Màster Online en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

1. Ciència i Cultura Científica
a. Ciència i Societat
   i. Percepció Pública de la Ciència
b. El sistema de ciència i tecnologia
   i. Ciència, Incertesa i Controvèrsia
   ii. Ciència i pseudociencia

2. Ciència i Comunicació
a. Periodisme Científic i divulgació de la ciència: divulgació, periodisme científic i gèneres periodístics.
   i. Divulgació i periodisme científics en la societat occidental
   ii. Divulgació i periodisme científic: síntesi històrica
   iii. La notícia científica en el seu context
   iv. Ciència i mitjans de comunicació
b. Fonts d'informació
   i. Fonts d'informació i periodisme científic: congressos, revistes i press releases.

3. Salut i Comunicació
a. Periodisme mèdic
   i. Comunicació en Salut, una visió general
   ii. Ètica de la Comunicació Científica

4. Medi ambient i Comunicació
a. Periodisme ambiental
   i. Comunicació Ambiental 2.0
   ii. Periodisme Ambiental

5. Comunicació Institucional
a. Comunicació institucional científica i el pla de comunicació

6. Eines de comunicació
a. Comunicació Audiovisual
   i. El documental Científic
   ii. La ciència en televisió
b. Narratives digitals
   i. Els canals digitals de la comunicació científica
   ii. Il·lustració i infografia en la comunicació científica
c. Comunicació oral: ciència a la ràdio
d. Museología científica
i. Ciència i llenguatge museogràfic
ii. Elements i recursos de museografía científica

7. Projecte del màster

Pla de comunicació

El participant haurà de fer un estudi d'una empresa o una acció determinada (real o a proposta de l'estudiant)dins d'una proposta d'un pla de comunicació per a la mateixa.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.