Projectes d'estudiants

Els projectes que els estudiants de la UPF Barcelona School of Mangemenent realitzen durant el seu programa, de manera individual o grupal, són l'eix vertebrador que articula el seu procés d'aprenentatge i canalitzen la transferència de coneixement. Amb ells, els participants connecten la teoria amb l'aplicació pràctica, integren coneixements, actituds i habilitats de múltiples disciplines i, alhora, transfereixen els aprenentatges a la seva pràctica professional.

L'aprenentatge orientat a projecte que promou la UPF Barcelona School of Management té una triple impacte: acadèmic, professional i social. Acadèmic perquè permet que l'estudiant assoleixi els objectius d'aprenentatge del programa; professional perquè forma professionals preparats per afrontar reptes i problemes reals amb esperit crític i capacitat d'anàlisi; i social perquè aspira a produir canvis en el entorn, comunitat, estil de vida, cultura, benestar, etc.

Podeu consultar els projectes dels estudiants en el repositori digital.

Els projectes

Cada curs acadèmic, la UPF Barcelona School of Management rep més de 900 projectes, fruit dels Treball final de Màster o Postgrau. A continuació, recollim alguns dels projectes més destacats per la seva originalitat, innovació, excel·lència o aportació significativa a la societat.

 • Nom del projecte: Senyores que escombren: Creació d'un partit polític format només per dones 
  Autora: Laia Mauri
  Programa: Màster en Comunicació Política i Institucional
  Any: 2019
  Més informació
 • Nom del projecte: Glook. Local books for global publishers
  Autor: Laia Pérez
  Programa: Máster en Edició
  Any: 2019
  Més informació 

 • Nom del projecte: Gener(and)o. Una guía para implementar la mediación en casos de violencia de género
  Autores: Sara Mendoza Martínez, Andrea Viejo Palacios i Anna Gimeno Mañosa
  Programa: Màster en Mediació Professional
  Any: 2019
  Més informació
 • Nom del projecte: CRS Communication and its influence on Employer Attractiveness. Do millenials swipe right for German Companies' CSR Communication?
  Autor: Elsa Camille Maurice
  Programa: Master of Science in Communication Management
  Any: 2019
  Més informació 
.