Màster en Creació Literària

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Els detalls del contingut de cada matèria, les lectures recomanades i les característiques dels exercicis que cal presentar, s'especificaran quan s'iniciï el curs.

FONAMENTS

 • La creació literària: història i fonaments Aquesta assignatura constitueix una introducció a la història de la creació literària a través de grans obres i grans autors que han donat forma a la tradició occidental. Des de l'Edat Mitjana fins a la modernitat, s'analitzaran diversos textos canònics i fonamentals dels diferents gèneres i s'assenyalaran les raons per les quals poden servir de model en la creació d'obres literàries contemporànies.
 • Escriptura literària en castellà Descripció i anàlisi del llenguatge literari. Introducció a les tècniques de creació literària en els principals gèneres de l'actualitat. Problemes específics i solucions pràctiques de l'escriptura literària en castellà.
 • Escriptura literària en català (assignatura impartida en català)Descripció i anàlisi del llenguatge literari. Introducció a les tècniques de creació literària en els principals gèneres de l'actualitat. Problemes específics i solucions pràctiques de l'escriptura literària en català.

ESCRIPTURA

 • Conte Història del conte i del relat breu contemporanis. Descripció i anàlisi de les tècniques específiques del gènere. Pràctiques d'escriptura de contes originals.
 • Novel·la Història i tècnica de la novel·la. Descripció i anàlisi de les tècniques específiques del gènere: veu narrativa, estructura, personatges, situacions, temps de la narració. Pràctiques d'escriptura i projecte de novel·les originals.
 • Poesia Descripció i estudi dels mecanismes formals i imaginaris de la poesia ( mètrica i ritme, metàfora i llenguatge figurat, subjecte líric, temes i formes ). Desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i de judici de poemes de diferents èpoques, amb una atenció especial a la poesia contemporània. Pràctiques d'escriptura de textos poètics originals.
 • No-ficció Examen dels diversos formats i de les possibilitats actuals de la literatura de no-ficció, amb una atenció especial a les modalitats del "jo" en la modernitat: assajos, memòries i diaris. Pràctiques d'escriptura de textos de no-ficció.
 • Noves formes i nous àmbits Exploració de les possibilitats intergenèriques. Relacions i interferències entre els grans gèneres per a la creació d'obres originals. Possibilitats dels nous mitjans: l'hipertext i els blocs literaris. Pràctiques d'escriptura en aquests àmbits.
 • Els oficis del llibre i de la literatura El treball editorial avui en dia. El procés de publicació d'un llibre en l'edició professional d'obres literàries: preparació de l'original, correcció d'estil, disseny i maquetació, correcció de proves, informes editorials.

PRÀCTICUM Tutories, seminaris, conferències i preparació del Projecte de Fi de Màster.

Bsm Inside

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 1. Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 2. Storytelling: En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 3. Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.
 4. Project Management: l’objectiu d’aquesta assignatura és contribuir a que els participants transfereixin conceptes i processos propis de la gestió de projectes al seu context professional i al desenvolupament del seu propi projecte en el marc del programa que cursen a la UPF-UPF Barcelona School of Management.
 5. CCLab: El CCLab té per objectiu ajudar-te a millorar les teves habilitats de comunicació per a que siguis capaç de presentar les teves idees i projectes de manera efectiva.

* La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Máster en Creación Literaria, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Per a obtenir el títol cal assistir, com a mínim, al 80% de les sessions lectives del curs, superar els exercicis corresponents i presentar el Projecte de Fi de Màster.

.