Postgrau en Transformació Digital de les Organitzacions

Metodologia

Projecte de postgrau: El programa inclou un projecte individual que es treballa al llarg del curs. El projecte:

 • ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant.
 • connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
 • constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals.

Acompanyament personalitzat: La Direcció del programa assigna un mentor a cada estudiant d'acord a les característiques del seu projecte. El mentor:

 • actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
 • ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

Avaluació

 • Avaluació continuada 60%.
 • Avaluació del projecte 40%.

Cada matèria tindrà una sessió de tancament basada en metodologies participatives. Cada participant haurà d'aportar el seu resum personal i crític dels principals aprenentatges tant en les sessions com en els casos presentats.

El projecte individual de l'alumne constitueix una part troncal de l'activitat formativa i també del sistema d'avaluació. Per a garantir el seguiment de cada aspecte, el dividim en objectius mensuals que s'hauran de presentar documentalment i també davant el grup de participants, que aportarà feedback entre iguals:

 • Idea: necessitat i oportunitat.
 • Pla d'acció, recursos i projectes derivats.
 • Pla de comunicació i pla de gestió del canvi.
 • Indicadors i resultats.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.