• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

És la RSC determinant per atraure talent "mil·lennial" a les empreses?

4 Febrero - 2020

Elsa Camile

 Elsa Camille Maurice

Master of Arts in Communication Management

Premi UPF-BSM al millor projecte en ètica, responsabilitat social i benestar planetari

El propòsit

Investigar fins a quin punt les empreses comuniquen els seus esforços en RSC i comparar-ho amb el nivell d'importància que els mil·lenaris li donen a aquest tema a l'hora de decidir si volen o no treballar per a una empresa. Es tracta d'entendre quins temes de RSC són fonamentals per als joves i com una empresa pot ser percebuda laboralment com un lloc de treball més atractiu i interessant que la competència. Això permetrà a la direcció enfocar els seus esforços de RSC cap a les necessitats del mercat laboral i comunicar les accions de manera més eficaç.

El projecte

En un moment de canvis ambientals i de consciència creixent sobre la responsabilitat social corporativa, és cada cop més imprescindible que les empreses puguin competir en aquests temes en el mercat laboral per atraure empleats qualificats. Especialment les noves generacions, sobretot els mil·lenials, que busquen cada cop més tenir un impacte positiu en la societat i el medi ambient a través de la seva feina.

L'actualitat i el volum d'informació sobre les crisis climàtiques i socials ens demostren la urgència creixent que la RSC sigui quelcom prioritari. D'una banda, perquè les empreses actuïn responsablement i, de l'altra, perquè els treballadors puguin escollir activament i optin per empreses socialment responsables.

Per desglossar la complexitat de la RSC, vaig classificar-la en cinc dimensions que representen els diferents aspectes clau de responsabilitat social a les empreses. Es tracta d'una responsabilitat econòmica, legal, ètica, social i mediambiental. Aquests aspectes es van utilizar per enquestar els mil·lenials sobre la importància de cadascuna de les dimensions mencionades a l'hora d'escollir una empresa per treballar-hi. A més, les dimensions es van aplicar a un anàlisi de contingut que va analitzar les seccions web d'inici i de carreres professionals de 20 empreses alemanyes. Al confrontar els resultats d'ambdues investigacions, es va demostrar que totes les dimensions de RSC influeixen de manera significativa en l'atractiu que per als mil·lenials té una empresa, però només una d'elles -la responsabilitat econòmica en el lloc de treball- es percep i es comunica de forma més equilibrada. Respecte a la resta de dimensions, hi ha una discrepància entre el que s'espera i el que es comunica.

Valor i impacte

La meva recerca va demostrar que la majoria d'empreses no utilitzen el potencial de les seves activitats en RSC per atraure empleats i que l'interès cap a l'empresa augmentaria si la comunicació sobre RSC fos major a la pàgina d'inici de la seva web i a la secció de carreres professionals. A més, fer-ho bé i comunicar-ho no només ajuda a les empreses a millorar i oferir a millor imatge sinó que, en una visió més de conjunt, pot contribuir positivament a la societat en la difusió de bones causes, projectes o temes que ajudin a augmentar la consciència i inspirar d'altres.

El teu procés personal

Sempre m'ha fascinat la diversitat i les possibilitats que ofereix el camp de la comunicació i, per tant, vaig decidir orientar els meus estudis universitaris a la Comunicació Internacional, cursats als Països Baixos. Inspirada pel perfil internacional de les persones amb les quals vaig estudiar i unes pràctiques que vaig fer a Barcelona, ​​vaig decidir aprofundir en els meus coneixements en comunicació i vaig escollir la UPF Barcelona School of Management per cursar el Master of Arts i Communication Management. Estudiar en un entorn internacional m'ha permès entendre la comunicació des d'una perspectiva més global i ser més sensible a la interculturalitat. L'any a la UPF Barcelona School of Management m'ha ajudat a desenvolupar-me tant a nivell professional com personal i estic agraïda per les persones que he conegut i per l'experiència que he realitzat a través d'aquest Màster.

Properes passes

Per fer el treball final de màster, vaig contactar, entre d'altres, amb una empresa alemanya que era una de les principals referències per a la meva recerca. Està ubicada a Colònia, on tenia previst traslladar-me un cop acabat el màster. Després d'alguns contactes per e-mail, vaig decidir visitar-los i agraïr-los la seva col·laboració. Una cosa va portar a l'altra i després de passar per diverses entrevistes, finalment m'han ofert una plaça com a Project Manager Junior i ara estic treballant amb ells en temes de comunicació corporativa.

Han dit del projecte

'Es tracta d'un treball enfocat a una de les majors preocupacions de les empreses a l'hora de connectar amb els millennials, tant en la seva faceta de clients com de treballadors: la responsabilitat social, entesa en un sentit ampli i holístic. El treball d'Elsa aporta valuoses dades empíriques per conèixer quins elements resulten claus per a la relació de les empreses amb les noves generacions'.
José Fernández-Cavia. Director del Master of Arts in Communication Management

Dades Pràctiques

Projecte: CRS Communication and its influence on Employer Attractiveness. Do millenials swipe right for German Companies' CSR Communication?
Any: 2019
Programa: Master of Arts in Communication Management
Mentor: Dr. Arnau Roig-Mora

Descarrega't el projecte

Contacte: Elsa Camille Maurice Linkedin / email

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic