Màster en Gestió d'Esdeveniments i Protocol

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul 1. Gestió estratègica d'esdeveniments

 • Planificació estratègica de les Relacions Públiques.
 • Planificació i disseny del Pla Estratègic de Gestió d'esdeveniments.
 • Operativa, desenvolupament i producció d'actes corporatius i institucionals.
 • Mètodes d'avaluació quantitativa i qualitativa en la gestió d'esdeveniments corporatius i institucionals. 

Mòdul 2. Comunicació estratègica i relacions públiques en l'àmbit de la Gestió d'esdeveniments

 • Gabinets de premsa i gestió d'esdeveniments.
 • Comunicació de crisi i gestió d'esdeveniments.
 • Esdeveniments 2.0.
 • Comunicació interna i gestió d'esdeveniments.
 • Els esdeveniments en la comunicació política.
 • Els esdeveniments en les relacions institucionals i la diplomàcia pública.

Mòdul 3. Protocol oficial i cerimonial

 • Les normes legals del protocol oficial.
 • Cerimonial i les principals cerimònies en les institucions oficial.
 • Protocol internacional diplomàtic i en les organitzacions internacionals.

Mòdul 4. Protocol social i empresarial

 • Comportament social en els actes i etiqueta.
 • La comunicació escrita en l'àmbit del protocol social i els principals documents.
 • Protocol i cerimonial en l'àmbit empresarial.
 • Protocol en l'àmbit privat.

Mòdul 5. Treball Final

Mòdul 6. UPF Barcelona School of Management Inside Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.
 • Project Management: L’objectiu d’aquesta assignatura és contribuir a que els participants transfereixin conceptes i processos propis de la gestió de projectes al seu context professional i al desenvolupament del seu propi projecte en el marc del programa que cursen a la UPF-UPF Barcelona School of Management. 

 • CCLab: El CCLab té per objectiu ajudar-te a millorar les teves habilitats de comunicació per a que siguis capaç de presentar les teves idees i projectes de manera efectiva.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Màster en Gestió d’Esdeveniments i Protocol expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.