Curs d'Epidemiologia de camp, l'experiència de la COVID-19

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
08 febrer 2021
Fi de programa:
01 març 2021
Horari:

de dilluns a divendres de 17h a 19h

Crèdits ECTS:
3
Modalitat:
Online
Preu:
250€

L’objectiu del Curs d’Epidemiologia de Camp, l’experiència de la covid-19, és entendre els principis teòrics i operatius de l’epidemiologia de camp especialment aplicada a la investigació de brots i al control de malalties transmissibles.

Metodologia

La docència seguirà una modalitat no presencial i per fer les classes s’emprarà la tècnica de reproducció en continu (streaming) mitjançant l’eina Zoom. Es combinaran sessions teòriques amb seminaris pràctics i es recomanarà una sèrie de lectures que complementaran els continguts teòrics del curs.

Les classes en remot es realitzaran els dies: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 de febrer i 1 de març de 17h a 19h (hora d'Espanya).

Avaluació

Assistència obligatòria al 80% del curs. L’avaluació se centrarà en la realització d’exercicis pràctics i en la superació d’una prova d’avaluació teoricopràctica sobre els continguts treballats durant el curs.

Certificació

El curs està certificat per la UPF Barcelona School of Management, que atorgarà un diploma acreditatiu de 20 hores lectives en acabar el curs.

Continguts acadèmics

 • Tema 1. Conceptes d’epidemiologia, vigilància epidemiològica i epidemiologia de camp. La importància de treballar sobre el terreny. Professora: Rosa Cano. Centre Nacional d’Epidemiologia. ISCIII.
 • Tema 2. Epidemiologia general de les malalties transmissibles. La cadena epidemiològica: fonts d’infecció, mecanismes de transmissió i subjectes susceptibles. Els conceptes d’endèmia, epidèmia, pandèmia, epidèmies mediàtiques / en línia, R0 i evolució, immunitat de grup. Peculiaritats en la covid-19. Professor: Joan Caylà. Fundació de la Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona. 
 • Tema 3. Tècniques i mètodes per al control de les malalties transmissibles: control de fonts d’infecció, reducció dels mecanismes de transmissió i cerca i protecció de subjectes susceptibles. El paper de la immunitat de grup. El cas de la covid-19. Professora: Rosa Cano. Centre Nacional d’Epidemiologia. ISCIII.
 • Tema 4. Usos i aplicacions de l’epidemiologia descriptiva en els estudis d’epidemiologia de camp: utilitat del temps, del lloc i de la persona. Les diverses corbes epidèmiques. Interpretació i significat. Professor: Pere Godoy. Agència de Salut Pública de Catalunya.
 • Tema 5. Usos i aplicacions de l’epidemiologia analítica en els estudis d’epidemiologia de camp: utilitat dels diversos dissenys. Estudis de prevalença, casos i controls i cohorts. Assaigs clínics en covid-19. Professor: Pere Godoy. Agència de Salut Pública de Catalunya.
 • Tema 6. La importància d’identificar aviat els casos i d’estudiar els contactes en malalties transmissibles. Període d’incubació, període de transmissió. La importància del retard diagnòstic: el cas de la tuberculosi, el VIH i altres infeccions de transmissió sexual i la covid-19. Professor: Joan Caylà. Fundació de la Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona.
 • Tema 7. Les malalties eliminables i erradicables. La vigilància epidemiològica internacional. Els programes d’erradicació i eliminació de malalties. Els casos del xarampió i la poliomielitis. Comparació SARS, MERS i covid-19. Professora: Pepa Masa. Centre Nacional d’Epidemiologia. ISCIII. 
 • Tema 8. La investigació de brots epidèmics. Les fases de l’estudi. La investigació de brots en el cas de la covid-19 (residències de gent gran, centres sanitaris i empreses). Professor: Pere Godoy. Agència de Salut Pública de Catalunya.  
 • Tema 9. Els sistemes de vigilància epidemiològica. Organització, descripció i avaluació dels sistemes de vigilància. La xarxa internacional de vigilància epidemiològica. Per què la covid-19 es va desbordar? Professora: Pepa Sierra. Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.    
 • Tema 10. La investigació en la vigilància i el control de les malalties transmissibles. Estudis multicèntrics i multidisciplinaris. Xarxes de recerca. Disseny de projectes. Elaboració d’articles. Professor: Joan Caylà. Fundació de la Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona.

Seminaris pràctics

 • Seminari 1. Investigació de casos de coviden l’àmbit comunitari. Les cadenes de transmissió familiar i interfamiliar. La investigació de brots de covid. Residències de gent gran: Què ha passat? Què hi podem fer? Professor: Joan Pau Millet. Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). 
 • Seminari 2. L’estudi de casos de malalties en programes d’eliminació i erradicació. Els casos del xarampió, la rubèola i el SARS. Professora: Noemi Lopez Perea. Centre Nacional d’Epidemiologia. ISCIII.
 • Seminari 3. L’estudi de contactes en les malalties que es poden prevenir amb vacunes. Casos i brots de tos ferina i parotiditis. Professor: Pere Godoy. Agència de Salut Pública de Catalunya.
 • Seminari 4. L’aplicació del mosquit tigre. Professor: Frederic Bartumeus. Professor d’investigació d’ICREA. Grup d’Ecologia Teòrica i Computacional. CEAB-CSIC i CREAF.
 • Seminari 5. Investigació de casos i brots de legionel·losi. Professor: Joan Caylà. Fundació de la Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona.
 • Seminari 6. Exportació de l’estudi convencional de contactes a la covid-19. Professor: Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
 • Seminari 7. Intervencions en saunes en infeccions de transmissió sexual (ITS). Aplicacions per a la prevenció d’ITS i de covid-19. Professor: Antoni Pérez-Navarro. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Seminari 8. Agents comunitaris de salut en la investigació de casos i contactes en tuberculosi (TB). Professor: Joan Caylà. Fundació de la Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona.
 • Seminari 9. Factors associats a la transmissió en malalties transmeses per gotes i contacte. El cas de la covid-19. Professora: Pepa Sierra. Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.
 • Seminari 10. Brot d’intoxicació per carn entatxonada. Professor: Eduardo Briones. Districte Sevilla, SAS. Unitat de Salut Pública.
>

A qui va dirigit

El curs està dirigit a professionals sanitaris i investigadors interessats en aquesta temàtica que vulguin iniciar o perfeccionar els seus coneixements sobre l’epidemiologia de camp. Els casos pràctics que acompanyen les sessions teòriques serviran per adquirir les habilitats necessàries per a la investigació i el control dels brots epidèmics presents i futurs.

Professorat

 • Pere Godoy, responsable del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
 • Joan A. Caylà, president de la Fundació de la Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona. Fins el 2017 fou el responsable del Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Per als seminaris pràctics del curs també es comptarà amb professorat expert en cada tema.

.