Talent Management: Direcció Estratègica del Talent

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Els continguts del Executive Course s'impartiran en 5 sessions durant un mes i mig. Per veure el calendari del curs fes clic aquí.

El programa està compost per les següents assignatures:

Mòdul 1. Concepte de talent i Gestió Estratègica del Talent. Reflexió i repàs dels principals supòsits i conceptes en gestió i direcció de talent organitzatiu.

 • Introducció al Talent Management.

Que és talent, Talent Management, reptes i oportunitats organitzacionals, models de gestió de talent, gestió estratègica i sistèmica del talent.

 • El context de la gestió del talent.

Entorn extern (VUCA, era digital, Millenials i convivència generacional, globalització i diversitat, peculiaritats per sectors).

Entorn intern (coneixement de negoci, estratègia, estratègia HR, cultura, organització). 

 • Expectatives organitzatives del Rol de Talent manager.

Business acumen, agent de canvi, business partner, catalitzador de potencial i persones, transformació cultural, desenvolupament organitzatiu i altres. 

 • Enfocament d'intervenció del Talent manager.

Alineament estratègic, anàlisi de gaps i causes, selecció de la solució, suport organitzatiu, implementació, avaluació i revisió, potencials beneficis del Talent Management i la seva aportació de valor.

Mòdul 2. Processos i eines de la Gestió Estratègica del Talent Aprofundir en els processos i eines bàsiques d'una Gestió Estratègica del Talent (el format inclourà en cada sessió la definició del procés, la incorporació de les eines bàsiques i l'exposició de millors pràctiques del mateix, amb intervencions externes).

 • Alineació estratègica i cultural.

Estratègia i cultura, definició de talent i potencial.

 • Disseny organitzatiu i anàlisi de llocs.Arquitectura organitzativa, descripció de llocs, anàlisi i valoració de llocs, arquitectura competencial, disseny organitzatiu.
 • Avaluació de l'acompliment.Definició de la política, sistemes i procés, criteris d'avaluació i codificació, tabulació, connexió amb política retributiva i desenvolupament.
 • Atracció, reclutament, selecció i acollida-integració. Employer branding, sistemes de reclutament, procés de selecció, procés d'acollida (on boarding process).
 • Desenvolupament i pla de carrera.Model àncores de carrera, procés de pla de carrera, eines de desenvolupament, blended learning, coaching, mentoring, 70-20-10 Model, PDI (pla desenvolupament individual).
 • Planificació de plantilles (Workforce Planning).Anàlisi estratègic i de negoci, segmentació de rols, identificació de pipeline planning, execució.
 • Pla de successió,Procés i checklist, identificant posicions critiques, eines d'anàlisi (9 grid box), reunió de revisió de talent (Talent Review Process).
 • Desplegament i alineació del talent.Mecanismes i sistemes de desplegament, connexió amb sistemes de RRHH, alineació cultural i estratègica, plataformes tecnològiques.

Mòdul 3. Competències critiques i habilitats d'un Talent Manager/director. Entrenament i desenvolupament de les competències critiques d'un enfocament estratègic de gestió del talent.

 • Consulting skills i gestió del canvi.

Autoconeixement, Business acumen , flexibilitat , procés de consultoria, facilitació , gestió del canvi, direcció de projectes.

 • Influència , comunicació i presentation skills. Escolta , adreça i facilitació de reunions, presentacions en públic , impacte i influència.
 • Gestió del conflicte.Conflicte i negociació , mediació , integració i superació del conflicte.

Mòdul 4. Noves tendències en Gestió del Talent. Repàs a les noves tendències i enfocaments en gestió del talent.

 • Noves tendències.Megatendències, globalització, noves generacions , era digital, neurolideratge, recursos humans 2.0, gamificació , global leadership , big data analysis , intel·ligència col·lectiva

Mòdul 5. Presentació projecte curs. Presentacions projectes i iniciatives de gestió del talent per part dels participants.

 • Projectes de gestió de talentProjectes individuals, monitoritzats durant el curs, presentats davant un panell assessor que es pronunciarà sobre la seva aportació , enfocament , desenvolupament i resultats.

Documentació Cada participant rebrà documentació impresa del curs, casos, lectures i exemples de bones pràctiques, a més de 2 llibres de Talent Management.Els que ho desitgin rebran una invitació amb un login per accedir a l'Aula Global de la UPF Barcelona School of Management, on trobaran informació addicional com articles, enllaços rellevants i llibres de referència sobre Talent Management.

Titulació acadèmica

Certificat en Talent Management: Gestió Estratègica del Talent expedit per la UPF Barcelona School of Management, després de completar amb èxit la totalitat del curs i previ informe positiu de participació i implicació en el mateix per part de l'equip docent.

.