Eduroam

Eduroam (Education roaming) és una infraestructura sense fils de comunicacions usada per la comunitat acadèmica internacional amb l'objectiu de facilitar la mobilitat.

Permet als seus usuaris desplaçar-se entre les institucions membres i disposar d'un entorn virtual de treball amb connexió a internet, dels serveis i recursos de la seva organització d'origen i dels serveis i recursos de la institució que els acull; tot de la manera més transparent possible.

A la pràctica és com si hi hagués una gran xarxa sense fils comú, anomenada eduroam, a la qual és possible accedir des de diferents punts utilitzant la mateixa configuració i les mateixes credencials d'accés.

Es pot beneficiar d'eduroam qualsevol integrant de la UPF Barcelona School of Management, així com qualsevol membre de la resta de les entitats adherides.

Requisits

  • Connexió a internet en el moment de dur a terme la configuració
  • Sistema operatiu: Windows, Mac OS X, Android, iOS
  • Compatibilitat amb Java (en el cas de Windows i Mac OS X)

Dades bàsiques

Les dades bàsiques de la configuració dels clients són els següents:

SSID: eduroam
Autenticació: EAP-TTLS + PAP (Protocolo 802.1 x)
Xifrat: WPA2 + TKIP

La xarxa sense fils de UPF Barcelona School of Management ofereix els següents estàndards Wi-Fi:

  • 802.11a, 54 Mbps
  • 802.11b, 11 Mbps
  • 802.11g, 54 Mbps
.