Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

I.1. AUDITORIA (17 ECTS)

I.2. MARCS NORMATIUS DE LA INFORMACIÓ FINANCERA APLICABLE A ESPANYA (17 ECTS)

I.3. ALTRES MATÈRIES COMPTABLES (3 ECTS)

II.1. MATÈRIES JURÍDIQUES (11 ECTS)

II.2. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I SISTEMES INFORMÀTICS (3 ECTS)

II.3. ALTRES MATÈRIES (3 ECTS)

TREBALL FINAL DE MÀSTER (6 ECTS)

Amb el Treball Final de Màster es pretén que els alumnes integrin les diverses matèries del programa, aplicant els coneixements adquirits al món de l'empresa.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Un cop superat el programa, els participants rebran el títol oficial de Màster universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

.