Càtedra d'Economia, Empresa i Pensament

Presentació

Aquesta Càtedra neix l'any 2019 amb l'objectiu de conèixer els factors que impulsen la competitivitat de l'EURAM, l'Euroregió de l'Arc Mediterrani. Aquesta Euroregió inclou cinc territoris de tres països diferents (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord), amb un pes econòmic molt rellevant, ja que representa el 37% total del PIB de l'Estat espanyol.

Objectius

 • Realitzar estudis que permetin conèixer l'economia i l'empresa de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani (EURAM)
 • Comprendre els factors que poden impulsar la competitivitat de la regió
 • Traslladar les reflexions extretes dels estudis als diferents grups d’interès

Activitats del curs 2019/2020

Cinc articles sobre l’EURAM publicats a la Revista CONCRET publicada per l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa:

 1. “Varietats de capitalismes i pràctiques de gestió” – Salvador Estapé Triay, UPF Barcelona School of Management.
 2. “Diagnòstic de la capacitat dels territoris de l’EURAM per generar benestar per a la població” - Susana Domingo, Ernest Solé, UPF-BSM School of Management
 3. “L’alta velocitat ferroviària com a element clau en la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de la regió de l’EURAM.“ - Andrei Boar, Oriol Montanyà, UPF Barcelona School of Management.
 4. “La zona EURAM davant la pandèmia COVID-19” – Nicole Kalemba i Carolina Luís, UPF Barcelona School of Management
 5. “El turisme esportiu: Una oportunitat de diferenciació per la zona EURAM?” - Nicole Kalemba, UPF Barcelona School of Management

S’han realitzat 3 estudis:

 1. “La qualitat i sostenibilitat en el sector turístic: Els desafiaments i les oportunitats de l’EURAM” – Nicole Kalemba, Carolina Luís, UPF Barcelona School of Management
 2. “Anàlisi de la xarxa viària i ferroviària a l’EURAM” – Andrei Boar, Oriol Montanyà, UPF Barcelona School of Management.
 3. “Impacte de la Quarta Revolució Industrial en el transport i la logística de l’EURAM” – Luz Parrondo, UPF Barcelona School of Management.

Activitats previstes curs 2020/2021

 • Quatre articles de divulgació curs sobre l’EURAM
 • Tres estudis de recerca
.