Postgrau en Gestió Clínica

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Estructura docent del programa (150 hores)

Continguts

I. La pràctica del bon govern en les organitzacions sanitàries (10 hores)

II. Economia de la salut (10 hores)

III. Innovació organitzativa i gestió del canvi (10 hores)

IV. Mètrica i claus de la col·laboració pública i privada en assistència sanitària (10 hores)

V. Variacions en la pràctica mèdica i medicina basada en la evidència (10 hores)

VI. Gestió clínica (50 hores)

VII. Qualitat clínica i continuïtat de l'assistència sanitària (10 hores)

VIII. Avaluació de tecnologies sanitàries (10 hores)

IX. Negociació i gestió de conflictes (10 hores)

X. Comunicació (10 hores)

XI. Tallers pràctics per a la millora del rendiment clínic (10 hores)

Titulació acadèmica

Els participants que aconsegueixin la suficiència i avaluació satisfactòria de les matèries obtindran el Diploma de Postgrau en Gestió Clínica expedit per la Barcelona School of Management-Universitat Pompeu Fabra.

.