Postgrau en Gestió Hospitalària: El Cap de Servei com a Product Manager

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
25 febrer 2021 (per confirmar)
Fi de programa:
15 abril 2021 (per confirmar)
Horari:

Dimarts de 9 a 13.20h i de 15 a 19h

Crèdits ECTS:
10
Modalitat:
Presencial
Preu:
1.650€

El model de salut és un sub-model del model de societat i quan la societat canvia els seus valors el model de salut ha d'adaptar-se a ells.
Si el model social canvia ha de fer-ho el model de salut i quan aquest adquireix una nova conformació, els seus dispositius (APS, Hospitals, Sociosanitari, etc) hauran d'adaptar-se al seu nou rol.
Els hospitals hauran doncs de “reinventar-se” i amb ells el seu nucli dur, els serveis clínics i centrals, la qual cosa implica que els qui estiguin al capdavant d'ells, els Caps de Servei, hauran d'entendre de manera diferent la seva funció i adquirir per a això nous referents conceptuals i noves eines per a dur a terme la seva funció de Cap manera excel·lent.

Les lliçons apreses en la gestió del Covid han arribat per a quedar-se pel tant, han d'incorporar-se en el marc conceptual i instrumental del Cap de Servei com Product Manager. És per això que, en el Postgrau en Gestió Hospitalària: el Cap de Servei com a Product Manager de la UPF Barcelona School of Management, aprendràs a extrapolar la funció del product manager empresarial a la figura del cap de servei hospitalari.

Des d'una perspectiva empresarial, en el Postgrau en Gestió Hospitalària: el Cap de Servei com a Product Manager aprendràs a gestionar totes les activitats relatives a un producte o servei hospitalari per assegurar una prestació rendible i de qualitat dels serveis per al pacient. Al llarg del curs, adquiriràs un coneixement profund del mercat i del producte i aconseguiràs elaborar un pla de servei mitjançant la identificació del consumidor/client.

El Postgrau en Gestió Hospitalària: el Cap de Servei com a Product Manager s'adreça a caps de servei actuals i a professionals que aspiren a desenvolupar aquestes funcions en el futur, a directius del sector públic que vulguin adoptar un nou model de gestió en els seus centres, a professionals amb pràctica privada que vulguin millorar els seus resultats en aquest àmbit i a directius de clíniques privades que vulguin optimitzar els seus comptes d'explotació.

Les classes es realitzen durant 6 dimarts consecutius, en el següent horari: 9 a 13.20h i de 15 a 19h

>

Objectius

El curs de Postgrau de Gestió Hospitalària (CGH) es fixa com a objectius extrapolar la funció del Product Manager a la del Cap de Servei hospitalari i facilitar el moviment cultural, les tècniques organitzatives i els instruments de gestió necessaris per operativitzar aquesta nova concepció, així com proporcionar les claus per sortejar de la millor manera possible l'escenari actual.

Es tracta de facilitar al participant el coneixement del mercat, el domini del producte i aconseguir que, mitjançant la identificació del consumidor/client, sigui capaç d'elaborar un pla de màrqueting (pla de servei) i de responsabilitzar-se, a més de la prestació d'uns serveis de qualitat eficaços i útils per al pacient, del compte d'explotació del seu servei.

En aquesta òptica no hi ha distincions entre àmbits públics i privats; només hi ha l'adaptació a un o un altre escenari o un altre d'un tronc de doctrina comú que constitueix la raó de ser del curs.

El curs no es planteja en abstracte sinó que se situa en la necessitat de la crisi del sector salut, de manera que tot el seu contingut s'adapta a aquest escenari.

A qui va dirigit

  1. A caps de servei actuals i a professionals que aspiren a desenvolupar aquestes funcions en el futur.
  2. A directius del sector públic que vulguin adoptar un nou model de gestió en els seus centres.
  3. A professionals amb pràctica privada que vulguin millorar els seus resultats en aquest àmbit.
  4. A directius de clíniques privades que vulguin optimitzar els seus comptes d'explotació.
.