Talent Management: Direcció Estratègica del Talent

Metodologia

El curs s'iniciarà amb un pre-work individual, en el qual cada assistent realitzarà una valoració sobre l'enfocament estratègic de les polítiques i pràctiques de Gestió del Talent en la seva organització actual i possibles àrees de desenvolupament i millora, a més de preparar una sèrie de casos pràctics i lectures recomanades.

En els cinc dies que duraran les sessions presencials, es presentarà i desenvoluparà en diversos models de Gestió del Talent amb un enfocament sistèmic i integral, i a través de dos casos pràctics amb exercicis grupals i individuals per ajudar a explorar els possibles reptes i necessitats de cada una de les organitzacions dels participants. A més, s'analitzaran i exposaran cadascuna de les diferents àrees que integren la Gestió del Talent.

A més, i com a complement, comptarem amb la participació d'alguns experts convidats que exposaran les millors pràctiques i l'impacte i resultats que han tingut en els seus negocis.

És fonamental la participació activa i il·lusionada de tots els assistents, ja que l'intercanvi d'experiències i aprenentatges suposa un actiu molt important en la metodologia docent del curs, de manera que la selecció serà rigorosa, seguint els requisits d'admissió.

Documentació

Cada participant rebrà documentació impresa del curs, casos, lectures i exemples de bones pràctiques, a més de 2 llibres de Talent Management.

Els que ho desitgin rebran una invitació amb un login per accedir a l'Aula Global de la BSM, on trobaran informació addicional com articles, enllaços rellevants i llibres de referència sobre Talent Management.

 

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.