Màster en Direcció de Màrqueting Digital

Metodologia

El programa ha estat dissenyat a partir d'una proposta de valor innovadora. Concebut per preparar a professionals que aportin solucions pràctiques, reals i transformadores a les seves empreses o projectes de màrqueting digital, el programa farà que el participant avaluï les seves competències professionals per adaptar-les ràpidament a una realitat variable i en constant repte.

Projecte individual

Al llarg del programa es treballa en un repte professional propi, un projecte que el participant definirà des de l'inici sota la supervisió d'un mentor que l'ajudarà a identificar els coneixements clau que ha d'adquirir durant el curs.

  • Ha de donar resposta a un repte real: Es tracta de desenvolupar el pla de màrqueting digital d'un projecte individual, que connecti els seus interessos professionals (vinculats a l'empresa on treballa o a una iniciativa emprenedora).
  • Els seus objectius defineixen els coneixements i continguts acadèmics que s'aprendran al llarg del programa.
  • Permet desenvolupar aptituds d'anàlisis i de diagnòstic i formular propostes viables per la seva implantació.
  • Es desenvolupa i s'analitza amb un seguiment mensual basat en prestacions periòdiques dels continguts de les diferents fites del projecte i a través de la creació de grups de treball col•laboratiu.

 

La figura del mentor

El programa incorpora una figura clau en el seu model d'aprenentatge: el mentor.

  • Actua com un guia i desafia el pensament i les idees del participant
  • Ajuda el participant a identificar decents, projectes, empreses i activitat s de referència amb els que poder contrastar i enriquir el seu projecte.
  • Figura present al llarg del màster vinculada al projecte individual.

 

Competències de Desenvolupament professional

La BSM ha identificat un conjunt de competències clau que afavoreixen el desenvolupament professional dels participants: lideratge, comunicació, cooperació, pensament adaptatiu i aprenentatge autònom. Aquestes competències es treballen de forma integrada i personalitzada.

Al llarg del programa es proporcionen les eines clau per a desenvolupar aquestes competències. Això es duu a terme després de que cada participant realitzi un exhaustiu i avançat Test d'Intel•ligència Emocional (EQ-i), on s'identificaran els punts forts a potenciar i les habilitats que necessita millorar. Tot es complementa amb sessions individualitzades de coaching dutes a terme per la direcció acadèmica del màster. A més, el mentor guiarà permanentment el participant.

Avaluació

L'avaluació dels participants es realitzarà considerant:

  • Projecte individual: fites de seguiment del desenvolupament del projecte i presentació final
  • Competències de desenvolupament professional: evolució de les mateixes al llarg del curs.
  • Assistència: 80% d'assistència obligatòria a les sessions lectives del curs

 

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.