Càtedra Novo Nordisk en Farmaeconomia i Salut

Presentació

Aquesta Càtedra neix l'any 2020, gràcies a la col·laboració entre la UPF Barcelona School of Management i l'empresa Novo Nordisk, una companyia global de cures sanitàries. La càtedra Novo Nordisk busca principalment generar un coneixement sobre la gestió organitzativa de l’atenció sanitària de la diabetis a partir dels recursos i la col·laboració de la UPF-BSM i de tercers que siguin convenients.

Objectius

  • Generar coneixement sistematitzat per estudiar i definir els aspectes que impulsin millors resultats en salut per a pacients amb diabetis.
  • Formar capital humà i oferir pràctiques a alumnes de diferents perfils.
  • Traslladar les reflexions als diferents grups d’interès.

Director de la Càtedra

Jaume Puig-Junoy
Professor titular de la UPF Barcelona School of Management i catedràtic acreditat. En l'actualitat és vocal assessor del Comitè Assessor per al Finançament de la Prestació Farmacèutica del Ministeri de Sanitat. Des de 2002, dirigeix el Màster en Economia de la Salut i del Medicament i l'International Master on Health Economics and Pharmacoeconomics de la UPF Barcelona School of Management.

Activitats previstes curs 2020/2021

  • Programa de formació online en Gestión Clínica y Evaluación Económica de medicamentos y tecnologías médicas.
  • Jornada presencial de transferència de coneixement: Seminario profesional de transferencia de conocimiento.
  • Preparació d’articles divulgatius o documents de treball relacionats amb les intervencions sanitàries que són objecte d’interès.
  • Beca Novo Nordisk per a cursar el Màster Universitario en Economía de la Salud y del Medicamento.
.