• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

Beca Talent Partner

Les bases de la beca Talent Partner per al curs acadèmic 22-23 es troben en procés de revisió. Més informació disponible pròximament.

La UPF Barcelona School of Management, a través de la Fundació Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, concedeix anualment beques per finançar els estudis de màster a aquelles persones que acreditin tenir talent i motivació. Les Beques Talent Partner cobreixen un 25% del preu total de la matrícula. Excepcionalment, el Comitè d'assignació de Beques (o Comitè d'Assignació), pot decidir ampliar aquest import fins a un 50%. Així mateix, i acreditant una situació econòmica difícil, aquest tant per cent podria arribar a ser ampliat fins a un 75%.

Quins requisits he de complir?

 • Haver finalitzat una titulació universitària en alguna de las universitats que col·laboren amb la UPF Barcelona School of Management incloses a l'Annex I de les bases.
 • Haver obtingut en els teus estudis de grau una mitjana ponderada d'un mínim de 8 sobre 10, o un GPA (Grade Point Average) de 3,0 sobre 4,0 (en determinats casos es podran establir altres valors equivalents per tal d'adaptar-se als sistemes de ponderació de cada país).
 • Sol·licitar l'admissió a un dels màsters que ofereix la UPF Barcelona School of Management (excepte el Màster Universitari en Advocacia o aquells màsters en què el procés d'inscripció sigui extern a la UPF Barcelona School of Management).

Tingues en compte que la teva sol·licitud haurà de complir tots els requisits tant pel que fa a la documentació com als terminis de presentació. En cas contrari no podrà ser avaluada.

Com la sol·licito?

 • Presenta la teva sol·licitud a la Beca Talent Partner a través del formulari de "Sol·licitud d'admissió" del programa que t'interessa.
 • Presenta la documentació que detallem a continuació a través de la secció "Beques i ajudes" de la plataforma de gestió de la teva admissió a la qual se't donarà accés:
  • Carta de motivació. Indica'ns en la teva carta perquè sol.licites la Beca Talent i perquè creus ser un bon candidat o una bona candidata per a que et sigui atorgada.
  • Llistat de mèrits contrastables. Descarrega el nostre model de document. Recorda aportar la informació que els acredita.
  • Expedient acadèmic tancat dels estudis de grau finalitzats amb la nota mitjana ponderada (en el cas que es presenti un expedient estranger, s'haurà de presentar un certificat emès per la universitat que hagi expedit el títol amb l'escala corresponent al sistema educatiu del país de la titulació.

Tots els documents llevat de l'expedient acadèmic s'han de presentar en un d'aquests tres idiomes: català, castellà o anglès. Pel que fa a l'expedient acadèmic, es pot presentar en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès. Si està en un altre idioma, cal acompanyar-lo de la traducció jurada oficial al català o el castellà.

En determinats casos és possible que es demani als candidats que facin una entrevista personal presencial, per telèfon o mitjançant Skype. Ens posarem en contacte amb tu per programar-la.

Les Beques Talent Partner no són compatibles amb els descomptes que ofereixen els programes Alumni de la UPF, i de la UPF Barcelona School of Management.

Quan les sol·licito?

Les Beques Talent Partner se sol·liciten i concedeixen d'acord amb les dates estipulades. Els fons disponibles a cadascuna de les convocatòries disminueixen a mesura que aquestes avancen.

Les bases de la beca Talent Partner per al curs acadèmic 22-23 es troben en procés de revisió. Més informació disponible pròximament.

El Comitè de Beques Talent Partner es reserva el dret de transferir fons d'una convocatòria a una altra si aquests no han estat assignats.

Recorda que has de presentar la sol·licitud de la beca en el moment d'omplir el formulari de sol·licitud d'admissió al programa que t'interessa i sempre abans que comenci el curs. La Beca Talent Partner no pot ser tramitada per a un màster que ja s'estigui cursant.

Igualment, no s'admeten sol·licituds presentades fora de la data límit, tot i que el màster encara no hagi començat.

Més informació

Si tens qualsevol pregunta sobre com sol·licitar les Beques Talent Partner, pots posar-te en contacte amb la nostra secretaria de beques a través de l'adreça de correu. També podràs consultar les nostres bases al DOGC. Podràs trobar informació sobre la tributació de la Beca Talent a les FAQS.

Informa't