Postgrau en Comptabilitat Financera

Metodologia

Aquesta modalitat combina diferents tipus de metodologies pedagògiques (casos, jocs d'empresa, treballs en grup, presentacions d'informes, etc.) amb la fi de fomentar la interacció entre els participants.

Les sessions són eminentment participatives, i es combina la exposició de conceptes teòrics per part dels professors amb la intervenció activa dels participants. Es debaten i es resolen casos pràctics. Es desenvolupen, en equips de treball, jocs de rol i d'empresa basats en problemes reals i actuals, i es prepara en grup un projecte que permeti posar a la pràctica els aprenentatges adquirits.

Entre sessió i sessió els participants hauran d'estudiar la documentació que se'ls faciliti i preparar els exercicis que seran resolts posteriorment a classe. Es calcula que per a cada hora lectiva es necessiten entre una i dues hores de feina fora de l'aula.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.