Càtedra SDG Group de Data Economy

Presentació

Aquesta Càtedra creada l’any 2020 busca promoure la investigació en l’àmbit de la Data Economy, amb un especial interès a estudiar les necessitats del mercat i l’impacte de les noves tecnologies en aquest.

Objectius

  • Promoure la recerca i la difusió de coneixement sobre l'economia de les dades
  • Extraure aprenentatges sobre la presa de decisions estratègiques dins dels sectors empresarials que puguin fer servir les noves tecnologies.
  • Traslladar les reflexions a grups d'interès

Directora de la Càtedra

Susana Domingo
Professora de la UPF Barcelona School of Management i Cap de l’Àrea d’Estratègia i Emprenedoria.

Activitats del curs 2019/2020

Realització del Cas d’empresa: “TIC116 Digital Data Driven”, cas preparat per Susana Domingo i August Mabilon.

Activitats previstes curs 2020/2021

  • Realització de dos casos d’empresa:
  1. Cas sobre l’estructura de costos en una empresa del sector d’automoció (data de finalització prevista: febrer de 2021).
  2. Cas en el sector de la distribució alimentària online (data de finalització prevista: abril de 2021).
  • Organització d'una conferència sobre Tendències en Data Economy i Ètica en Business analítics (prevista per maig/juny de 2021).
  • Una nota tècnica, o bé un estudi basat en dades i l’ètica.
.