Màster en Direcció de Comunicació

Metodologia

La metodologia es basa en sessions molt participatives en grups que no superen les 35 persones. La majoria de professors són professionals en exercici amb una extensa experiència docent que els permet impartir assignatures completes amb un alt nivell didàctic. Altres professionals participen també proposant reptes als participants o aportant experiències puntuals. Del total de 400 hores lectives, 380 són presencials i 20 no presencials. A les classes presencials es combina l'exposició amb el mètode del cas, presentacions efectuades pels participants, role playing i tallers.

Avaluació

A la primera part del curs, els participants han d'elaborar un pla de comunicació integral per a una empresa escollida per ells mateixos. Disposen d'un mentor que els guia en el desenvolupament del treball, que han de presentar davant un tribunal format per professors.

A l'inici de la segona part del Màster, els participants trien el projecte individual a desenvolupar en aquesta part del curs. Pot ser sobre la mateixa empresa a la qual van dedicar el pla de comunicació o bé una de les quals proposarà l'adreça del programa. En el cas de les organitzacions proposades per l'adreça del programa, el repte ho defineix el Director de Comunicació de l'organització. En el cas de les organitzacions proposades per participants que treballen en les mateixes, el repte serà acordat. En tots els casos es tracta de situacions reals.

La presentació es realitza davant un tribunal que pot incloure al director de comunicació que ha proposat el repte, així com professors i professionals. Els participants valoren molt positivament l'experiència perquè els permet experimentar amb gran intensitat situacions professionals. En edicions anteriors del Màster han participat empreses i institucions com el RACC, la Universitat Oberta de Catalunya, BASF, Laboratoris Uriach, SEAT, Col·legi d’Advocats de Barcelona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Cuatrecasas Advocats, Sanofi, F.C. Barcelona, Gran Teatre del Liceu, Sagrada Família, Wuaki.tv, Mútua Terrassa, Petronor, Caprabo, Mercabarna, Banc Sabadell i Let’s Bonus, entre unes altres.

L'avaluació es completa amb altres proves i treballs individuals o en equip que permeten garantir un aprofitament integral del Màster.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.