Postgrau Semipresencial en Comptabilitat Financera

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

 1. Noves tendències en Comptabilitat Financera i normes internacionals de comptabilitat
  • Visió crítica i amb un enfocament comparatiu a nivell internacional de la normativa comptable (Pla General de Comptabilitat i Normes Internacionals d'Informació Financera, Pla General de Comptabilitat per a pimes i Règim de microempreses).
  • Comparació amb la normativa nord-americana US GAAP.
  • Revisió de les investigacions més recents en matèria de normativa comptable i comptabilitat internacional.
  • Anàlisi de les últimes tendències i repercussions per a l'empresa.
  • Procediments sancionadors de l'ICAC.
 2. Consolidació de balanços avançada
  • Rellevància de la consolidació de balanços en els casos de grups d'empreses.
  • Normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats.
  • Formulació de comptes consolidats de corporacions i grups d'empreses.
  • Comparació amb la normativa internacional.
  • Revisió de les investigacions més recents en matèria de consolidació de balanços.
 3. Auditoria avançada
  • Anàlisi dels canvis recents en matèria de legislació de l'auditoria de comptes.
  • Visió crítica i amb un enfocament comparatiu a nivell internacional de la normativa d'auditoria.
  • Principis i normes d'auditoria.
  • Procediments d'auditoria. Informes d'auditoria. Procediments sancionadors de l'ICAC.
  • Auditoria interna i control intern.
  • Comparació amb la normativa internacional.
  • Revisió de les investigacions més recents en matèria d'auditoria.
  • Anàlisi de les últimes tendències i repercussions per a l'empresa i per a les firmes d'auditoria. Especial referència a la responsabilitat dels auditors.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Curs de postgrau de Comptabilitat Financera expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.