Seminari Semipresencial de Tècniques de Modelització en Avaluació Econòmica de Medicaments i Tecnologies Sanitàries

Metodologia

Activitats no presencials

El seminari de Tècniques de Modelització en Avaluació Econòmica de Medicaments i Tecnologies Sanitàries combina activitats presencials i no presencials. L'activitat no presencial que han de desenvolupar els participants de manera complementària a l'assistència a les sessions presencials consistiran en: (i) activitats d'estudi, i en (ii) preparació i redacció de treballs d'aplicació i desenvolupament dels coneixements adquirits a les sessions presencials d'aquest seminari sobre tècniques de modelització. Es tracta d'exercicis pràctics i tests sobre temes bàsics d'avaluació econòmica, estadística i maneig del programa Microsoft Excel.

El treball d'aplicació i desenvolupament de coneixements adquirits tindrà les característiques següents:

 • Un treball individual que tindrà com a objectiu l'avaluació de la qualitat d'un model d'avaluació econòmica publicat utilitzant els criteris de qualitat de l'HTA de United Kingdom
 • Un treball en grup (fins a un màxim de 4 persones) que tindrà com a objectiu l'elaboració d'una proposta de model d'avaluació econòmica a partir d'un problema de decisió clínic, que es subministrarà als participants. La realització d'aquesta activitat consistirà en:
  • Descriure el problema clínic (alternatives de tractament per comparar, pacients diana, estats de la patologia, etc.)
  • Realitzar cerca bibliogràfica de les dades necessàries
  • Dissenyar l'estructura del model
  • Realitzar les taules de recursos, costos i mesures d'efectivitat escollides per alimentar el model
  • Calcular les probabilitats de transició
  • Elaborar un model que funcioni i presentar-ne els resultats

El resultat esperat del treball en grup serà la presentació d'un informe estructurat de la manera habitual que s'adopta en un article científic i amb una extensió mínima de 6.000 paraules i màxima de 8.000 paraules, sense incloure annexos.

Durant el període de realització del treball no presencial, els participants disposaran d'accés als tutors de seminari via correu electrònic, per a la qual cosa hauran d'agrupar les consultes en una com a màxim a la setmana per grup. Els tutors respondran les consultes en un termini màxim de 48 hores.

Avaluació

L'avaluació acadèmica del Seminari es realitzarà a partir de la valoració del treball d'aplicació i desenvolupament de coneixements lliurats pels participants. L'avaluació es realitzarà per la direcció i els coordinadors del seminari.

.