Màster en Creació de Videojocs

Requisits d'admissió

 • Titulats superiors universitaris o graduats superiors amb títol propi d'universitat.
 • Aquells participants que no tinguin el castellà como a una de les seves llenguas maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió como a mínim d'un nivell B2 de castellà (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en els que sigui necessari, l'entrevista personal amb la direcció acadèmica.
 • Per avaluar la teva candidatura, és imprescindible facilitar un CV actualitzat complet.

Procés d'admissió i matriculació

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

 1. Sol·licitud d'admissió

  • Les sol·licituds d'admissió s'avaluaran seguint el calendari de rondes d'admissió que trobareu a continuació. Consulteu la data d'inici del curs per presentar la vostra sol·licitud d'admissió amb antelació:
   Rondes d'admissió
   Ronda Data límit sol·licitud d'admissió Resolució Admissió Data límit de reserva de plaça
   (25% de la matrícula)
   1 05/11/2019 del 18 al 22 de novembre de 2019 04/12/2019
   2 03/12/2019 del 16 al 20 de desembre de 2019 30/12/2019
   3 14/01/2020 del 27 al 31 de gener de 2020 12/02/2020
   4 18/02/2020 del 02 al 06 de març de 2020 20/03/2020
   5 17/03/2020 del 30 de març al 3 d'abril de 2020 17/04/2020
   6 21/04/2020 del 4 al 8 de maig de 2020 22/05/2020
   7 19/05/2020 del 8 al 12 de juny de 2020 26/06/2020
   8 16/06/2020 del 29 de juny al 3 de juliol de 2020 16/07/2020
   • Les rondes d'admissió no seran aplicables si el programa ja ha començat
   • Les sol·licituds d'admissió rebudes un cop finalitzada una ronda es desplaçaran a la següent
   • Les rondes d'admissió estan subjectes a la disponibilitat de places
   • Si el programa s'inicia abans de la següent ronda d'admissió, la teva candidatura serà avaluada tan bon punt presentis els documents requerits
   • Si el programa s'inicia abans de la data límit de reserva de plaça, el pagament total s'haurà de fer abans de l'inici del programa
  • Ompliu el formulari d'admissió online.
  • Aboneu 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quota és a compte de l'import de la matrícula i es retornarà en cas que l'aspirant no sigui admès.
  • Per completar la teva candidatura, et demanarem que ens facis arribar un seguit de documents que el Comitè d'Admissions necessita per poder valorar el teu perfil i la teva adequació al programa.
   • Carta o vídeo de presentació
   • Currículum: consulta aquí la informació necessària que ha d'incloure -> En el cas dels programadors, detallaeu els coneixements de C++ i programació orientada a objectes: anys, paquets amb els que tens experiència, projectes realitzats. Ídem sobre llibreries com OpenGL o DirectX. En el cas dels artistes, és necessari que presenteu mostres de treballs (dibuixos i/o projectes 2D i 3D).
   • Fotocòpia del títol universitari (si estàs cursant l'últim any de la teva titulació, per l'admissió aportaràs l'expedient acadèmic) o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició de títol (només s'acceptaran a partir de l'any 2008)
   • Fotocòpia de l'expedient acadèmic
   • Fotocòpia del DNI o passaport
   • Fotografia de mida carnet (format jpg)

   En determinats casos es podrà sol·licitar documentació addicional.

   El lliurament d'aquesta documentació es realitzarà a través d'una plataforma específica a la que se't donarà accés.

 2. Admissió

  • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
  • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.
 3. Matriculació

  Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans d'iniciar-se l'activitat acadèmica caldrà presentar la documentació original següent:

  • Fotocòpia títol universitari compulsat i/o legalitzat

  En cas de tenir titulació estrangera, consulta aquí la documentació que hauràs de presentar.

  Per a garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.

  Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és 1048.

.