• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Management i Humanitats: una aportació a l'ètica empresarial

22 Junio - 2020

Salvador Estapé
Vicedegà de Professorat a la UPF-BSM
Josep Maria Galí
Vicedegà d'Executive Education a la UPF-BSM

Què té a veure el Management amb la filosofia? A primera vista gairebé res. O gairebé tot. Podria semblar que l'èmfasi del Management cap a l'acció no encaixa amb el pensament filosòfic. No obstant això, la filosofia té molt a oferir a l'aprenentatge de la gestió.

Què té a veure el Management amb la filosofia? A primera vista gairebé res. O gairebé tot. A primer cop d'ull l'èmfasi del Management cap a l'acció sembla que no encaixa amb el pensament filosòfic. No obstant això, la filosofia té molt a oferir a l'aprenentatge de la gestió. Quan prenem una decisió és recomanable pensar abans. La filosofia ens entrena no només a trobar respostes no evidents a primer cop d'ull, sinó també a qüestionar-nos la validesa de les nostres preguntes. Quan li diem a un company de treball "no perdis el temps en això que és una idiotesa" estem dient alguna cosa d'una profunditat que ni nosaltres mateixos som capaços de copsar... si no som una mica filòsofs. En primer lloc, li estem dient que el que ell creu rellevant no ho és, i no ho és tenint en compte que les accions han de respondre a unes finalitats comunes que són d'interès per a l'empresa. I ho adornem amb alguna cosa que sona a paraulota, però no ho és. "Idiotikos" en grec antic era aquell que no s'ocupava del bé comú i es replegava en el seu benestar individual o familiar sense preocupar-se de la polis, del que és de tots. La filosofia és voler saber i entendre, i a mesura que volem, sabem i aprenem. I res millor per prendre decisions que un savi prudent, adornat amb les virtuts cardinals, o una mica d'ètica, com veurem en aquest article.

Un dels punts de trobada entre la filosofia i el management és al camp de l'ètica empresarial. Aquest tema, sovint multidisciplinari, ha anat guanyant protagonisme en els estudis sobre management, especialment des de la crisi financera global, i la major presa de consciència de les empreses per temes socials i mediambientals. No obstant això, encara avui són poques les escoles de negoci que integren la filosofia i les humanitats en les seves àrees acadèmiques i en la seva oferta docent. La UPF Barcelona School of Management ofereix un postgrau en sobre Ètica i RSC, així com una assignatura transversal en diversos dels seus màsters sobre ètica i sostenibilitat, i un curs executive curt sobre ètica empresarial a través de el cinema.

Així doncs, l'ètica empresarial i altres matèries vinculades a la filosofia són de gran valor per a completar una formació en management. La filosofia ens ajuda a veure les coses des de prismes diferents i a aplicar el pensament crític. Ara bé, un curs d'ètica empresarial o de filosofia del Management no serveix només per trobar comportaments poc ètics en la pràctica empresarial, és útil per ajudar-nos a veure problemes i oportunitats que abans no vèiem.

L'ètica consisteix en les normes de comportament a què ens aferrem a la nostra vida personal i professional. Estableix els nivells d'honestedat, empatia i fiabilitat i altres virtuts per les quals esperem identificar el nostre comportament personal i la nostra reputació pública. En la nostra vida personal, la nostra ètica estableix normes per les formes en què interactuem amb la família i els amics. En la nostra vida professional, l'ètica guia les nostres interaccions amb els clients, els col·legues, empleats i accionistes.

Si ens preocupem per l'ètica en la nostra vida personal també ho hauríem de fer en la professional. Per exemple, ens podem preguntar què significa l'èxit per a nosaltres, com saber que ho hem aconseguit o com ho podem mesurar en termes de riquesa, estatus, poder o reputació. Si, per exemple, ens preocupa la reputació, l'opinió dels col·legues de la feina o la bona opinió que tenim de nosaltres mateixos, l'ètica ens ajuda a guiar-nos en la presa de decisions i en com assolir els nostres objectius.

Cada vegada que pensem en el comportament que s'espera de nosaltres en la nostra vida personal i professional, estem entaulant un diàleg filosòfic amb nosaltres mateixos. I ho fem amb l'objectiu de fixar uns estàndards de comportament, és a dir, una ètica. Per exemple, a l'hora de decidir si diem sempre la veritat als nostres clients i accionistes. I, en cas de no fer-ho, quines serien les raons per no fer-ho. També podem decidir no defraudar ni enganyar els nostres socis, o decidir, que la consecució de beneficis no sigui el nostre únic objectiu.

Per tant, veiem com tenir èxit en el treball pot anar força més enllà de simplement guanyar diners o obtenir una promoció laboral. També pot significar tractar als nostres empleats i als nostres clients amb honestedat i respecte. Pot, fins i tot, provenir del sentiment d'orgull que sentim al participar en transaccions honestes, no només perquè la llei ens ho exigeixi, sinó perquè ens ho exigim a nosaltres mateixos. I d'aquesta manera, saber que el benefici obtingut no prové d'un tracte injust. Per tant, l'ètica empresarial guia la conducta per la qual les empreses i els seus agents respecten la llei i respecten els drets dels seus stakeholders, particularment els seus clients, empleats i la comunitat i el medi ambient.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic