Postgrau en Dret de la Seguretat Social

Amb el Postgrau en Dret de la Seguretat Social t'especialitzaràs en el funcionament i els aspectes legals actuals de la Seguretat Social a Espanya.

 • Dret laboral
 • Seguretat Social
 • Dret
Pròxima edició
Inici classes
07 Octubre, 2021
Fi programa
05 Juliol, 2022 (Per confirmar)
Horari
D'octubre a desembre: dijous i divendres de 16:00 a 21:00. De gener a juliol: dijous de 16:00 a 21:00.
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
34
Preu
5000 €

El Postgrau en Dret de la Seguretat Social té l'objectiu de convertir-te en un professional capaç d'assessorar individus i empreses sobre temes com els drets a la cobertura sanitària, la incapacitat temporal i permanent, la viduïtat i l'orfandat, les jubilacions o l'atur, així com les obligacions empresarials de cotitzar i les responsabilitats en cas de no fer-ho correctament.

Al llarg del curs rebràs formació d'experts acadèmics i professionals procedents d'institucions legals de tot el país. A més d'analitzar amb profunditat la normativa legal de la Seguretat Social, el curs et posarà al corrent dels problemes principals d'interpretació que plantegen les modificacions més recents de la llei i coneixeràs les principals aportacions doctrinals a través d'una selecció basada en criteris d'originalitat i profunditat.

Per què triar aquest programa

01

Professió amb gran demanda

El postgrau porta més de 20 anys formant professionals com a resposta a la forta i creixent demanda actual. Només a Catalunya se celebren cada any 33.000 judicis en matèria de dret laboral i de la seguretat social.

02

Programa de referència en el sector

El màster fa més de 28 edicions que forma especialistes en la branca social del dret, sotmesa a contínues reformes, tant en les matèries laborals com en les de seguretat social, cosa que el converteix en un programa de referència en el sector.

03

Professorat divers

L'equip docent està format per un professorat divers que procedeix de moltes universitats diferents, així com especialistes de totes les professions jurídiques (magistrats, inspectors, advocats, lletrats de l'Administració, etc.).

04

Connexió amb el món professional

El programa satisfà necessitats diverses: preparació d'oposicions, canvi d'especialitat jurídica, preparació per a l'exercici lliure com a advocat especialista i reciclatge de tota la matèria després d'anys de tractar uns pocs temes, etc.

05

Pràctiques professionals

Tindràs l'oportunitat de realitzar pràctiques professionals especialitzades en l'àmbit del Dret Laboral i de la Seguretat Social.

A qui està dirigit

El Postgrau en Dret de la Seguretat Social s'adreça fonamentalment a llicenciats en Dret i en Ciències del Treball interessats en especialitzar-se en l'exercici professional de l'àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social. Igualment poden accedir-hi llicenciats d'altres àmbits (com per exemple, Economia o Ciències Polítiques) que hagin cursat alguna assignatura de Dret del Treball, així com també diplomats en Relacions Laborals.

El programa permet als professionals del sector actualitzar els seus coneixements i perfeccionar la praxi, contrastant-la amb la d'especialistes molt qualificats.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Postgrau en Dret de la Seguretat Social s'estructura en dos grans àrees de coneixement que giren al voltant del Dret Processal i del Dret Laboral.

D'acord amb possibles novetats legislatives, el programa definitiu pot variar lleugerament.

Nota: La llengua vehicular del programa serà principalment el castellà, encara que es realitzaran aproximadament el 20% de les classes en català. Per això, es requereix un coneixement de català a nivell de comprensió.

Dret Processal
El procés social: competència, legitimació, etc.
El procés ordinari
Processos especials: per acomiadament i DDFF
Processos especials: conflictes col·lectius et al
Processos en matèria de Seguretat Social
Processos contenciosos administratius
Els recursos jurisdiccionals
Execució provisional i definitiva de sentències
Conciliació, mediació i arbitratge
Aspectes laborals dels processos concursals
Dret de la Seguretat Social
Àmbit subjectiu i relació jurídica d’afiliació
Cotització i conveni especial
Recaptació i procediment executiu
Responsabilitats empresarials
Accidents de treball i mútues col·laboradores
Assistència sanitària
Pensions no contributives
La dependència: valoracions i prestacions
Incapacitat temporal
Prestacions per naixement de fill i fills a càrrec
Maternitat, paternitat i situacions de risc
Incapacitat permanent: prestacions i revisió
Jubilació: requisits, prestació i compatibilitat
Jubilació parcial, anticipada o postergada
Mort i supervivència
Atur: prestació, subsidis i rendes d’inserció
Règim Especial de Treballadors Autònoms

Activitats complementàries

BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Diploma de postgrau de Dret de la Seguretat Social, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

L'equip docent del Postgrau en Dret de la Seguretat Social està format per un professorat divers que procedeix d'universitats diferents, així com per especialistes de totes les professions jurídiques (magistrats, inspectors, advocats, lletrats de l'Administració, etc.).

Direcció acadèmica

Julia Lopez Lopez

Full Professor UPF

Josep Fargas Fernandez

Associate Professor UPF
 

 •  Jordi Agustí
  Magistrat del Tribunal Suprem.
 • Miguel Arenas
  Advocat i soci del Col·lectiu Ronda.
 • Félix V. Azón
  Màster per la London School of Economics (Regne Unit). Magistrat social.
 • Antonio Baylos
  Director del Centre Europeu i Llatinoamericà per al Diàleg Social, institut universitari de recerca. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Castella-la Manxa.
 • Jaime Cabeza
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Vigo.
 • Ferran Camas
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Girona.
 • Sergio Canalda
  Professor ajudant de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra. Tutor.
 • Consuelo Chacartegui
  Professora de Dret Laboral i de la Seguretat Social i vicedegana de la Facultat de Dret amb funcions de direcció en el Grau en Relacions Laborals a la UPF.
 • Jesús Cruz Villalón
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Sevilla.
 • Alexandre de le Court
  Professor ajudant de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra. Tutor.
 • Sebastián de Soto
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Huelva.
 •  Maria José Feijóo
  Professora titular de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • José Antonio García Ballesteros
  Serveis d'informació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona.
 •  Ignacio García-Perrote
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Castella-la Manxa. Director del Departament Laboral d'Uría Menéndez Abogados.
 • José Manuel Gómez
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Sevilla. Catedràtic Jean Monnet de Dret de la Unió Europea.
 • Francisco González
  Cap de l'assessoria jurídica de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona.
 • Santiago González Ortega
  Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pablo de Olavide.
 • José Luis Goñi
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pública de Navarra.
 • Ana Huertos Torné
  Advocada laboralista.
 • Rafael Laraña
  Subdirector de Jubilació, Supervivència i Convenis Internacionals de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona.
 • Juan López Gandía
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Politècnica de València.
 • Pedro J. López Clarós
  Secció de Jubilació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona.
 • Jesús R. Mercader
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Carlos III de Madrid.
 • Borja Moreno Pantrigo
  Assessoria jurídica del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Paco Pérez
  Advocat laboralista.
 • Francisco J. Prados
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Granada.
 • Nuria Pumar
  Presidenta de la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Professora titular de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona.
 • Juan Reyes
  Advocat del Departament Laboral d'Uría Menéndez Abogados. Barcelona.
 • Faustino Rodríguez
  Magistrat social a Barcelona.
 • Patrocinio Rodríguez
  Professora titular de Dre. Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Sevilla.
 • Eduardo Rojo
  Membre del consell de redacció de Papers, revista de sociologia. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Ana Salas
  Magistrada social.
 • Félix Salaverria
  Cap de l'assessoria jurídica del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Fernando Salinas
  Magistrat del Tribunal Suprem. Doctor en Dret per la Universitat de Sevilla.
 • Juan Manuel Sánchez Bustamante
  Lletrat de l'Administració de la Seguretat Social.
 • Mercè Saura Súcar
  Magistrada social.
 •  María Luisa Segoviano Astaburuaga
  Magistrada del Tribunal Suprem.
 • Telma Vega Felgueroso
  Inspectora de Treball
 • Rosa Maria Viroles Piñol
  Magistrada del Tribunal Suprem.

Metodologia

El curs està concebut amb el propòsit de combinar dues finalitats que podrien semblar antagòniques: generalitat i aprofundiment. La primera es manifesta en un disseny del programa omnicomprensiu en què es contemplen tots els aspectes del dret del treball, amb especial èmfasi en aquells aspectes que hagin sofert modificacions més recentment.

01.

Casos pràctics en grup

Al llarg del curs pràcticament la meitat de les sessions es dediquen a l'anàlisi de casos pràctics, que s'examinen i debaten a classe amb tot el grup d'alumnes.

02.

Equip docent divers i especialitzat

La composició del professorat de les últimes edicions consta de 13 professors universitaris de 7 universitats diferents, 9 magistrats (TS, TSJC, JS), 8 lletrats de l'Administració pública, 5 advocats en exercici i 5 inspectors de Treball i Seguretat Social.

03.

Tutorització i seguiment

Al llarg del programa l'equip de direcció acadèmica realitzarà un seguiment de l'estudiant per oferir-li suport i assegurar la seva correcta evolució.

Avaluació

Per obtenir la titulació corresponent és indispensable l'assistència regular a classe (que serà d'un mínim del 80%) i la superació dels exercicis pràctics i treballs obligatoris. Els professionals que els encarreguen, en cada cas, en marcaran les condicions de lliurament i elaboració.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El Postgrau en Dret de la Seguretat Social reuneix en cada edició professionals jurídics que desitgin especialitzar-se en aquesta branca del Dret. Al llarg del programa, els estudiants es formaran per seguir amb la seva trajectòria en el mercat professional com a especialistes del Dret de la Seguretat Social.

Perfil dels estudiants

Els nostres alumnes són majoritàriament professionals jurídics que volen convertir-se en especialistes en Dret del Treball i de la Seguretat Social, o bé adquirint per primera vegada aquesta especialitat a l'integrar-se recentment en un bufet jurídic, o bé per canviar d'especialitat donada la major demanda actual d'especialistes de l' àmbit laboral; en especial, els graduats que exerceixen com a advocats o com a graduats socials de forma recent ens manifesten el seu interès per ampliar la formació sense menysprear temes que abans havien jutjat poc rellevants, juntament amb la natural atenció a les reformes normatives més recents.

27

Mitjana d'edat

50%

Estudis previs en Dret

42%

Estudis previs en Relacions Laborals

8%

Estudis previs en Ciències Jurídiques i Socials

Sortides professionals

El Postgrau en Dret de la Seguretat Social inclou la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars. Aquest tipus de pràctiques no formen part dels continguts acadèmics del postgrau, es consideren un complement a les sessions lectives i no són de realització obligatòria. 


El programa compleix necessitats professionals diverses i ajuda els participants a:

 • Preparar oposicions
 • Canviar d'especialització jurídica
 • Preparar-se pel lliure exercici com a advocat especialista
 • Actualitzar coneixements relacionats amb el Dret Laboral i de la Seguretat Social

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Cal ser titulat superior universitari o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Igualment, podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals o del lloc de treball que ocupin.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 2027.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau de Dret de la Seguretat Social
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Preu: 5000
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau en Dret de la Seguretat Social