Postgrau en Gestió Hospitalària: El Cap de Servei com a Product Manager

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Curs de postgrau de Gestió Hospitalària: El cap de servei com a product manager.

Les classes es realitzen durant 6 dimarts consecutius, en el següent horari: 9 a 13.20h i de 15 a 19h

CONTENIDOS:

 1. Un nou model de salud per a una nova societat.
  1. Els break points del 73, del 89, del 92-96-2000 i del 2008.
  2. Els canvis rellevants de l'entorn social. Un nou concepte de salut.
  3. De l'estat de benestar a la societat del benestar: la seva traducció en el sector sanitari.
  4. Vint-i-un reptes per a la sanitat de principis del segle XXI.
  5. Un nou hospital per a una nova societat.
 2. Un repàs a l'hospital convencional.
  1. La seva missió, visió i valors.
  2. El seu model d'organització i gestió.
  3. Problemes vinculats al seu disseny.
  4. Problemes vinculats al seu funcionament.
  5. Problemes vinculats al seu control.
 3. La reinvenció de l'hospital.
  1. La diferència entre negoci i empresa. L'hospital com a negoci de negocis.
  2. Un hospital virtual en una xarxa assistencial.
  3. El Servei, àmbit de coneixement o la base de l'organització assistencial?
  4. Un hospital "patas arriba": el veritable gestor és el clínic.
  5. Fer-ho bé no és suficient. Se n''adonen els nostres clients del que fem bé?
  6. La revolució del cognitariat: de la medicina art a la medicina ciència. De la incertesa al risc.
  7. La gestió clínica i la "gestió de la clínica"
  8. De la medicina diagnòstic i terapèutica a la medicina predictiva
  9. La inversió de l'organigrama; l'organització matricial.
  10. El e-hospital. El rol de les Tics a l'hospital reinventat.
 4. El Cap de Servei com a Product Manager.
  1. El Product Manager a l'empresa de serveis i l'homologació de la seva funció amb la de Cap de Servei.
  2. El màrqueting com a concepte i la seva panòplia instrumental.
  3. Les variables estratègiques i tàctiques del màrqueting.
  4. Les funcions bàsiques del Product Manager.
   1. Conèixer el mercat.
   2. Dominar el producte.
   3. Responsabilitzar-se del servei al consumidor/client.
   4. L'elaboració del Pla de Màrqueting.
   5. Responsabilitzar-se del seu compte d'explotació.
  5. Les condicions del model hospitalari per a la implementació de la funció.
 5. Conèixer el mercat. (Identificació, factors que l'influencien i dimensionat)
  1. Quin és el nostre negoci?
  2. La necessitat i la demanda.
  3. El pla de salut i la planificació sanitària.
  4. Els canvis en el mercat per l'evolució tecnològica.
  5. La incidència en el mercat dels valors socioculturals. El màrqueting social.
  6. Els condicionants de les normatives legals.
  7. El mercat públic i d'altres mercats: l'estratègia "nínxol".
  8. Competència, competitivitat i col·laboració.
  9. Les barreres d'entrada.
  10. Dimensionat del mercat.
 6. Dominar el producte. (Dissenyar-lo, produir-lo, formar-ne els agents)
  1. La gamma de productes oferts i el mix de clients. El cicle de vida dels productes. La cartera de serveis.
  2. Els productes alternatius, substitutius i complementaris. Make or buy.
  3. De la protocol·lització com a estandarització dels productes a les guies de pràctica clínica i les trajectòries clíniques. De la estandardització a la comercialització. El Management Risk.
  4. La qualitat intrínseca, l'aparent i el concepte de "plus produit". Qualitat total i excel·lència en qualitat; el model EFQM. La gestió del risc. Les responsabilitats legals de l'activitat sanitària.
  5. El mapa de processos del servei i la gestió por processos.
  6. La definició del producte i els sistemes de classificació de pacients, GDR, PMC, etc.
  7. La gestió de la docència.
  8. L'R+D+i. La gestió de l'innovació.
  9. La democratització del servei i les aliances entre ells (Patient focused care), tant intra com extra-murs.
  10. La gestió de la producció/servucció. La medicina basada en l'evidència i la medicina cost-efectiva, la gestió clínica i de la clínica i la cadena del valor.
 7. Responsabilitzar-se del servei. (Client intern, extern i consumidors)
  1. La diferència entre consumidor i client.
  2. La cadena client. La gestió del continuum (AP-AE-ASS). La gestió de les aliances.
  3. La cadena consumidor. L'accessibilitat i les llistes d'espera.
  4. El màrqueting de client.
  5. El màrqueting relacional.
  6. El màrqueting intern.
  7. De "treballar amb" a "treballar per a". De "pensar en" a "pensar com el client".
 8. Pla de Màrqueting.
  1. El màrqueting mix com a mix d'estratègies de mercat, productes i serveis.
  2. On som, cap a on volem anar i com hi arribarem (anàlisi de la situació, definició d'objectius i desenvolupament d'accions).
  3. De la Planificació Estratègica a la Direcció Estratègica.
  4. Estratègies d'expansió, d'avantatge competitiu de posicionament i d'aliances estratègiques.
  5. La direcció per objectius, mecanisme d'operativitzar el màrqueting mix en l'hospital convencional. De la planificació estratègica a la direcció estratègica.
 9. El compte d'explotació.
  1. De centre de despesa a profit center.
  2. Del cost total al direct costing. Costos d'estructura, procés i client.
  3. El pressupost de despeses.
  4. El pressupost d'ingressos.
  5. El compte d'explotació.
 10. Estrategies per gestionar el canvi: La Gestió de persones.
  1. La diferència entre satisfacció, motivació i implicació i compromís.
  2. La gestió del coneixement i del talent.
  3. El canvi permanent com a actitut vital de les organitzacions.
  4. Fonts i causes de la resistència al canvi.
  5. Com implantar canvis. Claus per a l'èxit.
 11. El Product Manager enfront de la seva tasca.
  1. El Cap de Servei com a Product Manager. Del Cap de Servei convencional a "l'home de negocis".
  2. El Product Manager a l'hospital públic.
  3. El Product Manager a la clínica privada.
  4. El metge com a Product Manager a la seva carrera.
  5. Recomanacions per sobreviure a la crisi actual.

Titulació acadèmica

Certificat en Gestió Hospitalària: El cap de servei com a product manager expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Per aconseguir el títol caldrà haver assistit a un mínim del 80% de les classes.

.