPF-BSM.

El REPTE PROFESSIONAL

L'Executive MBA inclou un projecte individual que el participant defineix a l'inici del programa i treballa al llarg del curs.

 • Ha de donar resposta a un repte empresarial real: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que el participant experimenti en qualsevol dels seus àmbits o unitats de negoci.
 • Els seus objectius defineixen els coneixements i continguts acadèmics que s'aprenen al llarg del programa.
 • Permet desenvolupar aptituds d'anàlisi i de diagnòstic empresarial i formular propostes viables per a la seva implementació.

LA FIGURA DEL MENTOR

L'Executive MBA inclou una figura clau en el seu model d'aprenentatge: el mentor.

 • Actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
 • Ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

Tutorització i seguiment

Al llarg del programa l'equip de direcció acadèmica realitzarà un seguiment de l'estudiant per oferir-li suport i assegurar-ne la correcta evolució.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'eCampus, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.