Postgrau Online en Màrqueting Online per a web i mòbil: SEO, SEM i Analytics

Requisits d'admissió

Titulats superiors universitaris o graduats superiors amb títol propi d'universitat.

Així mateix, podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics professionals i del lloc de treball que ocupin.

Aquells participants que no tinguin el castellà como a una de les seves llenguas maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió como a mínim d'un nivell B2 de castellà (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en els que sigui necessari, l'entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Procés d'admissió i matriculació

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

 1. Sol·licitud d'admissió
  Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:
  RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
  111/11/202026/11/2020
  203/12/202018/12/2020
  317/12/202031/12/2020
  412/01/202128/01/2021
  502/02/202117/02/2021
  623/02/202110/03/2021
  716/03/202131/03/2021
  808/04/202123/04/2021
  927/04/202112/05/2021
  1013/05/202128/05/2021
  1127/05/202111/06/2021
  1208/06/202123/06/2021
  1322/06/202107/07/2021
  1406/07/202121/07/2021
  1520/07/202130/07/2021
  1602/09/202117/09/2021
  1716/09/202101/10/2021
  1805/10/202120/10/2021
  1921/10/202105/11/2021

  Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:
  • Omple el formulari d'admissió online.
  • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
  • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
   • Carta o vídeo de presentació
   • Currículum
   • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
   • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
   • DNI o passaport
   • Fotografia .jpg de mida carnet
   En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
   L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.
 2. Admissió
  • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
  • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.
 3. Matriculació
  • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
  • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
   • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
  • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
  • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
  • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el {2387}.
  • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.
.