Màster Universitari Online en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatina

Metodologia

El model de treball combina diferents metodologies docents:

  1. Treball a través d'intranet (online), a partir de l'estudi de materials docents, pràctiques virtuals, fòrums i debat, i exercicis d'autoavaluació per a cadascuna de les assignatures.
  2. Tutorització i resolució individualitzada de qüestions a través de la intranet (online).

Avaluació

Els mòduls combinen lectures i exercicis d'avaluació online. Durant el període lectiu del programa, els participants comptaran amb la supervisió i el suport docent dels tutors dels mòduls. Els tutors del programa els orientaran en l'estudi, els proporcionaran els criteris necessaris per trobar, seleccionar i analitzar informació, resoldran les consultes, faran el seguiment personalitzat de cada participant, l'avaluaran i mantindran viu el diàleg.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.