• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Mobilitat Internacional. Nou canvi de paradigma

24 Abril - 2020

Mariano de las Heras

Director del Postgrau en HR Global Mobility

Coordinador acadèmic i professor del Màster en Direcció de RRHH a les Organitzacions

-

Estem immersos en una crisi global -actualment sanitària- que provocarà, sense cap dubte, unes conseqüències socials i econòmiques d'enorme magnitud. Tot i que encara és aviat per avaluar-ho, sí podem assegurar que es tracta d'una crisi molt diferent a les anteriors.

maleta a l'aeroport

Ens trobem immersos en una crisi global -actualment sanitària- però que a posteriori provocarà, sense cap dubte, unes conseqüències socials i econòmiques d'enorme magnitud. Tot i que encara és aviat per avaluar-ho, si podem assegurar que es tracta d'una crisi molt diferent a les anteriors.

I potser dins d'aquest moment de la incertesa, això últim, podria arribar a considerar-se com un punt positiu i optimista atès que, a diferència d'escenaris anteriors, gaudim d'una certa experiència recollida per la vivència d'aquestes crisis, que ens pot ser molt útil per ajudar-nos a gestionar l'actual. Igualment, l'impacte en la societat serà rellevant, ja que en aquest moment desconeixem el peatge humà i econòmic que això significarà.

Pel que fa a les empreses, la situació -que serà diferent per a cada sector i per les estructures econòmiques de cadascuna elles- no els quedarà altre camí que desenvolupar una eficaç capacitat d'adaptació i flexibilitat davant aquest nou entorn VUCA.

L'objectiu és poder sobreviure a aquest nou escenari gestionant eficaçment aspectes crítics com:

  • Capacitat d'innovació, no només en productes sinó en processos i en la seva capacitat de diversificació cap a altres llocs, negocis... Garantia d'un major posicionament.
  • Incrementar la seva transformació digital, les empreses més focalitzades tant tecnològicament com culturalment, tindran més possibilitats de tirar endavant.
  • Capacitat de lideratge i gestió d'equips remots i teletreball, increment de les anomenades competències toves (soft).
  • Adaptació a entorns canviants (perquè no ho dubtem, vindran altres crisis i esperem que no sanitàries...).
  • Compromís amb les persones (stakeholders), amb la societat i el medi ambient, RSC ...

En resum, focalitzar la visió i la missió amb l'objectiu d'estar preparats per a un futur incert i immediat, sense deixar de pensar en el curt termini.

Perquè la recuperació arribarà i segurament de forma progressiva, tot i que no serà fàcil.

El més probable és que quan acabi aquesta pandèmia, el món, els negocis, el consum... canviaran i tot això tindrà un impacte important per a la major part de les empreses i sobretot en les seves estratègies d'internacionalització.

El més probable és que quan acabi aquesta pandèmia el món, els negocis, el consum..., canviaran i tot això tindrà un impacte important per a la major part de les empreses i sobretot en les seves estratègies d'internacionalització a causa que aquesta situació provocarà una significativa baixada a nivell global de l'activitat comercial, de major o menys impacte segons com vagin evolucionant els diferents escenaris.

On potser i com a mesura alternativa a això, moltes empreses han d'impulsar la producció i el negoci domèstic com a resposta a l'anterior, però que amb tota seguretat no serà el més encertat ja que cap país és autosuficient i per això hem de pensar en estar preparats per a un futur diferent, on segurament moltes empreses hauran de modificar els seus actuals models de producció i com a conseqüència d'això, on s'estan produint (es qüestionaran aspectes com la proximitat, llunyania, dependència versus a una nova planificació, diversificació).

El que donarà lloc a noves oportunitats en mercat internacionals, que a diferència d'anteriors escenaris, estaran marcades per unes normatives de restricció i accés, estrictes i rigoroses que la major part dels països hauran d'implementar per l'impacte de l'COVID19 i que alguns ja han començat a posar en marxa, casos com la Xina i alguns països asiàtics, referents fins a la data en oportunitats de negoci internacional i esmentats per ser els primers a enfrontar-se i començar la recuperació d'aquesta crisi sanitària.

Tot i que el negoci internacional, actualment en una situació de parada obligatòria, es reactivi serà amb un seguit de mesures i nous criteris molt més exigents i estrictes per a cada projecte.

On la Xina com a referència d'oportunitat d'internacionalització, tot i la situació viscuda, continua la seva expansió al continent africà, en la recerca de noves oportunitats de negoci, en concret, matèries primeres i recursos energètics, com a eix central de la seva economia globalitzada per aquest segle XXI. Davant aquest tipus de situacions i des de la perspectiva dels actuals processos de Mobilitat Internacional de Persones, podríem afirmar que estem davant d'un nou canvi de paradigma.

Caldrà esperar per veure com van evolucionant els esdeveniments, però el que sí és segur és que viurem un significatiu descens dels actuals processos de mobilitat, viatges, desplaçaments... Tot i que el negoci internacional, actualment en una situació de parada obligatòria es reactivi, serà amb un seguit de mesures i nous criteris molt més exigents i estrictes per a cada projecte. Amb tota seguretat, la definició de nous processos de desplaçament regulats per nombre significatiu de mesures de protecció molt més rigoroses en els seus protocols, actuacions i procediments, de major o menor impacte, per adaptar-se a les circumstàncies que exigirà i comprometre tot projecte de mobilitat internacional versus destinació.

On la seguretat, en tot el seu espectre, tindrà un paper rellevant i prioritari, per la responsabilitat de cobrir tots aquells aspectes imprescindibles i necessaris que permetin la viabilitat i la garantia de cobertura de riscos per a tot procés de mobilitat, ara i en aquest moment, molt més precisos i rigorosos.

Aspectes com planificades cobertures de tipologia tècnica: jurídiques, laborals, compliance, normatives, i totes les associades al duty of care, destacant les assistencials i sanitàries derivades a la protecció de la salut i garanties de seguretat de les persones desplaçades.

També hem de tenir en compte l'impacte tecnològic que ha provocat de forma exponencial aquesta situació, generant l'entorn virtual actual que ha potenciat interactuar i estar connectats de forma diferent, el que provocarà una significativa reducció de moviments per l'impacte d'aquests nous models de comunicació. Esdeveniments als quals caldrà adaptar-se i contemplar per a tot procés de mobilitat internacional.

Juntament amb un altre aspecte rellevant, molt més exigent i que haurà d'actuar en un entorn amb els nous paràmetres i regles requerits per a cada projecte: el talent internacional i la transferència de coneixement serà imprescindible per poder assumir els nous entorns de mobilitat internacional. I es tornarà a reactivar un nou aspecte, crític en anteriors projectes d'expatriació, actualment reconduït però que aquest nou escenari s'ha tornat a posar de manifest: la reubicació. Tot l'anterior provocarà la necessitat de tenir molt en compte la finalització de determinats projectes i fins i tot el trasllat per voluntat pròpia, que obligaran a definir plans de retorn i reubicació de persones que no poden ser assignades a noves destinacions, a causa de la disminució dels projectes de negoci internacional que es produiran a curt/mitjà termini.

Aquest nou canvi de paradigma exigirà un nivell molt elevat d'especialització en la definició de nous projectes de Mobilitat Internacional. Responsabilitat que recaurà directament en les àrees de HR Global Mobility, que davant aquesta nova situació juntament amb la inqüestionable ajuda i suport d'experts i partners especialitzats, hauran de gestionar de forma integral i sincronitzada tots els aspectes i requeriments que integren un Pla de Mobilitat Internacional amb l'objectiu d'ajudar a prendre les decisions i les mesures necessàries, en aquest moment molt més rigoroses i precises, que permetin assumir el compromís i responsabilitat de l'empresa, pel que fa a l'obligació moral i legal de protegir els seus empleats desplaçats en els actuals entorns.

El que permetrà situar les àrees de HR Global Mobility com a Centres d'Excel·lència i Factor Estratègic de les empreses.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic