"Business and Innovation" Stockholm-Sweden

Coordinació acadèmica

Enrique Schonberg-Schwarz

  • Professor associat del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Consultor d'empreses especialitzat en estratègia i internacionalització.
  • PPD per IESE Business School. Doctorando.
.