• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

Economia circular, més enllà del reciclatge

4 Mayo - 2021
ampolles reciclatge

Fàtima Vidal Ayuso
Professora a l'Àrea d'Estratègia i Emprenedoria
Professora assistent al Postgrau en Emprenedoria Social i Desenvolupament Sostenible
__

 

El concepte d'economia circular cada vegada està més present en les nostres vides. Fins fa poc, el model productiu lineal –caracteritzat per extreure, produir i llençar– era el més aplicat, però està arribant al seu límit. Per aquest motiu es considera l'economia circular una nova alternativa, basada en tres principis molt clars: l'eliminació de residus i la reducció de la contaminació; el manteniment dels productes i els materials en ús; i la regeneració dels sistemes naturals. Aquests són els principis que es transmeten des de la Fundació Ellen MacArthur, coneguda pel seu compromís amb l'economia circular i a la sostenibilitat

Tanmateix, l'economia circular no només es basa en el reciclatge, sinó que va més enllà, ja que aquesta estratègia per si sola no és suficient per a un model productiu respectuós amb el medi ambient. El model productiu circular estava vinculat anys enrere a les "3R" (reutilitzar, reciclar i reduir). En l'actualitat, però, el model ha evolucionat i ja es parla de les "9R" (rebutjar, reduir, reutilitzar, reparar, restaurar, remanufacturar, redissenyar, reciclar i recuperar). Ellen MacArthur hi afegeix, fins i tot, "repensar" amb la finalitat de prendre consciència de les accions que es realitzen. 

D'altra banda, s'estableix que l'economia circular s'ha convertit en un nou paradigma, ja que son moltes les organitzacions que la promocionen. Entre elles, la Comissió Europea (CE) o l'Organització de les Nacions Unides (ONU), mitjançant projectes com el European Green New Deal o a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), respectivament. 

Economia circular

Models de negoci circular

Aquest nou paradigma promou que les entitats repensin el seu model de negoci i s'adaptin per poder implementar models de negoci circulars. L'informe d'Accenture sobre "L'avantatge circular", posa de manifest l'aparició de nous models de negoci circulars, també recollits per AENOR en la seva «Guía práctica para implementar la economía circular en las pymes». Els principals models són: 

 • Subministraments circulars o compres verdes. Son aquells basats en el subministrament de recursos totalment renovables, reciclables o biodegradables, en comptes de recursos peribles. S'ha de tenir en compte que una empresa no pot ser circular si la seva cadena de subministrament no ho és. 
 • Producte com a servei. Son models orientats a la prestació del servei que prioritzen l'accés i l'ús del producte i no la seva possessió. Actualment, l'usuari està renunciant a la propietat de diferents productes com, per exemple, vehicles o impressores, gaudint així de la utilitat del producte sense haver-lo adquirit amb antelació. 
 • Extensió de la vida útil del producte. Aquests models permeten mantenir els productes en ús a través d'activitats com manteniment, reparació, actualització o reutilització. És un model amb molta controvèrsia atès el conegut concepte de l'obsolescència programada. Hi ha un clar avantatge pel que fa a l'usuari i al medi ambient, però no per a l'empresari, ja que hi ha la possibilitat que la compra d'un nou producte s'allargui en el temps o no es torni a efectuar. Tot i això, cada vegada hi ha més empreses que aposten per aquest tipus de model i per oferir productes. 
 • Logística inversa i Urban mining. Son models que impliquen la recirculació de materials, components o productes. En aquest cas, es tracta de models de negoci lligats a processos logístics addicionals que realitzen recirculacions i fluxos de retorn o de "logística inversa". 
 • Recuperació de recursos. Son aquells bastats en la recuperació dels materials d'un producte en finalitzar la seva vida útil amb l'objectiu de reintroduir-los en el sistema productiu, reduint-ne així l'impacte ambiental. 
 • Col·laboració entre agents. En aquest cas hi ha una col·laboració entre empreses o, fins i tot, entre usuaris. En el cas de les companyies, s'agrupen amb la finalitat d'interactuar entre elles amb el mínim de recursos possibles i reduint l'impacte mediambiental que poden generar. Pel que fa als usuaris, diferents plataformes digitals (Airbnb, Blablacar...) ajuden a fer que existeixi aquesta mena de col·laboració per compartir recursos de manera eficient i sostenible. 
   

Tanmateix, en un futur pròxim, a aquesta classificació s'afegiran nous models de negoci circulars focalitzats en les tendències dels diferents sectors, les necessitats dels consumidors i dels empresaris, la tecnologia i, sobretot, la cura del medi ambient. L'economia circular aporta beneficis no només per al medi ambient, sinó també per a la societat, la qual s'ha d'adaptar a aquest nou paradigma i prendre consciència per arribar a formar part del procés. No només ha d'haver-hi voluntat empresarial, sinó de tothom. 

En definitiva, l'economia circular, tal com afirma Kircherr, té l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament sostenible que millori la qualitat mediambiental, la prosperitat econòmica i la igualtat social. Reciclar és, simplement, una acció més a tenir en compte, però no l'única. 

ODS Fàtima Vidal CAT
NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic