Postgrau Semipresencial en Direcció Financera

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Sistema financer 

 • Relacions entre la política de finançament i els instruments financers.
 • Anàlisi de l'impacte de l'entorn macroeconòmic i del comportament dels agents intervenen en la situació econòmico-financera de l'empresa.
 • Revisió de la literatura i de les últimes tendències professionals del sistema financer.

Borsa i mercats

 • Anàlisi d'operacions reals negociades en els mercats financers mitjançant l'aplicació de les anàlisis fonamental i tècnic.
 • Revisió de la literatura sobre models d'anàlisi dels mercats financers i les inversions borsàries.

Gestió avançada del circulant

 • Estudi de bones pràctiques en matèria de gestió de tresoreria (cash pooling, centres de excel·lència, etc.).
 • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de gestió de la tresoreria (cash management) i de la gestió del crèdit (credit management).

Aspectes fiscals de les finances

 • Optimització de la situació fiscal de l'empresa mitjançant la gestió i planificació dels impostos que a aquesta li afecten.
 • Aspectes organitzatius relacionats amb la dimensió fiscal de les finances.

Avaluació d'inversions nivell superior

 • Relacions entre la política d'inversions i el finançament de l'empresa.
 • Alternatives per suplir les deficiències dels diferents mètodes.
 • Elecció dels mètodes d'avaluació d'inversions més adequats tenint en compte aspectes qualitatius, fiscals i organitzacionals i per optimitzar les decisions d' inversió finançament.
 • Bones pràctiques d'avaluació d'inversions en empreses d'alt creixement i de sectors especials. 
 • Project finance.

Anàlisi d'empreses II

 • Últimes tendències en matèria d'anàlisi qualitativa de l'empresa.
 • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria d'anàlisi d'empreses i d'anàlisi de comptes consolidats.
 • Formulació de models predictius en base a ràtios (tècniques de predicció d'insolvències).
 • Disseny de models de crèdit scoring i derating.
 • Anàlisi de sectors específics.
 • Anàlisi d'empreses d'alt creixement, d'empreses longeves, d'empreses fracassades i d'altres tipus d'empreses rellevants.

Direcció Financera

 • Finances corporatives: últimes tendències
 • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de direcció financera.
 • Aplicació dels mètodes de valoració d'empreses a casos reals. Avantatges i inconvenients en funció del sector i de l'empresa analitzada.
 • Últimes tendències en matèria de valoració d'empreses i de polítiques per la creació de valor. 
 • Els efectes perversos de les polítiques de creació de valor. 

Habilitats Directives

 • Liderar, motivar i dirigir equips
 • Gestió de reunions
 • Negociació i gestió de l'estrés

Treball Final de Postgrau

Amb el Treball Final de Postgrau es pretén que els participants integrin les diverses matèries del Programa. Això permetrà, per una part, aplicar els coneixements adquirits al món de l'empresa i per una altra banda, enriquir la visió que té el participant dels conceptes que està aprenent al llarg del Programa.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Direcció Financera, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.